Encyklika

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Encyklika (gr. ἐγκύκλιος, enkyklios – okólnik, pismo wędrujące[1]) – orędzie, pismo napisane przez papieża, skierowane do biskupów i do wiernych. Tematy poruszane w encyklikach odnoszą się do spraw doktrynalnych i organizacyjnych o charakterze ogólnokościelnym. Za pierwszą encyklikę, w nowożytnym rozumieniu, należy uznać Ubi primum Benedykta XIV z 3 grudnia 1740 roku.

Zasady komentowania encyklik[edytuj | edytuj kod]

 • ustalenie niewątpliwej myśli papieża,
 • wyjaśnienie treści poprzez analizę porównawczą z innymi wypowiedziami papieża,
 • wyjaśnienie tekstu z punktu widzenia filozofii i teologii katolickiej,
 • wyjaśnienie tekstu w aspekcie aktualnych warunków społeczno-gospodarczych,
 • ustalenie szczegółowych okoliczności, które spowodowały ogłoszenie encykliki,
 • objaśnienie terminów użytych w encyklice,
 • ciągła kontrola, porównywanie z całokształtem myśli encykliki,
 • wskazanie na szczegółowe i praktyczne wnioski encykliki.

Papież Pius XII utrzymywał, że papieskie encykliki, nawet gdy nie są ex cathedra, tym niemniej mogą być dostatecznie autorytatywne, by zakończyć teologiczną dyskusję na konkretne pytanie:

Nie wolno też sądzić, że treści Encyklik nie wymagają same przez się uległości, skoro w nich Papieże nie sprawują swej najwyższej władzy nauczania. Uczą one bowiem na podstawie zwyczajnego posłannictwa Urzędu Nauczającego, do którego również odnoszą się słowa: „Kto was słucha, mnie słucha” (Łk 10,16). Najczęściej też to, co Encykliki wykładają i uwydatniają, już skądinąd należy do doktryny katolickiej. Jeśli zatem Najwyżsi Pasterze w wypowiedziach swych orzekają, po uprzednim zbadaniu, o kwestii dotąd swobodnie dyskutowanej, dla wszystkich jest jasne, że z woli i intencji Papieży sprawa ta nie może być odtąd przedmiotem wolnej dyskusji między teologami.

Humani Generis

Encykliki papieskie[edytuj | edytuj kod]

Do I soboru watykańskiego[edytuj | edytuj kod]

Papież Benedykt XIV (1740–1758)[edytuj | edytuj kod]

 1. Ubi primum 3 grudnia 1740
 2. Non ambigimus 30 maja 1741
 3. Pro eximia tua 30 czerwca 1741
 4. Quanta cura 30 czerwca 1741
 5. In suprema Universalis 22 sierpnia 1741
 6. Quamvis paternae 26 sierpnia 1741
 7. Satis vobis compertum 17 listopada 1741
 8. Etsi minime 7 lutego 1742
 9. Certiores effecti 13 listopada 1742
 10. Cum illud semper 14 grudnia 1742
 11. Quemadmodum preces 23 marca 1743
 12. Nimiam licentiam 18 maja 1743
 13. Inter omnigenas 2 lutego 1744
 14. Cum semper oblatas 19 sierpnia 1744
 15. In suprema Catholicae 20 listopada 1744
 16. Cum multorum charitate 18 lutego 1745
 17. Libentissime quidem 10 czerwca 1745
 18. Gravissimum supremi 8 września 1745
 19. Vix pervenit 1 listopada 1745
 20. Quemadmodum nihil 16 grudnia 1746
 21. Accepimus praestantium 16 lipca 1746
 22. Inter caetera 1 stycznia 1748
 23. Magnae nobis 29 czerwca 1748
 24. Annus qui hunc 19 lutego 1749
 25. Officii nostri 15 marca 1749
 26. Peregrinantes a Domino 5 maja 1749
 27. Apostolica constitutio 26 czerwca 1749
 28. Gravissimo animi 31 października 1749
 29. Inter praeteritos 3 grudnia 1749
 30. Benedictus Deus 25 grudnia 1750
 31. Celebrationem magni 1 stycznia 1751
 32. Prodiit jamdudum 30 stycznia 1751
 33. Elapso proxime anno 20 lutego 1751
 34. Providas Romanorum 18 marca 1751
 35. Magno cum animi 2 czerwca 1751
 36. A quo primum 14 czerwca 1751
 37. Cum religiosi aeque 26 czerwca 1754
 38. Quod provinciale 1 sierpnia 1754
 39. Allatae sunt 26 lipca 1755
 40. Quam ex sublimi 8 sierpnia 1755
 41. Ex quo primum 1 marca 1756
 42. Ex omnibus christiani 16 października 1756
 43. Quam grave 2 sierpnia 1757

Papież Klemens XIII (1758–1769)[edytuj | edytuj kod]

 1. Venimus in altitudinem 11 września 1758
 2. A quo die 14 września 1758
 3. Pastoralis officii 21 marca 1759
 4. Cum primum 17 września 1759
 5. Appetente sacro 20 grudnia 1759
 6. In Dominico agro 14 czerwca 1761
 7. Quanto in dolore 9 czerwca 1762
 8. Ubi primum accepimus 14 stycznia 1764
 9. Quanta auxilii 8 maja 1765
 10. Christianae reipublicae 25 listopada 1766
 11. Quam graviter 25 czerwca 1766
 12. Summa quae 6 stycznia 1768
 13. Accedamus cum fiducia 25 czerwca 1768

Papież Klemens XIV (1769–1774)[edytuj | edytuj kod]

 1. Decet quam maxime 21 września 1769
 2. Inscrutabili Divinae 12 grudnia 1769
 3. Cum summi apostolatus 12 grudnia 1769
 4. Magne atque 16 marca 1771
 5. Dominis as Redemptor 21 lipca 1773
 6. Salutis nostrae 30 kwietnia 1774

Papież Pius VI (1775–1799)[edytuj | edytuj kod]

 1. Inscrutabile divinae 25 grudnia 1775
 2. Summa Dei 25 grudnia 1775
 3. Nuper pro 6 marca 1779
 4. Super soliditate 28 listopada 1786
 5. Quod aliquantum 10 marca 1791
 6. Charitas quae 3 kwietnia 1791
 7. Cum populi 13 kwietnia 1791
 8. Quo luctu 4 maja 1791
 9. Ancorché antichissimo 5 listopada 1791
 10. In gravissimis 19 marca 1792
 11. Novae hae litterae 19 marca 1792
 12. Ubi communis 4 kwietnia 1792
 13. Dum nos 19 kwietnia 1792
 14. Quo fluctu 30 maja 1792
 15. Ubi lutetiam 13 czerwca 1792
 16. Ignotae nemici 21 listopada 1792
 17. Perpensis circumstantiis 10 grudnia 1792
 18. Quare lacrymae 17 czerwca 1793
 19. Ad nostras manus 31 lipca 1793
 20. Auctorem fidei 28 sierpnia 1794
 21. Christi ecclesiae 30 grudnia 1797
 22. Constantiam vestram 10 listopada 1798
 23. Cum nos superiori 13 listopada 1798
 24. Quotias animo 13 sierpnia 1799

Papież Pius VII (1800–1823)[edytuj | edytuj kod]

 1. Ad Supremum 28 marca 1800
 2. Diu satis 15 maja 1800
 3. Ex quo ecclesiam 24 maja 1800
 4. Le più colte 11 marca 1801
 5. Ecclesia Christi 15 sierpnia 1801
 6. Tam multa 15 sierpnia 1801
 7. Quam luctuosam 24 maja 1802
 8. Hoc ipso 29 października 1804
 9. Quum memoranda 10 czerwca 1809
 10. Il trionfo 4 maja 1814
 11. Sollecitudo omnium 7 sierpnia 1814
 12. Optassimus tendem 26 września 1814
 13. Etsi longissimo 30 stycznia 1816
 14. Vineam quam plantavit 12 czerwca 1817
 15. Dominici gregis 25 sierpnia 1819
 16. Praeclara quam 16 maja 1820
 17. Ecclesiam a Jesu 13 września 1821

Papież Leon XII (1823–1829)[edytuj | edytuj kod]

 1. Ubiprimum 5 maja 1824
 2. Cum multa 17 maja 1824
 3. Quod hoc ineunte 24 maja 1824
 4. Etsi iam diu 24 września 1824
 5. Ad plurimas 25 stycznia 1825
 6. Quo graviora 15 marca 1825
 7. Charitata Christi 25 grudnia 1825
 8. Exultabat spiritus 25 grudnia 1825
 9. Qui pacem 26 marca 1826
 10. L'olio oggetto 21 czerwca 1826
 11. Pastoris aeterni 2 lipca 1826
 12. I gloriosi nostri 14 listopada 1826
 13. Ecclesiarum omnium 12 grudnia 1826
 14. Quanta laetitia 13 lutego 1827
 15. Inter multiplices 20 marca 1827
 16. Fructus quos 2 października 1827
 17. Apostolici nostri/1 22 grudnia 1828
 18. Apostolici nostri/2 22 grudnia 1828
 19. Apostolici nostri/3 22 grudnia 1828
 20. Apostolici nostri/4 22 grudnia 1828
 21. Quando spirato 6 stycznia 1829

Papież Pius VIII (1829–1830)[edytuj | edytuj kod]

 1. Inter multilices/1 15 maja 1829
 2. Traditi humilitati 24 maja 1829
 3. In supremi 18 lipca 1829
 4. Litterae fraternitatis 30 czerwca 1829
 5. Coelestis Agricola 7 lipca 1829
 6. Inter multiplices/2 4 września 1829

Papież Grzegorz XVI (1831–1846)[edytuj | edytuj kod]

 1. Chiamati dalla Divina 9 lutego 1831
 2. Quel Dio 5 kwietnia 1831
 3. Le armi valorose 12 lipca 1831
 4. Ex debito pastoralis/1 9 września 1831
 5. Inter gravissimas/1 3 lutego 1832
 6. Summo iugiter 27 maja 1832
 7. Cum primum, potępiająca powstanie listopadowe, 9 czerwca 1832
 8. Ci è stato 9 czerwca 1832
 9. Pastorale officium/1 3 lipca 1832
 10. Mirari vos, przeciw liberalizmowi, 15 sierpnia 1832[2]
 11. Plura post 2 grudnia 1832
 12. Avendoci Ella 20 lutego 1833
 13. Quo graviora 4 października 1833
 14. Litteras accepimus 5 października 1833
 15. Quod litteris 29 listopada 1833
 16. Maiori certo 13 grudnia 1833
 17. Editam nuper 28 grudnia 1833
 18. Quod de tua 28 grudnia 1833
 19. Superabundavimus 28 grudnia 1833
 20. Benedictus Deus 17 czerwca 1834
 21. Singulari Nos 25 czerwca 1834
 22. Cum pro pastorali 1 sierpnia 1834
 23. L'evidente diminuzione 6 sierpnia 1834
 24. Perlatae dudum 23 kwietnia 1835
 25. Commissum divinitus 17 maja 1835
 26. Melchitarum Catholicorum 3 czerwca 1835
 27. Dum acerbissimas 26 września 1835
 28. Sextus iam 1 lutego 1836
 29. Ad beatissimi 17 lipca 1836
 30. La moltiplicità 22 listopada 1836
 31. Universi Dominici/1 21 lutego 1837
 32. Dum intima 10 grudnia 1837
 33. Ex debito pastoralis/2 14 sierpnia 1838
 34. Pastorale officium/2 14 sierpnia 1838
 35. Hanno sempre 18 września 1838
 36. Quae nuncia 4 sierpnia 1839
 37. Multa quidem 22 listopada 1839
 38. Dolorem quo 30 listopada 1839
 39. In supremo 3 grudnia 1839
 40. Afflictas in Tunquino 27 kwietnia 1840
 41. Pastorale officium/3 24 lipca 1840
 42. Probe Nostis (tekst encykliki), O misjach wśród narodów niechrześcijańskich, 15 sierpnia 1840
 43. Augustissimam beatissimi 21 grudnia 1840
 44. De Cochinchinae 26 lutego 1841
 45. Afflictas in Hispania 1 marca 1841
 46. Quas vestro 30 kwietnia 1841
 47. Ex literis 4 maja 1841
 48. È lungo tempo 29 sierpnia 1841
 49. Catholicae Religionis 22 lutego 1842
 50. Inter ea 1 kwietnia 1842
 51. Haerentem diu 22 lipca 1842
 52. Apostolici ministerii 20 września 1842
 53. In Concistoro 6 kwietnia 1843
 54. Inter maximas 5 sierpnia 1843
 55. Ad gravissimas 31 sierpnia 1843
 56. Ubi novam 8 listopada 1843
 57. Cum maxima 31 marca 1844
 58. Maximis angustiis 27 kwietnia 1844
 59. Inter praecipuas 8 maja 1844
 60. Tra le principali macchinazioni 8 maja 1844
 61. Summa quidem 23 kwietnia 1845
 62. Libentissime fraternitatis 28 maja 1845
 63. Inter gravissimas/2 28 czerwca 1845
 64. Ex debito pastoralis/3 27 marca 1846

Do II soboru watykańskiego[edytuj | edytuj kod]

Papież Pius IX (1846–1878)[edytuj | edytuj kod]

 1. Qui pluribus, O wierze i religii 9 listopada 1846
 2. Nei giorni 9 listopada 1846
 3. Praedecessores Nostros, O pomocy dla Irlandii, 25 marca 1847
 4. Ubi primum/1, O dyscyplinie zakonników, 17 czerwca 1847
 5. Romani e quanti, O zarządzaniu Państwem Kościelnym, 14 marca 1848
 6. Nelle istituzioni 14 marca 1848
 7. Non semel, O potępieniu ruchów rewolucyjnych we Włoszech, 23 czerwca 1848
 8. Da questa pacifica, Do wiernych rzymian podczas emigracji papieskiej w Gaecie, 1 stycznia 1849
 9. Ubi primum/2, O Niepokalanym Poczęciu 2 lutego 1849
 10. La serie, O sytuacji międzynarodowej, 14 lutego 1849
 11. Quibus, quantisque, O restauracji władzy papieskiej nad Rzymem, 12 sierpnia 1849
 12. Noscitis et Nobiscum, O Kościele w Państwie Kościelnym 8 grudnia 1849
 13. Si semper antea, O restauracji władzy papieskiej nad Rzymem, 14 sierpnia 1850
 14. Exultavit cor nostrum, O skutkach Jubileuszu, 21 listopada 1851
 15. Ex aliis nostris 21 listopada 1851
 16. Nemo certe ignorat, O dyscyplinie duchowieństwa, 25 marca 1852
 17. Probe noscitis, O dyscyplinie duchowieństwa, 17 maja 1852
 18. Inter multiplices, Błaganie o jedność ducha przeciw propagandzie postulującej zniesienie władzy doczesnej papieża, 21 marca 1853
 19. Neminem vestrum, O prześladowaniu Ormian, 2 lutego 1854
 20. Optime noscitis /1, O planowanym uniwersytecie katolickim w Irlandii, 20 marca 1854
 21. Apostolicae nostrae, Wezwanie do modlitwy o pokój, 1 sierpnia 1854
 22. Inter graves 1 listopada 1854
 23. Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854
 24. Singulari quadam 23 grudnia 1854
 25. Optime noscitis /2, O spotkaniach Episkopatów, 5 listopada 1855
 26. Cum saepe, Przeciw ustawodawstwu antykatolickiemu w Sabaudii, 26 lipca 1855
 27. Singulari quidem, O Kościele w Austrii, 17 marca 1856
 28. Cum nuper, obrona praw Stolicy Apostolskiej do państwa kościelnego 20 stycznia 1858
 29. Amantissimi Redemptoris, O kapłanach i duszpasterstwie, 3 maja 1858
 30. Cum Sancta Mater, Błaganie o modlitwę powszechną, 27 kwietnia 1859
 31. Qui nuper, O Państwie Kościelnym, 18 czerwca 1859
 32. Ad gravissimum, O władzy doczesnej Papieża, 20 czerwca 1859
 33. Maximo animi, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne, 26 września 1859
 34. Nullis certe, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne, 19 stycznia 1860
 35. Cum catholica Ecclesia, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne, 26 marca 1860
 36. Novos et ante, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne, 26 marca 1860
 37. Multis gravibusque, Przeciw Księciu Badenii, z powodu nieratyfikowania konkordatu, 24 kwietnia 1860
 38. Iamdum cernimus, Przeciw zamachom Sabaudii na Państwo Kościelne, 18 marca 1861
 39. Amantissimus humani, O opiece nad Kościołami, 8 kwietnia 1862
 40. Maxima quidem, O zgodności obyczajów ludowych z wiarą, 9 czerwca 1862
 41. Quanto conficiamur, Przeciw promowaniu fałszywych doktryn, 10 sierpnia 1863
 42. Incredibili afflictamur, O prześladowaniu w Nowej Gwinei, 17 września 1863
 43. Tuas libenter 21 grudnia 1863
 44. Multis gravissimis 28 stycznia 1864
 45. Ubi Urbaniano, O katolicyzmie polskim w zaborze rosyjskim po powstaniu styczniowym, 30 lipca 1864
 46. Maximae quidem, O Kościele w Bawarii, 18 sierpnia 1864
 47. Quanta cura, potępienie błędów modernizmu, 8 grudnia 1864
 48. Multiplices inter /1, Przeciw masonerii, 25 września 1865
 49. Meridionali Americae, O seminarium dla rodzimej ludności, 30 września 1865
 50. Levate, Przeciw rusyfikacji ziem polskich, 27 października 1867
 51. Ex quo infensissimi, O bitwie nad Mentaną, 14 listopada 1867
 52. Aeterni Patris, o sytuacji Kościoła w przededniu soboru, 29 czerwca 1868
 53. Arcano divinae 8 września 1868
 54. Iam vos omnes 13 września 1868
 55. Religiosas regularium 23 lutego 1870
 56. Non sine gravissimo, O katolikach z Armenii, 24 lutego 1870
 57. Multiplices inter /2 23 marca1870
 58. Apostolici ministerii 5 kwietnia 1870
 59. Quo impensiore 20 maja 1870
 60. Respicientes ea, Protest z powodu zaboru Państwa Kościelnego, 1 listopada 1870
 61. Ecclesia dei 2 marca 1871
 62. Ubi nos, ponowna obrona praw Stolicy Apostolskiej do państwa kościelnego, zajętego przez nowe państwo włoskie, 15 maja 1871
 63. Beneficia Dei, Na 25-lecie pontyfikatu Papieża, 4 czerwca 1871
 64. Saepe, Venerabilis, Dziękczynienie za 25 lat pontyfikatu, 5 sierpnia 1871
 65. Ordinem vestrum 27 października 1871
 66. Costretti nelle 16 czerwca 1872
 67. Quartus supre, O Kościele w Armenii, 6 stycznia 1873
 68. Etsi multa, O Kościele we Włoszech, Niemczech i Szwajcarii, 21 listopada 1873
 69. In magnis illis, O bezprawnej konsekracji Gaspare Giovanni Rinkela na biskupa Harlemu, 27 grudnia 1873
 70. Vix dum a nobis, O Kościele w Austrii, 7 marca 1874
 71. Omnenem sollicitudinem, O obrządku grecko-rusińskim, 13 maja 1874
 72. Non expedit, O zakazie udziału katolików w polityce państwa włoskiego, 10 września 1874
 73. Gravibus ecclesiae, Ogłoszenie Roku Świętego 1875, 24 grudnia 1874
 74. Quod nunquam, O Kościele w Prusach (sprzeciw wobec Kulturkampfu), 5 lutego 1875
 75. Graves ac diuturnae, O Kościele w Szwajcarii, 23 marca 1875
 76. Quae in Patriarchatu, O Kościele w Chaldei, 1 września 1876
 77. Dives in misericordia Deus, ogłaszająca św. Franciszka Salezego Doktorem Kościoła (tekst encykliki) [ang. 16 listopada 1877]

Papież Leon XIII (1878–1903)[edytuj | edytuj kod]

 1. Inscrutabili Dei consilio, O postaciach zła w społeczeństwie oraz misji Kościoła i papiestwa, 21 kwietnia 1878
 2. Quod apostolici muneris, O socjalizmie, 28 grudnia 1878
 3. Æterni Patris, O znaczeniu filozofii, 4 sierpnia 1879
 4. Arcanum divinae sapientiae, O chrześcijańskim małżeństwie, 10 lutego 1880
 5. Grande Munus, O św. Cyrylu i Metodym, 30 września 1880[3]
 6. Sancta Dei Civitas (tekst encykliki), O misjach, 3 grudnia 1880
 7. Diuturnum illud, O pochodzeniu władzy cywilnej, 29 czerwca 1881
 8. Licet multa, O Katolicyzmie w Belgii, 3 sierpnia 1881
 9. Etsi nos, O warunkach Kościoła we Włoszech, 15 lutego 1882
 10. Auspicato concessum, O św. Franciszku z Asyżu, 17 września 1882
 11. Cum Multa Sint, O warunkach Kościoła w Hiszpanii, 8 grudnia 1882
 12. Supremi Apostolatus Officio, O pobożności różańcowej, 1 września 1883
 13. Nobilissima Gallorum Gens, O kwestiach religijnych we Francji, 8 lutego 1884
 14. Humanum genus, O masonerii 20 kwietnia 1884
 15. Superiore anno, O odmawianiu Różańca Świętego, 30 sierpnia 1884
 16. Immortale Dei (tekst encykliki), O państwie chrześcijańskim, 1 listopada 1885
 17. Spectata fides, O edukacji chrześcijańskiej w Anglii, 27 listopada 1885
 18. Quod auctoritatae, O ogłoszeniu nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego, 22 grudnia 1885
 19. Iampridem nobis, O katolicyzmie w Niemczech, 6 stycznia 1886
 20. Quod multum, O wolności Kościoła na Węgrzech, 22 sierpnia 1886
 21. Pergrata nobis, O Kościele w Portugalii, 14 września 1886
 22. Vi è ben noto, O Różańcu Świętym w kontekście sytuacji Kościoła we Włoszech, 20 września 1887
 23. Officio sanctissimo, O Kościele w Bawarii, 22 grudnia 1887
 24. Quod anniversarius, W 50. rocznicę święceń kapłańskich Papieża, 1 kwietnia 1888
 25. In Plurimis (tekst encykliki), O niewolnictwie, 5 maja 1888
 26. Libertas (tekst encykliki), O wolności człowieka, 20 czerwca 1888
 27. Saepe nos, O bojkocie w Irlandii, 24 czerwca 1888
 28. Paterna caritas, O jedności Ormiańskiego Kościoła Katolickiego z Rzymem, 25 czerwca 1888
 29. Quam aeruminosa, O włoskich imigrantach, 10 grudnia 1888
 30. Esti cunctas, O Kościele w Irlandii 21 grudnia 1888
 31. Exeunte iam anno, O świętym kształtowaniu życia, 25 grudnia 1888
 32. Magni nobis gaudi, O katolickim uniwersytecie w USA, 7 marca 1889
 33. Quamquam pluries, O kulcie Świętego Józefa, 15 sierpnia 1889
 34. Sapientiae christianae, O chrześcijanach jako obywatelach, 10 stycznia 1890
 35. Dall'alto dell'Apostolico Seggio, O masonerii we Włoszech, 15 października 1890
 36. Catholicae Ecclesiae, (tekst encykliki), O ofierze na rzecz wykupywania niewolników i misjonarzy w Afryce, 20 listopada 1890
 37. In ipso supremi, O zebraniach Episkopatu w Austrii, 3 marca 1891
 38. Rerum novarum (tekst encykliki), O kwestii robotniczej, 15 maja 1891
 39. Pastoralis, O unii religijnej w Portugalii, 25 lipca 1891
 40. Pastoralis officii, O pojedynkach w państwach niemieckich i Austro-Węgrzech, 12 września 1891
 41. Octobri mense, O Różańcu Świętym, 22 września 1891
 42. Au Milieu Des Sollicitudes, O Kościele i państwie we Francji, 16 lutego 1892
 43. Quarto abeunte saeculo, O czterechsetleciu odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, 16 lipca 1892
 44. Magnae Dei matris, O Różańcu Świętym, 8 września 1892
 45. Custodi di quella Fede, O masonerii, 8 grudnia 1892
 46. Inimica vis, O masonerii, 8 grudnia 1892
 47. Ad extremas, O seminariach dla rodzimego duchowieństwa, 24 czerwca 1893
 48. Constanti Hungarorum, O Kościele na Węgrzech, 2 września 1893
 49. Laetitiae sanctae, O pochwale nabożeństwa różańcowego, 8 września 1893
 50. Non mediocri, O Kolegium Hiszpańskim w Rzymie, 25 października 1893
 51. Providentissimus Deus, O studiach nad Pismem Świętym, 18 listopada 1893
 52. Caritatis, O Kościele w Polsce, 19 marca 1894
 53. Inter graves, O Kościele w Peru, 1 maja 1894
 54. Litteras a vobis, O duchowieństwie w Brazylii, 2 czerwca 1894
 55. Iucunda semper expectatione, O Różańcu Świętym, 8 września 1894
 56. Christi nomen et regnum (tekst encykliki), O Kościele na dalekim Wschodzie, 24 grudnia 1894
 57. Longinqua, O katolicyzmie w USA, 6 stycznia 1895
 58. Permoti nos, O sytuacji społecznej w Belgii, 10 lipca 1895
 59. Adiutricem populi, O Różańcu Świętym, 5 września 1895
 60. Insignes, O jubileuszu tysiąclecia Węgier, 1 maja 1896
 61. Satis cognitum, O jedności Kościoła, 29 czerwca 1896
 62. Fidentem piumque animum, O Różańcu Świętym, 20 września 1896
 63. Divinum illud munus, O Duchu Świętym, 9 maja 1897
 64. Militantis ecclesiae, O Świętym Piotrze Kanizjuszu, 1 sierpnia 1897
 65. Augustissimae virginis mariae, O Bractwach Różańcowych, 12 września 1897
 66. Affari vos, O kwestiach szkoły w Manitobie, 8 grudnia 1897
 67. Caritatis studium, O Kościele w Szkocji, 25 czerwca 1898
 68. Spesse volte, O prześladowaniu organizacji katolickich we Włoszech, 5 sierpnia 1898
 69. Quam religiosa, O państwowym prawie małżeńskim w Peru, 16 sierpnia 1898
 70. Diuturni temporis, O Różańcu Świętym, 5 września 1898
 71. Quum diuturnum, O zgromadzeniu plenarnym Episkopatu Ameryki Łacińskiej, 25 grudnia 1898
 72. Annum Sacrum, O zawierzeniu ludzkości Najświętszemu Sercu Jezusa, 25 maja 1899
 73. Depuis le jour, O edukacji duchowieństwa we Francji, 8 września 1899
 74. Paternae, O edukacji duchowieństwa w Brazylii, 18 września 1899
 75. Omnibus compertum, O jedności z Kościołem Melchickim, 21 lipca 1900
 76. Tametsi futura prospicientibus, O Jezusie Chrystusie Odkupicielu, 1 sierpnia 1900
 77. Graves de communi (tekst encykliki), O demokracji chrześcijańskiej, 18 stycznia 1901
 78. Gravissimas, O zakonach w Portugalii, 16 maja 1901
 79. Reputantibus, O kwestiach językowych w Czechach, 20 sierpnia 1901
 80. Urbanitatis veteris, O założeniu seminarium w Atenach, 20 listopada 1901
 81. In amplissimo, O Kościele w USA, 15 kwietnia 1902
 82. Quod votis, O powstaniu uniwersytetów katolickich na terenie Austro–Węgier, 30 kwietnia 1902
 83. Mirae caritatis, O Eucharystii, 28 maja 1902
 84. Quae ad nos, O Kościele w Czechach i Morawach, 22 sierpnia 1902
 85. Fin dal principio, O edukacji duchowieństwa we Włoszech, 8 grudnia 1902
 86. Dum multa, O ustawodawstwie małżeńskim w Ekwadorze, 24 grudnia 1902

Papież Pius X (1903–1914)[edytuj | edytuj kod]

 1. E supremi apostolatus, O nauczaniu doktryny chrześcijańskie, 4 października 1903
 2. Ad Diem Illum Laetissimum, O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, 2 lutego 1904
 3. Iucunda Sane, O papieżu św. Grzegorzu Wielkim, 12 marca 1904
 4. Acerbo Nimis, O nauczaniu doktryny chrześcijańskiej, 15 kwietnia 1905
 5. Il Fermo Proposito, O Akcji Katolickiej we Włoszech, 11 czerwca 1905
 6. Vehementer Nos, O rozdziale Państwa i Kościoła we Francji, 11 lutego 1906
 7. Tribus Circiter, O mariawitach albo mistycznych kapłanach polskich, 5 kwietnia 1906
 8. Pieni L'Animo, O duchowieństwie włoskim, 28 lipca 1906
 9. Gravissimo Officii Munere, O francuskich bractwach pobożnych, 10 sierpnia 1906
 10. Une Fois Encore, O rozdziale Kościoła i państwa, 6 stycznia 1907
 11. Pascendi Dominici Gregis (tekst encykliki), O zasadach modernistów, 8 września 1907
 12. Communium Rerum, O św. Anzelmie z Aosty, 21 kwietnia 1909
 13. Editae Saepe, O św. Karolu Boromeuszu, 26 maja 1910
 14. Iamdudum, O prawie separacji małżeńskiej w Portugalii, 24 maja 1911
 15. Lacrimabili statu Indorum (tekst encykliki), O losie Indian w Ameryce Łacińskiej, 7 czerwca 1912
 16. Singulari Quadam (tekst encykliki), O organizacjach pracowniczych, 24 września 1912

Papież Benedykt XV (1914–1922)[edytuj | edytuj kod]

 1. Ad Beatissimi Apostolorum, O przyczynach obecnej wojny, 1 listopada 1914
 2. Humani Generis Redemptionem, O głoszeniu Słowa Bożego, 15 czerwca 1917
 3. Quod Iam Diu, O przyszłej konferencji pokojowej,1 grudnia 1918
 4. In Hac Tanta, O św. Bonifacym,14 maja 1919
 5. Paterno Iam Diu, O dzieciach w centralnej Europie, 24 listopada 1919
 6. Pacem, Dei Munus Pulcherrimum, O pokoju i chrześcijańskim pojednaniu, 23 maja 1920
 7. Spiritus Paraclitus, O św. Hieronimie 15 września 1920
 8. Principi Apostolorum Petro, O św. Efremie, 5 października 1920
 9. Annus Iam Plenus, O dzieciach w centralnej Europie, 1 grudnia 1920
 10. Sacra Propediem, O III Zakonie św. Franciszka w 700-lecie jego założenia, 6 stycznia 1921
 11. In Praeclara Summorum, O Dantem, 30 kwietnia 1921
 12. Fausto Appetente Die, O św. Dominiku 29 czerwca 1921

Papież Pius XI (1922–1939)[edytuj | edytuj kod]

Quadragesimo anno
 1. Ubi Arcano Dei (tekst encykliki), O pokoju Chrystusowym w Królestwie Chrystusa, 23 grudnia 1922
 2. Rerum Omnium Perturbationem, W 300-lecie śmierci św. Franciszka Salezego, 26 stycznia 1923
 3. Studiorum ducem (tekst encykliki), O Świętym Tomaszu z Akwinu w 600-lecie jego kanonizacji, 29 czerwca 1923
 4. Ecclesiam Dei admirabili, W 300-lecie śmierci św. Jozafata Kuncewicza, 12 listopada 1923
 5. Maximam Gravissimamque, O zrzeszeniach diecezjalnych we Francji, 18 stycznia 1924
 6. Quas Primas (tekst encykliki), O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla, 11 grudnia 1925
 7. Rerum Ecclesiae (tekst encykliki), O misjach katolickich, 28 lutego 1926
 8. Rite Expiatis, O św. Franciszku z Asyżu w 700. rocznicę jego śmierci, 30 kwietnia 1926
 9. Iniquis Afflictisque, (tekst encykliki), O prześladowaniu katolików w Meksyku, 18 listopada 1926
 10. Mortalium animos (tekst encykliki), O popieraniu prawdziwej jedności religii, 6 stycznia 1928
 11. Miserentissimus Redemptor (tekst encykliki), O wspólnym zadośćuczynieniu Najświętszemu Sercu Jezusowemu, 8 maja 1928
 12. Rerum orientalium, O popieraniu studiów spraw wschodnich, 8 września 1928
 13. Mens Nostra (tekst encykliki), O znaczeniu rekolekcji zamkniętych, 20 grudnia 1929
 14. Quinquagesimo ante anno, W 50. rocznicę święceń kapłańskich papieża, 23 grudnia 1929
 15. Divini Illius Magistri (tekst encykliki), O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, 31 grudnia 1929
 16. Ad salutem humani, W 1500. rocznicę śmierci św. Augustyna, 20 kwietnia 1930
 17. Casti connubii (tekst encykliki), O małżeństwie chrześcijańskim, 31 grudnia 1930
 18. Quadragesimo Anno (tekst encykliki), O odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do Prawa Ewangelicznego na czterdziestą rocznicę encykliki „Rerum novarum”, 15 maja 1931
 19. Non Abbiamo Bisogno (tekst encykliki), O prześladowaniu Akcji Katolickiej we Włoszech, 29 czerwca 1931
 20. Nova impendet (tekst encykliki), O kryzysie gospodarczym, 2 października 1931
 21. Lux Veritatis temporumque testis (tekst encykliki), O Powszechnym Soborze Efeskim odbytym przed piętnastu wiekami, 25 grudnia 1931
 22. Caritate Christi (tekst encykliki), O modłach błagalnych, które do Najśw. Serca Jezusowego zasyłać należy w obecnych utrapieniach rodzaju ludzkiego, 3 maja 1932
 23. Acerba Animi Anxitudo (tekst encykliki), O przykrym położeniu katolicyzmu w Republice Meksykańskiej, 29 września 1932
 24. Dilectissima nobis (tekst encykliki), O ucisku Kościoła Katolickiego w Hiszpanii, 3 czerwca 1933
 25. Ad Catholici Sacerdotii Fastigium (tekst encykliki), O kapłaństwie katolickim, 20 grudnia 1935
 26. Vigilanti cura (tekst encykliki), O widowiskach kinematograficznych, 29 czerwca 1936
 27. Mit brennender Sorge (tekst encykliki), O położeniu Kościoła Katolickiego w Rzeszy Niemieckiej, 14 marca 1937
 28. Divini Redemptoris (tekst encykliki), O bezbożnym komunizmie, 19 marca 1937
 29. Nos Es Muy Conocida (tekst encykliki), O sytuacji religijnej w Meksyku, 28 marca 1937
 30. Ingravescentibus Malis (tekst encykliki), O różańcu św. Najświętszej Maryi Panny 29 września 1939

Papież Pius XII (1939–1958)[edytuj | edytuj kod]

 1. Summi Pontificatus (tekst encykliki), O solidarności ludzkiej i państwie totalitarnym, 20 października 1939
 2. Sertum Laetitiae, W 150 rocznicę powstania Kościoła katolickiego w USA, 1 listopada 1939
 3. Saeculo Exeunte Octavo, W 800-lecie niepodległości Portugalii, 13 czerwca 1940
 4. Mystici corporis (tekst encykliki), O Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa i o naszym w nim zjednoczeniu z Chrystusem, 29 czerwca 1943
 5. Divino Afflante Spiritu (tekst encykliki), O rozwoju studiów biblijnych, 30 września 1943
 6. Orientalis Ecclesiae, O Św. Cyrylu, 9 kwietnia 1944
 7. Communium Interpretes Dolorum, Na zakończenie II wojny światowej, 15 kwietnia 1945
 8. Orientales Omnes Ecclesias (tekst encykliki), 250 lat przyłączenia Kościoła Greckokatolickiego do Rzymu, 23 grudnia 1945
 9. Quemadmodum, O bezzwłocznej pomocy na rzecz dzieci cierpiących niedostatek, 6 stycznia 1946
 10. Deiparae Virginis Mariae, Czy powinniśmy definiować Wniebowzięcie?, 1 maja 1946
 11. Fulgens Radiatur, O Św. Benedykcie, 21 marca 1947
 12. Mediator Dei (tekst encykliki), O Świętej Liturgii, 20 listopada 1947
 13. Optatissima pax (tekst encykliki), O pokoju, 18 grudnia 1947
 14. Auspicia Quaedam, O publicznych modlitwach w intencji pokoju na świecie i o rozwiązanie konfliktu w Palestynie, 1 maja 1948
 15. In Multiplicibus Curis, O modlitwach o pokój w Palestynie, 24 października 1948
 16. Redemptoris Nostri Cruciatus, O miejscach świętych w Palestynie, 15 kwietnia 1949
 17. Anni Sacri, O zwalczaniu ateistycznej propagandy w świecie, 12 marca 1950
 18. Summi Maeroris, Wezwanie do modlitwy o pokój, 19 lipca 1950
 19. Humani Generis, Teoria ewolucji a rozwój Kościoła, 22 sierpnia 1950
 20. Mirabile Illud, 6 grudnia 1950
 21. Evangelii Praecones, O wspieraniu misji katolickich, 2 czerwca 1951
 22. Sempiternus Rex Christus, O Soborze w Chalcedonie, 8 września 1951
 23. Ingruentium Malorum, O odmawianiu Różańca, 15 września 1951
 24. Orientales Ecclesias, O Kościołach Wschodnich, 15 grudnia 1952
 25. Doctor Mellifluus, O Św. Bernardzie z Clairvaux, 24 maja 1953
 26. Fulgens corona (tekst encykliki), O Niepokalanym Poczęciu NMP, 8 września 1953
 27. Sacra Virginitas (fragmenty encykliki), O świętym dziewictwie, 25 marca 1954
 28. Ecclesiae Fastos, O Św. Bonifacym, 5 czerwca 1954
 29. Ad Sinarum Gentem, Ponadnarodowość Kościoła, 7 października 1954
 30. Ad Caeli Reginam (tekst encykliki), O Królewskiej godności NMP, 11 października 1954
 31. Haurietis aquas (tekst encykliki), O kulcie Serca Jezusowego, 15 maja 1955
 32. Musicae Sacrae Disciplina (tekst encykliki), O muzyce sakralnej, 25 grudnia 1955
 33. Luctuosissimi Eventus, O modlitwie w intencji zamieszek na Węgrzech, 28 października 1956
 34. Laetamur Admodum, Wezwanie do modlitwy o pokój, wobec zamieszek w Poznaniu, na Węgrzech i na Środkowym Wschodzie, 1 listopada 1956
 35. Datis Nuperrime, Potępienie bezprawnego użycia siły na Węgrzech, 5 listopada 1956
 36. Fidei Donum, O stanie misji katolickich, szczególnie w Afryce, 21 kwietnia 1957
 37. Invicti athletae Christi (tekst encykliki), W trzechsetną rocznicę chwalebnego męczeństwa św. Andrzeja Boboli, 16 maja 1957
 38. Le pelegrinage de Lourdes (tekst encykliki), Ostrzeżenie przed materializmem w stulecie objawień w Lourdes, 2 lipca 1957
 39. Miranda Prorsus, O środkach masowego przekazu: filmie, radiu i telewizji, 8 września 1957
 40. Ad Apostolorum Principis, O komunizmie i Kościele w Chinach, 29 czerwca 1958
 41. Meminisse Iuvat, Modlitwy za prześladowany Kościół, 14 lipca 1958

Od II soboru watykańskiego[edytuj | edytuj kod]

Papież Jan XXIII (1958–1963)[edytuj | edytuj kod]

 1. Ad Petri Cathedram (tekst encykliki), O rozwoju prawdy, jedności i pokoju w duchu miłości, 29 czerwca 1959
 2. Sacerdotii nostri primordia (tekst encykliki), O św. Janie Marii Vianneyu, 1 sierpnia 1959
 3. Grata Recordatio, O modlitwie za Kościół, o misjach, pokoju i sprawiedliwości na świecie, 1959
 4. Princeps Pastorum, O potrzebie rodzimego duchowieństwa na misjach i zaangażowaniu świeckich, 1959
 5. Mater et Magistra (tekst encykliki), O współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej, 15 maja 1961
 6. Aeterna Dei Sapientia (tekst encykliki), O św. Leonie I Wielkim, Papieżu i Doktorze Kościoła, 11 listopada 1961
 7. Paenitentiam Agere, O potrzebie wewnętrznej i zewnętrznej pokuty, 1 czerwca 1962
 8. Pacem in Terris (tekst encykliki), O pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności, 11 kwietnia 1963

Papież Paweł VI (1963–1978)[edytuj | edytuj kod]

 1. Ecclesiam suam (tekst encykliki), Drogi współczesnego Kościoła przy pełnieniu swojej misji, 6 sierpnia 1964
 2. Mense maio (tekst encykliki (w języku angielskim)), O wojnie i pokoju, 29 kwietnia 1965
 3. Mysterium fidei (tekst encykliki), O kulcie i doktrynie Eucharystii, 3 września 1965
 4. Christi Matri Rosari, O kulcie maryjnym, 15 września 1966
 5. Populorum progressio (tekst encykliki), O popieraniu rozwoju ludów, 26 marca 1967
 6. Sacerdotalis caelibatus (tekst encykliki), O celibacie kapłańskim, 25 czerwca 1967
 7. Humanae Vitae (tekst encykliki), O obronie życia poczętego, 26 lipca 1968

Papież Jan Paweł II (1978–2005)[edytuj | edytuj kod]

 1. Redemptor hominis (tekst encykliki), Jezus Chrystus – Odkupiciel człowieka, 4 marca 1979
 2. Dives in misericordia (tekst encykliki), Boże miłosierdzie, 30 listopada 1980
 3. Laborem exercens (tekst encykliki), O pracy ludzkiej, 14 września 1981
 4. Slavorum apostoli (tekst encykliki), Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji Św. Cyryla i Metodego, 2 czerwca 1985
 5. Dominum et vivificantem (tekst encykliki), Duch Święty w życiu Kościoła i świata, 18 maja 1986
 6. Redemptoris Mater (tekst encykliki), Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu pielgrzymującego Kościoła, 25 marca 1987
 7. Sollicitudo rei socialis (tekst encykliki), Społeczna troska, 30 grudnia 1987
 8. Redemptoris missio (tekst encykliki), O stałej aktualności posłania misyjnego, 7 grudnia 1990
 9. Centesimus annus (tekst encykliki), W stulecie encykliki Leona XIII Rerum Novarum, 1 maja 1991
 10. Veritatis splendor (tekst encykliki), Podstawowe problemy nauczania moralnego Kościoła, 6 sierpnia 1993
 11. Evangelium vitae (tekst encykliki), O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, 25 marca 1995
 12. Ut unum sint (tekst encykliki), O działalności ekumenicznej, 25 maja 1995
 13. Fides et ratio (tekst encykliki), O relacjach między wiarą a rozumem, 14 września 1998
 14. Ecclesia de Eucharistia (tekst encykliki), Eucharystia w życiu Kościoła, 17 kwietnia 2003

Papież Benedykt XVI (2005–2013)[edytuj | edytuj kod]

 1. Deus Caritas est (tekst encykliki), Bóg jest Miłością, 25 grudnia 2005 (opubl. 25 stycznia 2006)
 2. Spe salvi (tekst encykliki), Encyklika o nadziei, 30 listopada 2007
 3. Caritas in veritate (tekst encykliki), Miłość w Prawdzie, 7 lipca 2009

Papież Franciszek (od 2013)[edytuj | edytuj kod]

 1. Lumen fidei (tekst encykliki), Światło wiary, 29 czerwca 2013 (zaprezentowana 5 lipca)
 2. Laudato si’ (tekst encykliki), Troska o wspólny dom (środowisko), 24 maja 2015 (zaprezentowana 18 czerwca)
 3. Fratelli tutti (tekst encykliki), Wszyscy bracia, 4 października 2020

Encykliki Maryjne[edytuj | edytuj kod]

Papież Nazwa Rok
Papież Pius X Ad diem illum laetissimum 1904
Papież Pius XII Deiparae virginis Mariae 1946
Papież Pius XII Fulgens Corona 1953
Papież Pius XII Ad caeli reginam 1954
Papież Paweł VI Mense Maio 1965
Papież Paweł VI Christi Matri 1966
Papież Jan Paweł II Redemptoris Mater 1987

Adhortacje apostolskie Pawła VI: Signum magnum (1967), Recurrens mensis october (1969) i Marialis Cultus (1974).

Encykliki Cerkwi prawosławnej[edytuj | edytuj kod]

 1. Encyklika Czterech Patriarchów Wschodnich 1848

Encykliki anglikańskie[edytuj | edytuj kod]

 1. Saepius Officio tekst 19 lutego 1897

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. encyklika, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-03-12].
 2. Ks. prof. Marian Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, tom 3, s. 242.
 3. GRANDE MUNUS

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]