Elastyczność podaży

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Elastyczność podaży jest miarą względnej zmiany wielkości podaży wywołanej względną zmianą określonego czynnika wpływającego na podaż. Informuje o wrażliwości wielkości podaży na zmiany czynników, które ją kształtują.

Elastyczność podaży jest dana wzorem:

\epsilon_{xS}=\frac{\Delta S}{S}:\frac{\Delta x}{x}, gdzie:
 • \epsilon_{xS} - elastyczność podaży względem czynnika x,
 • \Delta S - przyrost podaży,
 • S - wielkość podaży,
 • \Delta x - przyrost czynnika x,
 • x - wartość czynnika x.

Jeśli \left\vert \epsilon_{xS} \right\vert = \infty, wówczas mówimy, że podaż jest doskonale elastyczna, tj. każda zmiana wartości czynnika x powoduje znaczną zmianę wielkości podaży.

Jeśli \left\vert \epsilon_{xS} \right\vert > 1, wówczas mówimy, że podaż jest elastyczna, tj. niewielka zmiana czynnika x kształtującego podaż skutkuje znaczną zmianą wielkości podaży.

Jeśli \left\vert \epsilon_{xS} \right\vert = 1, wówczas mamy do czynienia z elastycznością jednostkową podaży (inne określenia: neutralna, wzorcowa, proporcjonalna), tj. względne zmiany wartości czynnika x odpowiadają takim samym względnym zmianom wielkości podaży.

Jeśli \left\vert \epsilon_{xS} \right\vert należy do przedziału (0,1), wówczas mówimy, że podaż jest nieelastyczna (sztywna), tj. nawet znacząca zmiana wartości czynnika x powoduje jedynie niewielkie zmiany wielkości podaży.

Jeżeli \left\vert \epsilon_{xS} \right\vert = 0, wówczas mówimy, że podaż jest doskonale nieelastyczna (doskonale sztywna), tj. zmiany wartości czynnika x nie mają wpływu na wielkość podaży.

Czynniki wpływające na elastyczność podaży:

 • warunki technologiczne określające produkcję,
 • możliwości wykorzystania niezatrudnionych czynników,
 • istnienie zapasów produktów,
 • czas niezbędny do produkcji.

Rodzaje elastyczności podaży[edytuj]

Bibliografia[edytuj]

 • Moroz E., Podstawy mikroekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Varian H.R., Mikroekonomia, wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.