Elektroenergetyczna linia kablowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Elektroenergetyczna linia kablowakabel wielożyłowy, wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym lub kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle wraz z osprzętem kablowym, ułożone na wspólnej trasie i łączących zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych. Linie takie buduje się zarówno dla prądu stałego, jak i przemiennego.

Z określeniem kabel kojarzy się przewód ułożony w ziemi. Takie było przeznaczenie kabli, ale ze względu na ich zalety zastosowanie ich zostało rozszerzone na inne przypadki. Można je układać w kanałach kablowych, na ścianie, na konstrukcjach, w rurach, zawieszać na linkach nośnych itp.

Linie kablowe stosuje się przede wszystkim tam, gdzie prowadzenie linii napowietrznych jest kłopotliwe oraz niewskazane ze względu na gęstą zabudowę i wysokie uprzemysłowienie. Dotyczy to szczególnie zakładów przemysłowych oraz obszarów miejskich. A także ze względu na projekty modernizacji dotychczasowych linii elektroenergetycznych, prowadzonych napowietrznie.

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Linie kablowe są droższe od linii napowietrznych i zazwyczaj stosuje się je w przypadkach, gdy:

 • występująca strefa zabrudzeniowa uniemożliwia eksploatację linii napowietrznych (np. pyły, gazy żrące itp.),
 • istnieje konieczność przekraczania dużych zbiorników wodnych – np. kanały, zatoki morskie czy morza,
 • planowana jest rozbudowa i zwiększony w przyszłości pobór energii – dołożenie kabla jest łatwiejsze, niż przebudowa linii napowietrznej na wielotorową lub jej modernizacja na wyższe obciążenia,
 • linie napowietrzne kolidują z obszarami zamieszkanymi – ze względów estetycznych i urbanistycznych,
 • wymagana jest wysoka niezawodność zasilania,
 • zwisające przewody narażają ludzi na niebezpieczeństwo przy przemieszczaniu wysokich elementów lub pojazdów,
 • przecinają się linie energetyczne o różnych napięciach.

Wady i zalety[edytuj | edytuj kod]

 • wyższe koszty projektu i ułożenia kabli w stosunku do budowy analogicznej linii napowietrznej,
 • utrudniona budowa – konieczność prac ziemnych niemal na całej długości, kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną,
 • linie kablowe są trudniejsze w eksploatacji, naprawy, budowy przyłączy, wymiana są bardzo utrudnione i kosztowne,
 • większa niezawodność linii kablowych – mniejsze narażenie na warunki atmosferyczne, lepsza tłumienność przepięć i zwarć,
 • mniejsze zagrożenie porażeniowe niż w przypadku linii napowietrznej,
 • narażenie na agresywne warunki glebowe – kwaśne lub kamieniste podłoże może wzmagać efekt starzeniowy,
 • w przypadku linii kablowych prądu stałego występują w ziemi prądy błądzące przyspieszające korozję, np. metalowych rur,
 • istnieją kable do przesyłu wielkich mocy (choć najbardziej popularne są linie kablowe dla napięć niskich i średnich),
 • linie kablowe są mniej uciążliwe dla otoczenia (hałas, pole elektryczne, estetyka krajobrazu itd.).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Wójcikowska A.: Linie Kablowe – zasady budowy, Elektroinfo, Nr 1/2001, s. 30–34.
 • Wójcikowska A.: Linie Kablowe – dobór osprzętu kablowego, Elektroinfo, Nr 2/2001, s. 60–63.
 • PN-93/E-90400 „Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Ogólne wymagania i badania”.
 • PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
 • Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobór osprzętu do wy¿ej wymienionych linii kablowych w aglomeracjach miejskich. COBR „Elektromontaż” 1995.