Elektrownia Jaworzno

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Elektrownia Jaworzno
Państwo  Polska
Województwo  śląskie
Siedziba ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
Położenie na mapie Jaworzna
Mapa lokalizacyjna Jaworzna
Elektrownia Jaworzno
Elektrownia Jaworzno
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Elektrownia Jaworzno
Elektrownia Jaworzno
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Elektrownia Jaworzno
Elektrownia Jaworzno
Ziemia50°12′31″N 19°12′24″E/50,208611 19,206667
Elektrownia Jaworzno III
Elektrownia Jaworzno III
Elektrownia Jaworzno III
Elektrownia Jaworzno III
Widok z góry Żar – na horyzoncie Elektrownia Jaworzno III

Elektrownia Jaworzno IIIelektrownia znajdująca się w Jaworznie, w województwie śląskim. Od 29 grudnia 2000 w składzie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Dnia 9 maja 2007 roku Skarb Państwa wniósł do Energetyki Południe S.A. akcje Południowego Koncernu Energetycznego S.A., została utworzona spółka TAURON Polska Energia S.A. W wyniku tych operacji kapitałowych, SCE Jaworzno III Sp. z o.o. obecnie wchodzi w skład grupy kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.[1].

Początki energetyki w Jaworznie to 1898, gdy przy szybie "Rudolf" Jaworznickiego Gwarectwa zainstalowano dwa agregaty prądu stałego o łącznej mocy 320 kW do oświetlenia kopalni i domów. W 1903 przy szybie "Fryderyk August" (obecnie "Piłsudski") w obrębie budynków późniejszej Elektrowni Jaworzno, wybudowano nową kotłownię z dwoma kotłami walczakowymi oraz zainstalowano turbozespół o mocy 800 kW. W wyniku modernizacji do 1921 elektrownia osiągnęła moc 7620 kW, co pozwoliło na dostarczanie energii w obrębie Jaworzna i okolicy. Do 1938 łączna moc elektrowni wynosiła 39,12 MW.

Jaworzno I[edytuj]

W latach 1948-1952 wybudowano nową kotłownię, zainstalowano dwa nowe turbozespoły, a elektrownia osiągnęła moc 110,3 MW. 1 stycznia 1953 pierwsza jaworznicka elektrownia – pod nazwą Elektrownia Jaworzno włączona została do systemu energetycznego kraju. Po drugim etapie modernizacji elektrownia osiągnęła w 1959 moc 157,9 MW. Obecnie nie istnieje.

Jaworzno II[edytuj]

W roku 1948 rozpoczęto budowę elektrowni Jaworzno II. 19 lipca 1953 uruchomiono dwa pierwsze bloki Elektrowni Jaworzno II. W 1955 elektrownia osiągnęła moc 300 MW, a po rozbudowie o siódmy turbozespół w 1962 do 350 MW.

Zespół Elektrowni Jaworzno[edytuj]

W 1972 utworzono Zespół Elektrowni Jaworzno z Elektrowni Jaworzno (jako Elektrownia Jaworzno I) i Elektrowni Jaworzno II.

Jaworzno III[edytuj]

W 1969 opracowano projekt wstępny budowy elektrowni cieplnej o mocy docelowej 1000 – 2000 MW. Budowę rozpoczęto w 1972, a pierwszy blok o mocy 200 MW w 1977. Budowę elektrowni o nazwie Elektrownia Jaworzno III zakończono w 1979 i osiągnięto moc 1200 MW. W latach 19951998 wszystkie sześć bloków Elektrowni Jaworzno III wyposażono w systemy niskiej emisji tlenków azotu (NOx).

Elektrownia Jaworzno III[edytuj]

W grudniu 1995 powstaje jednoosobowa spółka Skarbu Państwa pod nazwą Elektrownia Jaworzno III Spółka Akcyjna, w której skład weszły:

 • Elektrownia Jaworzno III
 • Zespół Elektrowni Jaworzno.

Po modernizacji Elektrowni Jaworzno II i wymianie 3 starych kotłów na 2 kotły fluidalne, włączeniu do eksploatacji 2 turbozespołów ciepłowniczo-kondensacyjnych oraz budowie magistrali ciepłowniczej, Elektrownia Jaworzno I została zamknięta.

W listopadzie 1998 r. powołano do życia spółkę Zakład Górniczo-Energetyczny "Sobieski Jaworzno III" z większościowym udziałem Elektrowni Jaworzno III, obecnie w grupie kapitałowej PKE S.A.

Elektrownia składa się obecnie z dwóch zakładów:

 • Elektrownia II
 • Elektrownia III

Elektrownia II składa się z:

 • 1 kotła pyłowego PK-10p produkującego energię cieplną w układzie blokowym, zasilającym 1 turbozespół ciepłowniczo-kondensacyjny 10 CK-60 oraz
 • 2 kotłów fluidalnych CFB 260 pracujących z 2 turbinami ciepłowniczo-kondensacyjnymi (13CK-70).

Elektrownia III składa się z:

 • 6 bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 1345 MW i mocy cieplnej ( użytkowej ) 321 MW.

Elektrownia Jaworzno III posiada najwyższy komin w Polsce i jeden z najwyższych w Europie, ma on 306 m wysokości. Całość spalin prowadzona przez system odsiarczania spalin, może być emitowana z pominięciem komina, poprzez chłodnie kominowe.

Rozwój[edytuj]

W maju 2010 roku został ogłoszony przetarg na budowę nowego bloku węglowego Elektrowni Jaworzno III. Planowany blok o mocy 843 MWe będzie rocznie produkował ponad 4,7 miliona ton CO2 oraz spalał ponad 2,7 miliona ton węgla[2]. Wśród uczestników przetargu, którego najistotniejszym kryterium była cena (waga 74%), najlepszą ofertę cenową złożyło chińskie konsorcjum CNEEC/COVEC. Pomimo tego Tauron zdecydował się wybrać konsorcjum Rafako S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A., które według porozumienia miałyby wybudować nowy blok za 5,41 miliarda złotych. Podpisanie umowy w tej sprawie zaplanowane jest na drugi kwartał 2013 roku. Jednakże CNEEC/COVEC oraz Hitachi Power Europe i SNC-Lavalin złożyły odwołania w związku z nieprawidłowościami w przetargu na budowę nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III[3]. Postępowania przed sądem są w toku. Obecnie Grupa Tauron nie dysponuje kapitałem własnym by pokryć koszty inwestycji. Możliwymi źródłami pozyskania funduszy na budowę nowego bloku są emisja obligacji oraz Program Inwestycje Polskie[4]. „Źródło finansowania, które aktualnie wydaje się najbardziej prawdopodobne do wykorzystania, to emisja obligacji kierowanych do krajowych inwestorów finansowych, a następnie emisja euroobligacji. Jednak o tym, jaki rodzaj finansowania wykorzystamy, oraz w jakim momencie, zdecyduje opracowana strategia” – powiedział Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauronu[5].

Wpływ na środowisko[edytuj]

Spalanie węgla jest jedną z najbardziej zanieczyszczających środowisko metod produkcji energii. Powoduje znaczne pogorszenie jakości powietrza poprzez emisje toksycznych substancji, takich jak między innymi SO2, NOx, drobnych i dużych pyłów (PM10 i PM2,5) oraz metali ciężkich takich jak np. rtęć i kadm. Dwutlenek węgla produkowany w wyniku spalania węgla stanowi największy składnik światowych emisji gazów cieplarnianych, a więc ma on wpływ na klimat regionu i całej planety. Wydobycie i spalanie węgla powoduje poważne niedobory i zanieczyszczenie wody, poprzez ingerencję w przepływ wód gruntowych i podziemnych a także wylewanie ścieków, które oddziałują na rzeki, roślinność i zwierzęta. Jednymi z najpoważniejszych drugoplanowych form zanieczyszczenia wynikającego ze spalania węgla jest zakwaszanie oceanów i kwaśne deszcze. Produkcja energii oparta na użyciu paliw węglowych jest odpowiedzialna za znaczną część światowych emisji dwutlenku węgla (CO2). Spośród paliw kopalnych, spalanie węgla powoduje największe emisje dwutlenku węgla (CO2) przypadające na jednostkę wyprodukowanej energii.

Problem zanieczyszczenia powietrza[edytuj]

Poważnym problemem mieszkańców Śląska i Jaworzna w szczególności jest zła jakość powietrza. Transport, wydobycie węgla i jego spalanie mają negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Są oni bardziej narażeni na choroby układu oddechowego, choroby sercowe oraz raka płuc[6]. Komisja Europejska 24.11.2011 r. pozwała Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zarzucając brak postępów we wdrażaniu dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i  czystszego powietrza dla Europy (CAFE), która powinna była zaimplementowana przez Polskę do 11.07.2010. Dyrektywa wymaga by poziom PM10 (większych cząstek) nie przekraczał 50 miligramów/m³ częściej niż 35 razy w roku. Jednakże poziom PM10 w Polskich miastach takich jak Jaworzno czy Rybnik przekracza dozwolony poziom znacznie częściej[7]. Z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia (krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji). Szacuje się[kto?], że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy, a życie przeciętnego Polaka, w stosunku do mieszkańca UE, jest krótsze o kolejne 2 miesiące z uwagi na występujące w naszym kraju większe zanieczyszczenie pyłem aniżeli wynosi średnia dla krajów Unii.

Przypisy

 1. Strona Spółki Ciepłowniczo – Energetycznej "Jaworzno III" Sp. z o.o.
 2. BANKTRACK: Jaworzno coal power plant, Poland
 3. WNP.PL: Dwa odwołania ws. wyników przetargu na blok w Jaworznie
 4. BANKTRACK: Jaworzno coal power plant, Poland
 5. CorporateBonds.pl: Tauron opracuje z bankami ofertę obligacji
 6. ["Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu" Finansowany ze środków Wojewody Śląskiego, Katowice 2011]
 7. Ekoportal: Artykuł „Czy Polska lekceważy środowiskowe dyrektywy unijne?”

Linki zewnętrzne[edytuj]