Ekspektatywa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ekspektatywa (śrdw.łac. exspectativa, expectativa z łac. expectare 'wypatrywać; oczekiwać')[1] „oczekiwanie prawne” (wierzytelność przyszła) – jest to sytuacja, w której niektóre wymogi prawne dotyczące powstania wierzytelności lub innego uprawnienia zostały częściowo spełnione. Warunkami tymi mogą być m.in.:

O ekspektatywie odrębnej własności lokalu wspomina ustawodawca w art. 19 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych[2]. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest roszczeniem o ustanowienie przez spółdzielnię odrębnej własności lokalu na rzecz osoby, z którą spółdzielnia zawarła umowę o budowę lokalu (o której mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach). Roszczenie to powstaje z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu podlega też egzekucji, a zatem może w drodze egzekucji przejść na inne osoby[3]. Istnieje możliwość scedowania ekspektatywy wierzytelności na inne podmioty (umowa przyrzeczona zbywalna).

W języku staropolskim znaczy tyle, co „nadzieja”, „widok na przyszłość”. Tak nazywno też pismo królewskie przyrzekające nadanie godności lub stanowisk w razie wakatu.[4] Prawo od 1717 roku zabraniało wydawania takich pism.[5]

Przypisy

  1. Słownik Wyrazów Obcych : ekspektatywa.
  2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27)
  3. Bończyk Kucharczyk Ewa, Spółdzielnie mieszkaniowe, Komentarz, Oficyna, 2008
  4. Encyklopedia staropolska : Ekspektatywy
  5. Volumina Legum t.1 s.40 (1433), t.2 s.7 (1550), t.6 s.34 (1699) i s. 118 (1717)