Elżbieta Zawadzka-Bartnik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Elżbieta Zawadzka-Bartnik
Prof. Elżbieta Zawadzka-Bartnik
Prof. Elżbieta Zawadzka-Bartnik
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1943[1]
profesor nauk humanistycznych
Specjalność: glottodydaktyka[2]
Doktorat 1975[1]
Habilitacja 1985[1]
Profesura 16 listopada 2004[2]
Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi

Elżbieta Małgorzata Zawadzka-Bartnik (ur. w 1943) – polska germanistka, glottodydaktyk, pedagog, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk humanistycznych[1][2].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

W latach 1961–1966 studiowała Germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim[3]. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę w Katedrze Germanistyki UW (od 1972 Instytut Germanistyki)[4]. Była pierwszym pracownikiem Zakładu Metodyki Nauczania Języka Niemieckiego i jego wieloletnim kierownikiem.[1][4] Była także założycielką i pierwszym Dyrektorem Nauczycielskiego Kolegium Języka Niemieckiego działającego w strukturach UW, dla którego opracowała ramowy program studiów[1][3]. W 1975 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Rola ćwiczeń wdrażających w procesie przyswajania planu semantycznego języka obcego”, której promotorem był prof. dr hab. Aleksander Szulc z Uniwersytetu Jagiellońskiego[3]. W 1985 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Percepcja audialna w kształceniu nauczycieli języków obcych”[1][3][5]. W 1991 została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego a 16 listopada 2004 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[1][2]. Pracowała na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu w Warszawie i w Instytucie Germanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego[2]. Wypromowała 9 doktorów, z których 3 uzyskało stopień doktora habilitowanego[2]. Z Instytutem Germanistyki UW była związana zawodowo do 2012[4]. Jest autorką, współautorką i redaktorem łącznie ponad stu publikacji naukowych i dydaktycznych cytowanych zarówno przez autorów polskich jak i zagranicznych[3][6]. Wyniki swojej pracy naukowo-badawczej od lat prezentuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz w różnego typu formach kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych w kraju i zagranicą[3]. Jej zainteresowania pozanaukowe to literatura, muzyka, sport, podróże po świecie[3].

Zainteresowania naukowo-badawcze[edytuj | edytuj kod]

Zainteresowania naukowe prof. Zawadzkiej-Bartnik koncentrują się wokół następujących zagadnień[6]:

 • percepcja audialna i produkcja w języku ojczystym[5][6]
 • problematyka błędów w języku obcym[6]
 • wpływ uwarunkowań kulturowych na komunikację, na zachowania językowe i pozajęzykowe z uwzględnieniem funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń[7]
 • międzykulturowość i kształcenie kompetencji interkulturowej[6]
 • przemiany edukacji i kształcenie nauczycieli w nowej rzeczywistości polityczno-społecznej po roku 1989[7]
 • realizacja reformy edukacji w nauczaniu języków obcych[7]
 • przygotowanie czynnych zawodowo nauczycieli do pracy w nowych warunkach wynikających ze zmiany filozofii kształcenia, dostosowanej do standardów europejskich, i możliwości realizacji tzw. europejskiego wymiaru edukacji[6][7]
 • problemy integracji społecznej w kontekście uczenia się i nauczania języków obcych (nauczanie osób niepełnosprawnych i z różnego typu deficytami)[8]
 • innowacje w nauczaniu języka obcego[9]

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe[edytuj | edytuj kod]

 • 1966 - uzyskanie tytułu magistra w Katedrze Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy magisterskiej o wczesnej liryce filozoficznej Fryderyka Schillera („Frühe Gedankenlyrik von Friedrich Schiller") napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Emila Adlera[3]
 • 1975 - nadanie tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. „Rola ćwiczeń wdrażających w procesie przyswajania planu semantycznego języka obcego” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra Szulca[3][1]
 • 1985 - nadanie tytułu doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. „Percepcja audialna w kształceniu nauczycieli języków obcych”[3][1][5]
 • 1991 - mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego[1][3]
 • 2004 - uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego nauk humanistycznych[3]

Nagrody i odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Członkostwo w towarzystwach naukowych[edytuj | edytuj kod]

Działalność administracyjno-organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

 • 1979-1990 - Kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka Niemieckiego w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW)[4][3]
 • 1981 - Zastępca Dyrektora Instytutu Germanistyki UW [3]
 • 1987-1991 - Przewodnicząca Zespołu Kierunkowego Języków Zachodnioeuropejskich przy Centralnym Ośrodku Metodycznym Studiów Nauczycielskich WSP w Krakowie[3]
 • 1990-1992 - Członek Komisji Ekspertów ds. Języków Obcych przy Ministrze Edukacji Narodowej – Koordynator ds. programów i współpracy z zagranicą Nauczycielskich Kolegiów Języka Niemieckiego w Polsce, współautorka programu ramowego i autorka programów szczegółowych[3][1]
 • 1990-1996 - Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języka Niemieckiego w Uniwersytecie Warszawskim[3][1]
 • 1991-2012 - Opieka naukowa nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie oraz członek jego Rady Programowej[3]
 • 1993-1997 - Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego[10][3]
 • 1994-2005 - Przewodnicząca Senackiej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich poza Wydziałami [1][3]
 • 1994-2008 - Przewodnicząca Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich na Wydziale Neofilologii UW[3]
 • 1994-2012 - Członek Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich na Wydziale Neofilologii UW[3]
 • 1997 - Członek Rady ds. Kształcenia Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej, która zajmowała się przygotowaniem reformy kształcenia nauczycieli[3]
 • 1998 - Członek Rady Naukowej Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych UW[3]
 • 1998-2002 - Założycielka i pracownik Katedry Germanistyki w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społeczno-Filologicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie[3]
 • 1999-2002 - Członek Senackiej Komisji ds. Studenckich, Dydaktyki i Wychowania[15][3]
 • 2002-2005 - Założycielka i Kierownik Katedry Germanistyki w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku[2][3]
 • 2003-2012 - Kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka Niemieckiego/Glottodydaktyki Instytutu Germanistyki UW[3][1][4]

Spis publikacji od 1971-2018[edytuj | edytuj kod]

Monografie[6][edytuj | edytuj kod]

 • Fazy procesu przyswajania języka obcego, Warszawa: PWN, 1979 [współautor: Tadeusz Woźnicki]. Wyd. 2 – 1981 [skrypt dla studentów neofilologii]. 91 s.
 • Percepcja audialna w kształceniu nauczycieli języków obcych, Warszawa: PWN, 1987.192 s.[6][5]
 • Mach’ s gut! Słowniczek tematyczny języka niemieckiego, Warszawa: WSiP, 1989. 271 s. Wyd. 2 – 1991.
 • Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków : „Impuls”, 2004. 342 s.[7]
 • Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. 276 s.[8]

Artykuły naukowe[6][edytuj | edytuj kod]

 • Kilka problemów związanych z metodyką pracy w laboratorium językowym [w:] Języki Obce w Szkole 1971, nr 1, s. 36-43.
 • Psychologiczno-dydaktyczny aspekt transferu językowego [w:] Języki Obce w Szkole 1972, nr 2, s. 97-102.
 • Problemy wprowadzania obrazu graficznego w początkowym nauczaniu języka obcego [w:] Języki Obce w Szkole 1980, nr 1, s. 12-16.
 • Praca domowa i jej formy w nauczaniu języków obcych [w:] Efektywność nauczania języków obcych na kursach pozaszkolnych /red. Marian Szczodrowski, Szczecin: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1980, s. 105-119.
 • Zum Problem der auditiven Perzeption: die Rolle des sprachlichen Gehörs in der Ausbildung der Lehrerstudenten [w:] Lehrer und Lernende im Deutschunterricht: Kongreßbericht der VI. Internationalen Deutschlehrertagung am 4. – 8. August in Nürnberg /red. Heidrun Brückner, Berlin/München: Langenscheidt KG, 1981, s. 381-384.
 • Zu einigen methodischen Problemen des verstehenden Hörens im Fremdsprachenunterricht [w:] Kwartalnik Neofilologiczny 1981, z. 2, s. 225-235.
 • Ausgewählte psycholinguistische Faktoren des fremdsprachlichen Hörverstehens und ihre Auswirkung auf die didaktische Praxis [w:] Deutsch als Fremdsprache, Leipzig, 1983, z. 1, s.14-19.
 • Mówienie i słuchanie w języku obcym: próba analizy psycholingwistycznej [w:] Lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka: materiały z VIII Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW Jadwisin, 5 – 7 listopada 1982 r. /red. Franciszek Grucza, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1985, s. 189-196.
 • Psycholinguistische Probleme der Selbstkontrolle in der Fremdsprache [w:] Zielsprache Deutsch, München 1986, nr 2, s. 24-32.
 • Uwarunkowania nauczania języków obcych w szkole podstawowej – wybrane problemy psychologiczne [w:] Języki Obce w Szkole 1986, nr 1, s. 51-57.
 • Uwarunkowania nauczania języków obcych w szkole podstawowej – wybrane problemy psychologiczne [w:] Języki Obce w Szkole 1986, nr 1, s. 51-57.
 • Fehler und Fehlerkorrektur vom Standpunkt des nichtmuttersprachlichen Fremdsprachenlehrers [w:] Acta Philologica 1987, z. 17, s. 129-142.
 • Zdolności muzyczne a uczenie się języków obcych [w:] Język Obce w Szkole 1987, nr 3, s. 209-214.
 • Poprawianie błędów w mówieniu: uwagi uczniów i nauczycieli [w:] Języki Obce w Szkole 1987, nr 5, s. 443-446.
 • Wybrane problemy percepcji wykładu w języku obcym [w:] Przegląd Glottodydaktyczny 1987, t. 9, s. 35-46.
 • Autokontrola jako forma efektywizacji językowego kształcenia nauczycieli języków obcych [w:] Problemy kształcenia nauczycieli języków obcych: materiały z XI Ogólnopolskiego Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w Jaszowcu, 7 – 10 listopada 1985 /red. Franciszek Grucza, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1988, s. 123-131.
 • Auditive Fehleridentifizierung unter psycholinguistischem Aspekt [w:] Deutsch als Fremdsprache 1988, nr 4, s. 218-223.
 • Die Neuropsychologie und der Sprach- bzw. Fremdsprachengebrauch [w:] Glottodidactica 1988, t. 19, s. 41-52.
 • Fehler- und Korrekturproblematik: Bemerkungen eines nichtmuttersprachlichen Fremdsprachenlehrers [w:] Die Neueren Sprachen 1989, z. 3, s. 235-246.
 • Zum Problem der auditiven Determiniertheit der Lehrerarbeit und zur Erhöhung der Perzeptionsleistung des Fremdsprachenlehrers [w:] Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 1988, t. 14, s.405-417.
 • Zu einigen Annahmen über die Sprachgenerierung und zu ihrer fremd-sprachendidaktischen Relevanz [w:] Linguistische und psychologisch orientierte Forschungen zum Fremdsprachenunterricht: Dokumentation eines deutsch-polnischen Kolloquiums [= Manuskripte zur Sprachlehrforschung, t. 29] /red. Frank G. Königs, Aleksander Szulc, Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 1989, s. 21-33.
 • Zu einigen Problemen der sprachlich-kommunikativen Kompetenz [w:] Skamandros – Dialog II. Begleitheft zum Germanistischen Jahrbuch der DDR und der Republik Polen 1989, s.13- 26.
 • Problemy i paradoksy kształcenia nauczycieli na studiach neofilologii [w:] Problemy przygotowania do zawodu przyszłych nauczycieli języków obcych w toku kształcenia na poziomie akademickim: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Kraków 3 – 6 marca 1988, Kraków 18 – 20 kwietnia 1989 [ = Materiały i Sprawozdania, z. 21 /red. Elżbieta Zawadzka, przy współpracy Marii Lipskiej, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], Kraków 1990, s. 8-16.
 • Fremdsprachendidaktische Relevanz einiger Annahmen über die Sprachgenerierung [w:] forum ANGEWANDTE LINGUISTIK, t. 18: Sprache und Politik. Kongreßbeiträge zur 19. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik /red. Bernd Spillner, Verlag Peter Lang: Frankfurt am Main/Bern/New York/Paris, 1990, s. 256-257.
 • Sind native speakers der Sprachproduktion von Lernern gegenüber wirklich tolerant? [w:] Neusprachliche Mitteilungen 1991, z. 2, s. 84- 87.
 • Kompetencja kulturowa a glottodydaktyka [w:] Język, kultura – kompetencja kulturowa: materiały z XII Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Zaborów, 5 – 8 listopada 1987 r. /red. Franciszek Grucza, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992, s. 97-107.
 • Wybrane problemy komunikacji szkolnej [w:] Modele komunikacji międzyludzkiej: materiały z XV sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Łąck 26 – 28 kwietnia 1989 r. /red. Waldemar Woźniakowski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992, s. 49-55.
 • Możliwości efektywizacji procesu uczenia się języków obcych [w:] Polska w zjednoczonej Europie: nauczanie języków obcych /red. Halina Maleńczyk, Lublin: UMCS, 1993, s. 19-25.
 • Problemy i paradoksy komunikacji w klasie [w:] Neofilolog 1993, nr 6, s. 17-24.
 • Zu einigen Schwächen in der Lexikbehandlung im Fremdsprachenunterricht [w:] Glottodidactica 1993, t. 21, s. 73-84.
 • Kilka uwag o komunikacji interkulturowej [w:] Neofilolog 1995, nr10, s. 6-11.
 • Stereotypy i uprzedzenia a nauczanie języków obcych [w:] Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur: materiały z XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW i Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Warszawa-Bemowo 17 – 19 lutego 1994 r. /red. Franciszek Grucza, Krystyna Chomicz-Jung, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996, s. 41-47.
 • Działania innowacyjne a kształcenie nauczycieli języków obcych [w:] Neofilolog 1996, nr 13, s. 23-30.
 • Kognitywna interpretacja wiedzy językowej i jej glottodydaktyczne implikacje [w:] Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce: materiały z XX Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Grzegorzewice 12 – 14 stycznia 1996 r. /red. Franciszek Grucza, Maria Dakowska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997, s. 119-125.
 • Stereotype und Vorurteile im Fremdsprachenunterricht – sollte man sie bekämpfen, akzeptieren oder relativieren? [w:] Glottodidactica 1997 (1998), t. 25, s. 121-133.
 • Zu interkulturellen Aspekten des Fus [Fremdsprachenunterrichts] [w:] Neofilolog 1997, nr 15, s. 10-17.
 • Deutschunterricht, Lehreraus- und Fortbildung in Polen [w:] Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa: Geschichte – Stand – Ausblicke: Dokumentation einer internationalen Konferenz 10. – 12. Oktober 1996, Warszawa /red. Franciszek Grucza przy współpracy Tadeusza Namowicza, Józefa Wiktorowicza, Lecha Kolago, Warszawa: Graf-Punkt, 1998, s. 473-484.
 • Wandlungen der Edukation und die Ausbildung von Fremdsprachenlehrern [w:] Glottodidactica 1998, t. 26: Festschrift für Professor Waldemar Pfeiffer zum 60. Geburtstag, s. 295-307.
 • Zu einigen neuen Aspekten der Fremdsprachenlehrerausbildung [w:] Kwartalnik Neofilologiczny 1998, z.1 – 2, s.13-20.
 • Przemiany edukacyjne a kształcenie nauczycieli języków obcych [w:] Neofilolog 1998, nr 17, s. 6-15.
 • Wyzwania współczesności a języki obce [w:] Język trzeciego tysiąclecia: zbiór referatów z konferencji Kraków, 2 – 4 marca 2000 /red. Grzegorz Szpila, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, 2000, s. 69-78.
 • Glottodydaktyczne aspekty interkulturowości [w:] Problemy komunikacji interkulturowej: lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka /red. Barbara Z. Kielar i in., Warszawa: Graf-Punkt, 2000, s. 451-465.
 • Języki obce w dobie przemian polityczno-społecznych: rzeczywistość i potrzeby [w:] Neofilolog 2000, nr 19, s. 6-15.
 • Germanistikstudien und der politisch gesellschaftliche Wandel in Polen [w:] Tausend Jahre deutsch-polnischer Beziehungen: Sprache – Literatur – Kultur – Politik: Materialien des Millennium-Kongresses 5. – 8. April 2000, Warszawa /red. Franciszek Grucza, Warszawa: Graf-Punkt, 2001, s. 775-784.
 • Zintegrowana edukacja pedagogiczna przyszłych nauczycieli języków obcych warunkiem zmian w polskim systemie szkolnictwa [w:] Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą /red. Ryszard Parzęcki, Iwona Maria Strachanowska, Bydgoszcz: Wydawnictwo „BORA”, 2001, s. 197-202.
 • Teoria a praktyka w kształceniu nauczycieli języków obcych [w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2001, z. 2, s. 187-194.
 • Hochschulausbildung und Germanistikstudium in Polen im Lichte politisch-gesellschaftlicher Wandlungen [w:] Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde 2001, t. 21, s. 603-616.
 • Europejski wymiar edukacji w polskich kontekstach [w:] European year of languages 2001: proceedings of the 3rd CER-FIPLV conference 26 – 28 September 2001, Poznań, Poland /red. Teresa Siek-Piskozub, Poznań: UAM: „Motivex”, 2002, s. 55-64.
 • Kulturowe uwarunkowania wybranych zachowań językowych i pozajęzykowych w biznesie [w:] Język trzeciego tysiąclecia II: zbiór referatów z konferencji, Kraków, 28 lutego – 2 marca 2002, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie /red. Grzegorz Szpila, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej, 2002, s. 211-218.
 • Pädagogische Aspekte der europäischen Integration aus polnischer Perspektive [w:] Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde 2002, t. 23, s. 561-577.
 • Problem integracji w nauczaniu języków obcych [w:] Europejczycy. Czasopismo dla młodych nauczycieli akademickich 2003, nr 5, s. 64-75.
 • Humanistische Ideen in der Ausbildung [w:] Kwartalnik Neofilologiczny 2003, z. 1-2, s.305-313.
 • Selbstbilder und Fremdbilder – nur ein fremdsprachendidaktisches Problem? [w:] Sprachen lehren, Sprachen lernen: Festschrift für Professor Halina Stasiak zum 70. Geburtstag = Nauczanie i uczenie się języków obcych: prace ofiarowane profesor Halinie Stasiak w 70. rocznicę urodzin / red. Camilla Badstübner-Kizik, Renata Rozalowska-Żądło, Anna Uniszewska Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 331- 345.
 • Nonverbales Verhalten in der Lehrerarbeit [w:] Werte und Wertungen: Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen: Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburtstag / red. Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub, Alina Jurasz, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004, s. 305-311.
 • Geschichte der Deutschlehrbücher in Polen [w:] Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des polnischen Deutschlehrerverbandes /Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 2004, nr 20, s. 4-9.
 • Integracja w nauczaniu języków obcych: zarys problematyki [w:] Neofilolog 2004, nr 24, s. 6-13.
 • Reforma edukacji i jej realizacja: konsekwencje dla uczenia się i nauczania języków obcych [w:] Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Studia Neofilologlogiczne 2004, z. 4, s. 9-18.
 • Fremdsprachendidaktische Konsequenzen unterschiedlicher Interpretationen des Begriffs „Kommunikative Kompetenz“ (KK) [w:] Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde 2004, t. 28, s. 825-832.
 • Nauczyciel języków obcych jako wychowawca [w:] Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej /red. Katarzyna Karpińska-Szaj, Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 2005, s. 157-168.
 • Polnische Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache: ein geschichtlicher Überblick [w:] Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde 2005, t. 29, s. 613-633.
 • Stare i nowe problemy ewaluacji [w:] Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku /red. Maria Jodłowiec, Anna Niżegorodcew, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 155-166.
 • Wybrane aspekty edukacji kulturalnej młodzieży [w:] Kultura – literatura – język: prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 65 rocznicę urodzin = Literatur – Kultur – Sprache: Festschrift für Herrn Prof. Lech Kolago zum 65. Geburtstag, /red. Katarzyna Grzywka i in. Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, s. 819-827.
 • Świat mediów elektronicznych: czy zawsze nam przyjazny? [w:] Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde 2007, t.35, s. 431-443.
 • Mity i rzeczywistość w zawodzie nauczyciela języka obcego [w:] Uniwersytet Warszawski. Pismo Uczelni 2007, nr 4, s. 38-39.
 • Problem zaniku motywacji w pracy nauczyciela [w:] Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. T. 1 [= Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia, vol. 2.1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej] /red. Anna Michońska-Stadnik, Zdzisław Wąsik, Wrocław 2008, s. 249- 262.
 • Tabu jako problem glottodydaktyczny [w:] Vom Wort zum Text. Studien zur deutschen Sprache und Kultur: Festschrift für Professor Józef Wiktorowicz zum 65. Geburtstag /red. Waldemar Czachur, Marta Czyżewska, Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, s. 611-620.
 • Nauczyciel języków obcych wobec problemu niepełnosprawnych uczniów [w:] Nauczyciel języków obcych dziś i jutro /red. Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, Agnieszka Pietrzykowska, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza /Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, 2009, s. 393-405.
 • Różnorodność cechą współczesnego świata [w:] Neofilolog 2011, nr 36, s. 9-18.
 • Refleksja w zawodzie nauczyciela – założenia a realne możliwości realizacji [w:] Neofilolog 2014, nr 43/1, s. 7-24.
 • Czego powinniśmy uczyć a czego uczymy – rozważania o edukacyjnych złudzeniach [w:] Neofilolog 2015, nr 44/2, s. 139-154.
 • Moda, chwyt reklamowy czy konieczność? – rozważania o istocie działań innowacyjnych w edukacji [w:] Neofilolog 2018, nr 50/2, s. 181-195.

Podręczniki do nauki języka niemieckiego, poradniki metodyczne, programy nauczania, słowniki[6][edytuj | edytuj kod]

 • Opracowanie adaptacji polskiej i komentarz metodyczny do: Deutsch konkret 1 podręcznik dla młodzieży: Poradnik metodyczny, Neuner Gerhard i in.: / […], Berlin: Langenscheidt /Warszawa: „BGW” 1991. 107s.
 • Deutsch konkret 1: Słowniczek niemiecko-polski, Warszawa: „BGW”, 1991. 50 s.
 • Opracowanie adaptacji polskiej i komentarz metodyczny do: Deutsch konkret 2 podręcznik dla młodzieży: Poradnik metodyczny, Neuner Gerhard i in:/. […], Berlin: Langenscheidt /Warszawa: „BGW“, 1992. 114 s.
 • Deutsch konkret 2: Słowniczek niemiecko-polski, Warszawa: „BGW”, 1992. 45 s.
 • Deutsch konkret 3: Słowniczek niemiecko-polski, Warszawa: „BGW”, 1993. 49 s.
 • Opracowanie adaptacji polskiej i komentarz metodyczny do: Deutsch aktiv Neu 1 A ein Lehrwerk für Erwachsene: Poradnik metodyczny, Neuner, Gerhard i in.: Berlin: Langenscheidt /Warszawa:Warszawski Dom Wydawniczy 1992. 176s.
 • Deutsch aktiv Neu 1 A: Słowniczek niemiecko-polski, Warszawa: Warszawski Dom Wydawniczy, 1993. 63 s.
 • Opracowanie adaptacji polskiej i komentarz metodyczny do: Deutsch aktiv Neu 1 B ein Lehrwerk für Erwachsene: Poradnik metodyczny, Neuner Gerhard i in.: Berlin: Langenscheidt /Warszawa: Warszawski Dom Wydawniczy, 1993. 152 s.
 • Deutsch aktiv Neu 1 B: Słowniczek niemiecko-polski, Warszawa: Warszawski Dom Wydawniczy, 1993. 76 s.
 • Opracowanie adaptacji polskiej i komentarz do: Deutsch aktiv Neu 1C: ein Lehrwerk für Erwachsene: Poradnik metodyczny, Neuner Gerhard i in.: Berlin: Langenscheidt /Warszawa: Warszawski Dom Wydawniczy, 1994. 67 s.
 • Deutsch aktiv Neu 1 C: Słowniczek niemiecko-polski, Warszawa: Warszawski Dom Wydawniczy, 1993. 70 s.
 • Opracowanie wraz z Haliną Maleńczyk, Grażyną Urszulą Stachowicz adaptacji.polskiej Sowieso 1:Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche : Poradnik metodyczny dla nauczycieli, Funk, Hermann i in. Tekst własny s. 3-20, Berlin: Langenscheidt /Warszawa: „REA”, 1995. 180s.
 • Sowieso 1: Słowniczek niemiecko-polski do podręcznika i książki ćwiczeń, Warszawa: „REA”, 1995. 96 s.
 • Opracowanie wraz z Haliną Maleńczyk i Grażyną Urszulą Stachowicz adaptacji polskiej Sowieso 2:Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche; Poradnik metodyczny dla nauczycieli, Funk, Hermann i in. Tekst własny s. 3-18, Berlin: Langenscheidt /Warszawa: „REA”, 1996. 176 s.
 • Sowieso 2: Słowniczek niemiecko-polski do podręcznika i książki ćwiczeń, Warszawa: „REA”, 1996. 111 s.
 • Konsultacja naukowa Sowieso 1 Książka ćwiczeń. Adaptacja polska Halina Maleńczyk-Boguszewska, Grazyna Urszula Stachowicz. Berlin: Langenscheidt /Warszawa: „REA”, 1996. 143 s.
 • Konsultacja naukowa Sowieso 2 Książka ćwiczeń. Adaptacja polska Halina Maleńczyk-Boguszewska, Grazyna Urszula Stachowicz. Berlin: Langenscheidt /Warszawa: „REA”, 1996. 136 s.
 • Konsultacja naukowa Sowieso 3 Książka ćwiczeń. Adaptacja polska Halina Maleńczyk-Boguszewska, Grazyna Urszula Stachowicz. Berlin: Langenscheidt /Warszawa: „REA”, 1997. 143 s.
 • Sowieso 3: Słowniczek niemiecko-polski do podręcznika i książki ćwiczeń, Warszawa: „REA”, 1998. 140 s.
 • Program nauczania języka niemieckiego [dla gimnazjum]: kontynuacja nauki / […], Warszawa: „REA”, 1999. 26 s.
 • Opracowanie adaptacji polskiej i komentarz metodyczny do: Deutsch aktiv Neu 1 A ein Lehrwerk für Erwachsene: Poradnik metodyczny, Neuner Gerhard i in.: Berlin: Langenscheidt /Warszawa: „REA”,1997 - wydanie zmienione -
 • Deutsch aktiv Neu 1 A: Słowniczek niemiecko-polski, Warszawa: „REA”, 1999.118 s. - wydanie zmienione -
 • Deutsch aktiv Neu 1 B : Słowniczek niemiecko-polski, Warszawa: „REA”, 1999.139 s. - wydanie zmienione -
 • Deutsch aktiv Neu 1 C :Słowniczek niemiecko-polski, Warszawa: „REA”, 1999.139 s. - wydanie zmienione -
 • Redakcja naukowa: Fantastisch!: język niemiecki dla gimnazjum: Lehrbuch 1: Beata Karpeta-Peć, Janusz Peć, Przemysław Wolski: Warszawa: „REA”, 2002, 180 s. Arbeitsbuch 1 Warszawa: „REA”, 2002. 157 s.
 • Redakcja naukowa i współautorstwo (tekst własny s. 30-66) z: Beata Karpeta-Peć, Janusz Peć, Przemysław Wolski: Fantastisch!: Poradnik metodyczny dla nauczyciela: 1 klasa gimnazjum, Warszawa: „REA”, 2002. 143 s.
 • Redakcja naukowa: Fantastisch!: język niemiecki dla gimnazjum: Lehrbuch 2, Beata Karpeta-Peć, Janusz Peć, Przemysław Wolski, Warszawa: „REA”, 2003. 171 s. Arbeitsbuch 2 Warszawa: „REA”, 2002. 159 s.
 • Redakcja naukowa: Fantastisch!: Poradnik metodyczny dla nauczyciela: 2 klasa gimnazjum, Beata Karpeta-Peć, Janusz Peć, Przemysław Wolski:, Warszawa: „ REA”, 2003. 117 s..
 • Redakcja naukowa: Fantastisch!: język niemiecki dla gimnazjum: Lehrbuch 3, Beata Karpeta-Peć, Janusz Peć, Przemysław Wolski, Warszawa: „ REA”, 2004, 136 s. Arbeitsbuch 3 Warszawa: „REA”, 2004,117s.
 • Redakcja naukowa: Fantastisch!: Testy 1. Język niemiecki dla gimnazjum, Beata Karpeta-Peć,/Janusz Peć, Warszawa: „REA”, 2003. 49 s.
 • Redakcja naukowa: Fantastisch!: Deutsch im Gymnasium: Portfolio, Beata Karpeta-Peć /Janusz Peć /Przemysław Wolski, Warszawa: „REA”, 2003, 50 s.
 • Redakcja naukowa: Fantastisch!: Poradnik metodyczny dla nauczyciela: 3 klasa gimnazjum, Beata Karpeta-Peć /Janusz Peć /Przemysław Wolski: Warszawa „ REA”, 2004. 136 s.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o ELŻBIETA ZAWADZKA-BARTNIK. pdf. [dostęp 2019-02-04].
 2. a b c d e f g h prof. dr hab. Elżbieta Małgorzata Zawadzka-Bartnik (Zawadzka). nauka polska.pl. [dostęp 2019-02-04].
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah Jaroszewski i inni, Zakład Glottodydaktyki Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 40 lat działalności. Uniwersytet Warszawski, wyd. I, Warszawa: Uniwersytet Warszawski Instytut Germanistyki, 2012.
 4. a b c d e Historia zakładu | Instytut Germanistyki - Uniwersytet Warszawski [dostęp 2019-02-13] (pol.).
 5. a b c d Elżbieta Zawadzka, Percepcja audialna w kształceniu nauczycieli języków obcych, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1986, ISBN 978-83-01-07044-1 [dostęp 2019-02-13] (pol.).
 6. a b c d e f g h i j Polskie Towarzystwo Neofilologiczne - Elżbieta Zawadzka-Bartnik, www.poltowneo.org [dostęp 2019-02-13].
 7. a b c d e Elżbieta Zawadzka, Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004.
 8. a b Elżbieta Zawadzka-Bartnik, Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie, wyd. I, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.
 9. Elżbieta Zawadzka-Bartnik, MODA, CHWYT REKLAMOWY CZY KONIECZNOŚĆ? – ROZWAŻANIA O ISTOCIE DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH W EDUKACJI, „Neofilolog”, 0 (50/2), 2018, s. 181–195, DOI10.14746/n.2018.50.2.2, ISSN 1429-2173 [dostęp 2019-02-13] (pol.).
 10. a b c 20 lat minęło... | Języki Obce w Szkole, jows.pl [dostęp 2019-02-13] (pol.).
 11. Warszawscy germaniści w akcji | Języki Obce w Szkole, jows.pl [dostęp 2019-02-13] (pol.).
 12. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne - PTN, www.poltowneo.org [dostęp 2019-02-13].
 13. Medal prof. L. Zabrockiego. www.poltowneo.org. [dostęp 2019-02-05].
 14. a b c Magnuszewska i inni, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne 1929–2009, Katowice 2009.
 15. 1. Informacje Rektora. - PDF, docplayer.pl [dostęp 2019-02-13].