Energetyka wiatrowa w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strefy energetyczne wiatru w Polsce[a]

Energetyka wiatrowa w Polsce – rodzaj energetyki w Polsce, wykorzystującej do produkcji prądu elektrycznego energię wiatru. Intensywny rozwój tego rodzaju energetyki w Polsce ma miejsce w XXI wieku. Od 2015 roku jest to w kraju największa gałąź elektroenergetyki opartej na odnawialnych źródłach energii[1][2].

Najlepsze warunki wiatrowe dla rozwoju farm wiatrowych występują na północy Polski oraz w środkowej i w zachodniej części kraju (patrz mapa).

Elektrownia wiatrowa koło Kisielic

Historia[edytuj | edytuj kod]

Moc zainstalowana w źródłach wiatrowych w Polsce
Produkcja prądu ze źródeł wiatrowych w Polsce
Współczynnik wykorzystania mocy elektrowni wiatrowych w Polsce
Udział źródeł wiatrowych w produkcji energii elektrycznej w Polsce
Roczny rozkład generacji źródeł wiatrowych w 2019

Energetyka wiatrowa na lądzie[edytuj | edytuj kod]

Energetyka wiatrowa w Polsce rozwija się od początku lat 90. XX wieku. Pierwszy wiatrak w Polsce produkujący energię elektryczną postawiono w 1991 przy wcześniej już istniejącej Elektrowni Wodnej w Żarnowcu. Była to turbina o mocy 150 kW. Później weszła ona w skład obecnie znajdującej się w tym znajduje Farmy Wiatrowej Lisewo[3].

Pierwszą zawodową farmą wiatrową w Polsce była Elektrownia Wiatrowa Barzowice, leżąca w województwie zachodniopomorskim, w gminie Darłowo, uruchomiona w kwietniu 2001 roku. Składała się ona z sześciu turbin o łącznej mocy 5 MW[1]. W tym samym roku również w gminie Darłowo w Elektrowni Wiatrowej Cisowo uruchomiono 9 turbin Vestas V80 2 MW, co zwiększyło jej moc o 18 MW[4], do blisko 19 MW.

W 2013 roku Polska znajdowała się na 9. miejscu spośród państw Unii Europejskiej pod względem mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej[5].

W pierwszych latach XXI wieku nastąpił w Polsce dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej. Moc zainstalowana wzrosła z 83,3 MW w 2005 roku do 5005 MW w 2015 roku[6][7].

W 2015 roku turbiny wiatrowe w Polsce wytworzyły ponad 10 tys. GWh energii, co oznaczało wzrost w porównaniu z produkcją w 2014 roku o około 40%[1][2].

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na początek października 2015 roku w Polsce znajdowało się 981 instalacji wiatrowych (zarówno pojedyncze turbiny, jak i duże farmy) o łącznej mocy 4117,4 MW[8].

Sytuacja uległa zmianie w roku 2016, gdy na skutek rekordowej nadpodaży zielonych certyfikatów, zmiany systemu wsparcia na aukcyjny przy braku aukcji migracyjnych oraz niekorzystnych zmian podatkowych (wycofanych następnie w 2018 roku[9]) rentowność istniejących elektrowni wiatrowych znacząco się pogorszyła. Równocześnie wprowadzenie restrykcyjnych obostrzeń lokalizacyjnych (m.in. tzw. zasada „10H”[10]) spowodowało w praktyce zaniechanie działań związanych z rozwijaniem nowych projektów wiatrowych[11][12].

Pod koniec 2018 roku odbyła się pierwsza większa aukcja na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w której startować mogły projekty elektrowni wiatrowych powyżej 1MW. Średnia cena zakontraktowanej na aukcji energii wyniosła ok. 196 zł/MWh i była niższa od ówczesnej ceny energii na giełdzie, mimo braku możliwości budowy najnowocześniejszych turbin z uwagi na przepisy „ustawy odległościowej”[13].

Morska energetyka wiatrowa[edytuj | edytuj kod]

W Polsce istnieje potencjał umożliwiający budowę morskich farm wiatrowych o mocy 1 GW do roku 2020, 3 GW do 2025 i 6 GW do 2030. Realizacja inwestycji w MFW na polskich obszarach morskich może wnieść wartość dodaną do polskiej gospodarki w wysokości ponad 81 mld PLN do roku 2030 i stworzyć łącznie blisko 25 tys. nowych miejsc pracy.

Potencjał teoretyczny wynikający z dostępności lokalizacji pod projekty morskich farm wiatrowych, warunków wietrznych i maksymalnej produktywności MFW został oszacowany na 12 GW zainstalowanej mocy i 48–56 TWh energii rocznie.

W ramach analizy potencjału technicznego uwzględniono takie uwarunkowania jak: możliwości przyłączenia do sieci, uwarunkowania krajowego systemu elektroenergetycznego oraz możliwości zaplecza dostawczo-logistycznego i kadrowego. W efekcie potencjał techniczny oszacowano na 7,4 GW do roku 2030, przy czym główne ograniczenia wynikały ze specyfiki miksu energetycznego w Polsce oraz możliwości przyłączeniowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wyliczenia dotyczące potencjału rozwoju technologii w Polsce zostały dalej zweryfikowane pod kątem ograniczeń związanych z funkcjonowaniem gospodarki wolnorynkowej i zasad konkurencyjności, w tym ograniczeń wynikających z optymalizacji, m.in. kosztowej i organizacyjnej, zarówno z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, jak i państwa. Uwzględniono również uwarunkowania środowiskowe oraz dostępność lokalizacji wynikającą z innych sposobów użytkowania obszarów morskich. W wyniku tej analizy określono potencjał rynkowy na poziomie 6 GW w roku 2030, przy czym realizacja tego potencjału będzie musiała następować stopniowo z uwagi na: zróżnicowane uwarunkowania lokalizacyjne na polskich obszarach morskich (głębokość i odległość od lądu), ograniczone możliwości przyłączeniowe, konieczność stworzenia krajowego łańcucha dostaw i modernizacji portów oraz ograniczoną pulę dostępnych środków finansowych[14].

Ekonomia[edytuj | edytuj kod]

Instalacje wiatrowe oddawane w Polsce w 2017 r. były w stanie produkować energię po ok. 250–300 zł/MWh[15], tj. w takiej samej cenie jak nowe elektrownie węglowe[16].

W latach 2005–2015 głównym systemem wsparcia energetyki wiatrowej był system zielonych certyfikatów.

Od roku 2015 funkcjonuje system aukcyjny, w którym wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii mogą licytować energię elektryczną. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii i których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. Wsparcie udzielane jest na 15 lat, a wylicytowana kwota jest indeksowana co roku średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług. W przypadku dużych instalacji wytwórca ponosi koszty tzw. profilu[b] oraz koszty bilansowania handlowego[17][18]. Wytwórca nie ponosi pozostałych kosztów integracji niestabilnych źródeł, np. kosztów wzmocnienia sieci przesyłowej oraz zapewnienia gwarantowanej rezerwy mocy[19].

W czasie aukcji projekty wiatrowe oraz fotowoltaiczne powyżej 1 MW znajdują się w jednym koszyku, przy czym ze względu na niższą cenę, projekty wiatrowe zdecydowanie dominują wśród zwycięskich ofert. Wyniki aukcji dla koszyka zawierającego oferty farm wiatrowych powyżej 1MW prezentowały się następująco:

Data aukcji Cena minimalna Cena średnia Cena maksymalna Ilość zakontraktowanej energii Cena energii na rynku[c][20]
2018-11-05[21] 158 zł/MWh 196 zł/MWh 217 zł/MWh 42 TWh 206 zł/MWh
2019-12-05[22] 163 zł/MWh 208 zł/MWh 233 zł/MWh 77,8 TWh 241 zł/MWh
2020-11-26[23] 190 zł/MWh 224 zł/MWh 250 zł/MWh 41,9 TWh 256 zł/MWh
2020-08-08[24] 179 zł/MWh 229 zł/MWh 243 zł/MWh 24,7 TWh 256 zł/MWh
2020-12-09[25] 140 zł/MWh 228 zł/MWh 261 zł/MWh 11 TWh

Produkcja energii elektrycznej[edytuj | edytuj kod]

Udział energii wiatrowej w krajowej produkcji energii elektrycznej według GUS[26]:

Rok Produkcja energii
wiatrowej (GWh)
według GUS
Roczny
wzrost[d]
Całkowita produkcja
energii elektrycznej
w Polsce (GWh)
Udział
w produkcji
energii el.[e]
Moc zainstalowana
[MW]
2000 5,4[f][27] 145 200[28] 0,00% 4,74[3]
2001 14[27] ≈+159% 145 600[28] 0,01% 27,74[3]
2002 61[27] +336% 144 100[28] 0,04% 28,34[3]
2003 124,0[29] +103% 151 600[28] 0,08% 58,34[3]
2004 142,3[29] +15% 154 200[28] 0,09% 63,0[3]
2005 135,5[29] -5% 156 900[28] 0,09% 83,3[3]
2006 256,1[29] +89% 161 700[28] 0,16% 152,0[3]
2007 521,6[29] +104% 159 300[28] 0,33% 287,9[3]
2008 836,8[29] +60% 155 500[28] 0,54% 451,0[3]
2009 1077,3[29] +29% 151 700[28] 0,71% 724,7[3]
2010 1664,3[29] +54% 157 658[28] 1,06% 1 180,3[3]
2011 3204,5[29] +93% 163 548[28] 1,96% 1 616,4[3]
2012 4746,6[29] +48% 162 139[28] 2,93% 2 496,7[30]
2013 6003,8[2] +26% 164 557[28] 3,65% 3 389,5[30]
2014 7675,6[2] +28% 159 058[31] 4,83% 3 833,8[30]
2015 10 858,4[2] +41% 164 944[31] 6,58% 4 582,0[30]
2016 12 587,6[32] +16% 166 634[32] 7,55% 5 807,4[30]
2017 14 909,0[33] +18% 170 465[34] 8,75% 5 858,2[30]
2018 12 798,8[35] –14% 170 039[35] 7,53% 5 864,4[36]
2019 15 107[37] +18% 163 989[37] 9,21% 5 917,2[36]
2020 15 800[38] +5% 158 043[38] 10,00% 6 614,0[39]
2021 7 306,0[40]
Mapa konturowa Polski
Geographylogo.svg
Największe farmy wiatrowe w Polsce (o mocy nominalnej powyżej 47 MW). Skróty: K – Kukinia, T – Tychowo.

Farmy wiatrowe w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Poniższa tabela zawiera spis (obecnie niepełny) istniejących farm wiatrowych o mocy co najmniej 30 MW.

Lp. Miejscowość Lokalizacja Liczba turbin Typ Odległość piasty od podłoża Średnica wirnika Moc
znamionowa
Operator farmy Rok uruchomienia
1. Farma Wiatrowa Zagórze,
Zagórze[41]
województwo zachodniopomorskie,
powiat kamieński,
gmina Wolin
15[41] Vestas V80 2,0 MW[41] 78 m[41] 80 m[42] 30 MW[41] TAURON Ekoenergia[41] 2003-II[41]
2. Park Wiatrowy Tymień województwo zachodniopomorskie,
powiat koszaliński,
gmina Będzino[43]
25[43] Vestas V80 2,0 MW[43] 100 m[43] 80 m[43] 50 MW[43] EEZ Sp. z o.o. (Invenergy, EEPN)[43] 2006-VI[43]
3. Kisielice[44] województwo warmińsko-mazurskie,
powiat iławski,
gmina Kisielice
27[44] GE 1.5sle[42] 85 m 77 m[42] 41,19 MW[44] PGE Energia Odnawialna S.A.[44] 2006[44]
4. Farma Wiatrowa Lake Ostrowo,
Jagniątkowo[45]
województwo zachodniopomorskie,
powiat kamieński,
gmina Wolin
17[46] Vestas V90[42] 95 m 90 m[42] 34,24 MW[g][45] PGE Energia Odnawialna S.A.[45] 2007[45]
5. Kamieńsk[47] województwo łódzkie,
powiat radomszczański
15[47] Enercon E-70 E-4[42] 85 m 71 m[42] 30,2 MW[47] PGE Energia Odnawialna S.A.[47] 2007[47]
6. Farma Wiatrowa Zajączkowo,
Zajączkowo[42]
województwo pomorskie,
powiat słupski,
gmina Kobylnica[46]
24[42] Vestas V80/2000[42] 80 m[42] 48 MW[42][46] Windpol 2008[42]
7. Farma Wiatrowa Karścino,
Karścino, Mołtowo[42]
województwo zachodniopomorskie[48],
powiat białogardzki,
gmina Karlino
60[48][49] Fuhrländer FL MD77
1,5 MW[48][49]
100 m[49] 77 m[49] 90 MW[48][49] Energa Wytwarzanie[48][49] 2009[48][49]
8. Śniatowo[42] województwo zachodniopomorskie,
powiat kamieński,
gmina Kamień Pomorski
16[42] Vestas V90/2000[42] 90 m[42] 32 MW[42] TAURON Ekoenergia[50] 2008[42]
9. Inowrocław[42] województwo kujawsko-pomorskie,
powiat inowrocławski
16[42] Vestas V90/2000[42] 105 m 90 m[42] 32 MW[42] TAURON Ekoenergia[50] 2008[42]
10. Suwałki[42] województwo podlaskie,
powiat suwalski
18[42] Siemens SWT-2.3-93[42] 103 m 92,8 m[42] 41,4 MW[46] RWE Polska 2009[42]
11. Farma Wiatrowa Tychowo,
Tychowo[51], Noskowo
województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński, gmina Sławno 20[51] Nordex N90[51] 100 m[51] 90 m[51] 50 MW[51] RWE 2009[51]
12. Margonin[42] województwo wielkopolskie,
powiat chodzieski
60[52] Gamesa G90[42] 100 m[52] 90 m[52] 120 MW[52][53] EDP Renewables Polska[53] 2010[54]
13. Karcino województwo zachodniopomorskie,
powiat kołobrzeski,
gmina Kołobrzeg
17[55] Vestas V90 3,0 MW[56] 105 m[56] 90 m[56] 51 MW[56] Energa Wytwarzanie[56] 2010[56]
14. Farma Wiatrowa Gołdap
Gołdap[57]
województwo warmińsko-mazurskie,
powiat gołdapski,
gmina Gołdap
16[57] Vestas V90 3,0 MW[57] 105 m[57] 90 m[57] 48 MW[57] TAURON Ekoenergia[50] 2011[57]
15. Farma Wiatrowa Piecki,
Piecki k. Suwałk
województwo podlaskie,
powiat suwalski,
gmina Filipów
16 Gamesa G90 90 m 90 m 32 MW RWE Polska 2011
16. Farma Wiatrowa Korsze,
Korsze[58][53]
województwo warmińsko-mazurskie,
powiat kętrzyński,
gmina Korsze
35[58] Gamesa G90[58] 100 m[58] 90 m[58] 70 MW[58][53] EDP Renewables Polska[53] 2011-X[58]
17. Farma wiatrowa w Bardach,
Bardy
województwo zachodniopomorskie,
powiat kołobrzeski,
gmina Dygowo[59]
25[60] Vestas V90[61] 105 m[61] 90 m[61] 50 MW[59][60] ENEA[59][46] 2011
18. Tychowo (powiat stargardzki)[62] województwo zachodniopomorskie,
powiat stargardzki[h],
gmina Stargard[62]
15[i][62] Siemens[62] SWT-2.3-93[j][42] 93 m 34,5 MW[62] RWE Renewables Polska Sp. z o.o.[63] 2011[42]
19. Farma wiatrowa Lipniki[64],
Lipniki[65]
województwo opolskie,
powiat nyski,
gmina Kamiennik[64]
15[64] REpower MM92.NH80 2,05 MW[64] 83,3 m[64] 92,5 m[64] 30,75 MW[64] TAURON Ekoenergia[64] 2011-VII[64]
20. Farma Wiatrowa Łukaszów,
Łukaszów[66][67]
województwo dolnośląskie,
powiat złotoryjski,
gmina Zagrodno[67]
17[67] Vestas V90 2,0 MW[67] 105 m[67] 90 m 34 MW[67] Amon Sp. z o.o./Polenergia[67][68] 2012-I[66]
21. Farma Wiatrowa Kamionka,
Kamionka
województwo zachodniopomorskie,
powiat gryfiński,
gminie Mieszkowice[69]
12[70][46] Nordex N100/2500 2,5 NW[70] 100 m 30 MW[70][46] FWKamionka Sp. z o.o.[71] 2011[46]/2012[72]
22. Taciewo[73] województwo podlaskie,
powiat suwalski,
gmina wiejska Suwałki
15 Gamesa G90-2.0M 78 m 90 m 30 MW RWE Polska 2012
23. Żuromin[74] województwo mazowieckie,
powiat żuromiński,
gmina Kuczbork-Osada, gmina Żuromin, gmina Lubowidz[74]
30[74] Gamesa[46] G90[75] 90 m 61,23 MW[74] PGE Energia Odnawialna S.A.[74] 2012[74]
24. Elektrownia Wiatrowa Pelplin[76] województwo pomorskie,
powiat tczewski,
gmina Pelplin[76]
24[76] Gamesa G90 2,04 MW[76] 48,96 MW[76] PGE Energia Odnawialna S.A.[76] 2012[76]
25. Pągów[46] województwo opolskie,
powiat namysłowski,
gmina Wilków[46]
17[46] Vestas V112-3.0[46] 119 m 112 m 51 MW[46] GDF Suez 2012-XII[46]
26. Farma Wiatrowa Golice,
Golice[77]
województwo lubuskie,
powiat słubicki,
gmina Słubice
19[46] Gamesa G90-2.0 MW 100 m 90 m 38 MW[46] Acciona Energy Poland[78] 2012[46]
27. Farma Wiatrowa Linowo
Linowo
województwo kujawsko-pomorskie,
powiat grudziądzki,
gmina Świecie nad Osą
24[79][80] Vestas V90 2,0 MW[79] 105 m[79] 90 m[79] 48 MW[79] EDF EN Polska[80] 2013-I[79]
28. Farma Wiatrowa Krobia Południe[46][81] województwo wielkopolskie,
powiat gostyński,
gmina Krobia
11[81][46] AW 3000/116[81] 120 m[81] 116 m[81] 33 MW[81][46] 2013[81][46]
29. Farma wiatrowa Pawłowo-Gołańcz województwo wielkopolskie,
powiat wągrowiecki,
gmina Gołańcz
53[82] 80 m[83] 82 m[83] 79,5 MW[83] EDP Renewables Polska[82] 2013[82]
30. Farma wiatrowa Jędrychowice & Zgorzelec województwo dolnośląskie,
powiat zgorzelecki,
gmina Zgorzelec, gmina Sulików
25[84] 100 m[85] 90 m[85] 50 MW[84] EDP Renewables Polska[84] 2013-IX[84]
31. Farma Wiatrowa Nowy Staw I województwo pomorskie,
powiat malborski,
gmina Nowy Staw
22[86] REpower MM92 2,05 MW[86] 100 m[86] 92,5 m[86] 45,1 MW RWE Renewables Polska[86] 2013-IX[86][87]
32. Farma Wiatrowa Taczalin województwo dolnośląskie,
powiat legnicki,
gmina Legnickie Pole[88]
22[88] REpower MM92 2,05 MW[88] 45,1 MW[88] WSB Neue Energien GmbH[88] 2013-X
33. Farma Wiatrowa Kukinia województwo zachodniopomorskie,
powiat kołobrzeski,
gmina Ustronie Morskie i gmina Dygowo
23[89] ENERCON E82 E2 2,3 MW[89] 98 m[89] 82 m[89] 52,9 MW[89] 2013-X[89]
34. Farma wiatrowa Wicko,
Wicko[90]
województwo pomorskie,
powiat lęborski,
gmina Wicko[90]
20[90] Vestas V90 2,0 MW[91] 90 m 40 MW[90] TAURON Ekoenergia[90] 2013[91]
35. Farma Wiatrowa Iłża II, Iłża województwo mazowieckie,
powiat radomski,
gmina Iłża
27[92][53] Vestas V-90 2,0 MW 80 / 95 m[92] 90 m[92][53] 54 MW[92][53] EDP Renewables Polska[92] 2014[92]
36. Farma Wiatrowa Wysoka,
Wysoka
województwo zachodniopomorskie,
powiat myśliborski,
gmina Boleszkowice
19[93] Nordex N90[94] 2,5 MW[95] 100 m[95] 90 m[95] 47,5 MW[95] E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o.[94] 2014[46][94]
37. Farma Wiatrowa Gawłowice,
Gawłowice k. Grudziądza[96]
województwo kujawsko-pomorskie,
powiat grudziądzki,
gmina Radzyń Chełmiński[96]
18[96] Siemens SWT-2.3-108 MW[96] 115 m[96] 108 m 48,3 MW[96] Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o./Polenergia[96] 2014, IV kw.[96]
38. Farma Wiatrowa Skurpie,
Skurpie k. Działdowa[97]
województwo warmińsko-mazurskie,
powiat działdowski,
gmina Płośnica[97]
19[k] Siemens SWT-2.3-108[97] 115 m[97] 108 m 43,7 MW[97] Grupa PEP – Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o./Polenergia[97] 2015, III kw.[97]
39. Farma Wiatrowa Galicja I[98] województwo podkarpackie,
powiat przeworski, gmina Gać (8)[99];
powiat łańcucki, gmina Łańcut[98] (19[100])[101]
27[98] GE 2.5 103 2,5 MW[98] 103 m[98] 67,5 MW[98] Farma Wiatrowa Galicja Sp. z o.o.[102] 2015[98]
40. Elektrownia Wiatrowa Resko II[103] województwo zachodniopomorskie,
gmina Brzeżno i gmina Łobez[103]
38[103] Vestas V100 2 MW[103] 100 m 76 MW[103] PGE Energia Odnawialna S.A.[103] 2015[103]
41. Farma Wiatrowa Lotnisko,
Kopaniewo[104]
województwo pomorskie,
powiat lęborski,
gmina Wicko[104]
30[104] Alstom ECO 110 3,15 MW[104] 90 m[105] 110 m[105] 94,5 MW[104] PGE Energia Odnawialna S.A.[104] 2015[104]
42. Farma Wiatrowa Lubiechnia Wielka[106] województwo lubuskie,
powiat słubicki,
gmina Rzepin[106]
29[106][46] Vestas[46] V100[107] 2,0 MW[106] 58 MW[106][46] Starke Wind Rzepin[106] przejęty przez EDF Energies Nouvelles[107] 2015[106][46]
43. Elektrownia Wiatrowa Karwice, Karwice[108] województwo zachodniopomorskie,
powiat sławieński
gmina Malechowo[108]
16[108] General Electric 2,5 MW[108] 40 MW[108] PGE Energia Odnawialna S.A.[108] 2015[108]
44. Farma Wiatrowa Marszewo,
Marszewo[109][48]
województwo zachodniopomorskie[48],
powiat sławieński,
gmina Postomino[109]
50[109][48] Vestas[48] V80 i V90[109] 100 MW[109][48] Tauron Ekoenergia[109][48] 2013-X,
2015-X[109][48]
45. Farma Wiatrowa Korytnica, Korytnica[110] województwo mazowieckie,
powiat węgrowski[111],
gmina Korytnica
25[110] Vestas V126 3,3 MW[110] 82,5 MW[110] 2015[110]
46. Farma Wiatrowa Banie-Kozielice, Banie, Kozielice[48] województwo zachodniopomorskie[48],
powiat gryfiński, gmina Banie;
powiat pyrzycki, gmina Kozielice
53[112] 25 × Vestas V100
2 MW[113]
106 MW[48] Energix Renewable Energies Ltd.[114] 2015[113][112],
2016[114]
47. Farma Wiatrowa Lubartów
(Michów, Abramów)
województwo lubelskie,
powiat lubartowski,
gmina Michów, gmina Abramów
16 Vestas V112 3,2 MW[115] 119 m[116] 112 m[116] 51,2 MW[115] IKEA[117] 2015-XII[118]
48. Farma Wiatrowa Mycielin, Mycielin[119] województwo lubuskie,
powiat żagański,
gmina Niegosławice[119]
23[l][119] Vestas V110 2,0 MW[119] 125 m[119] 110 m 46 MW[119] Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin Sp. z o.o./Polenergia[119] 2016-II[119]
49. Elektrownia Wiatrowa Kresy I[120], Tyszowce[121][122] województwo lubelskie 15 95 m[121] 30 MW EDP Renewables Polska[121] 2016[120]
50. Elektrownia Wiatrowa Jągniątkowo województwo zachodniopomorskie, powiat kamieński, gmina Wolin 17 Vestas V90[123] 30,6 MW PGE Energia Odnawialna S.A.[123] 2007[123]
51 Elektrownia Wiatrowa Wielowieś województwo śląskie, powiat gliwicki, gmina Wielowieś 20 Vestas V136 120 m 190 m 66 MW AKUO Energy 2020
52 Elektrownia Wiatrowa Bogoria województwo świętokrzyskie powiat staszowski gmina Bogoria 10 Vestas V136 120 m 190 m 34,5 MW EDPR Portugal 2020

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Dane na mapie znacznie odbiegają od publikowanych w serwisie GlobalWindAtlas.info.
 2. Koszt profilu wiąże się z tym, że wytwórcy sprzedają energię na rynku, a w ramach wsparcia otrzymują różnicę między ceną wylicytowaną i średnią dzienną ceną energii. Jeżeli energię sprzedają poniżej ceny średniej (np. – tak jak często farmy wiatrowe – produkując więcej gdy popyt jest niski), to ich przychód ze sprzedaży jednostki energii jest niższy od wylicytowanej kwoty.
 3. Średnia kwartalna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w czasie aukcji.
 4. Obliczone rok do roku.
 5. Obliczone w stosunku do całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce.
 6. Raport GUS zawiera dane w TJ (20) oraz w GWh (5). Wartości w TJ od 19,500 (co można zaokrąglić do 20) do 19,799 dają od 5,4167 do 5,4995 GWh (co można zaokrąglić do 5). Wartości spoza tego zakresu dają sprzeczność, dlatego przyjęto 5,4 GWh.
 7. Wiele źródeł podaje całkowitą moc 30,6 MW. Większa wartość mocy podawana przez PGE być może wynika z powiększenia farmy w dalszym etapie o dwie kolejne turbiny wiatrowe.
 8. W opracowaniu PSEW błędnie podano powiat białogardzki, chociaż gminę prawidłowo: Stargard Szczeciński.
 9. W publikacji Technologie aeroenergetyczne błędnie podano liczbę turbin wiatrowych jako 35, co nie zgadza się w łączną mocą całej farmy przy danej wielkości mocy poszczególnych turbin.
 10. Pominięto informację o wykorzystaniu także turbin wiatrowych Nordex N90 z publikacji Technologie aeroenergetyczne, która może być powieleniem informacji z Farmy wiatrowej Tychowo w gminie Sławno.
 11. Na stronie informacyjnej Polenergi błędnie podano liczbę wiatraków jako 16, podczas gdy jest ich 19.
 12. Farma została zbudowana jako składająca się z 24 wiatraków, ale jeden z nich runął w 2017 roku (W Mycielinie runął wiatrak! – GLOBEnergia).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Raport PSEW „Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2015 roku”. PSEW. s. 15–18. [dostęp 2018-03-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-27)].
 2. a b c d e Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 roku. Główny Urząd Statystyczny, 2016-12-09. s. 41. [dostęp 2017-01-15].
 3. a b c d e f g h i j k l m Zbigniew Podgórski, Łukasz Sarnowski: Etapy rozwoju energetyki wiatrowej w województwie kujawsko-pomorskim. www.continowind.com. s. 9, 13. [dostęp 2019-05-15].
 4. Partnerstwo publiczno – społeczne. [dostęp 2019-05-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-12-17)].
 5. EWEA Annual Raport 2013 (ang.). European Wind Energy Association. s. 8. [dostęp 2015-02-06].
 6. W Polsce już 5005 MW w farmach wiatrowych, wysokienapiecie.pl [dostęp 2016-01-12].
 7. BP Statistical World Energy Review 2014, BP, 16 czerwca 2014 [dostęp 2014-06-16] [zarchiwizowane z adresu 2015-10-10] (ang.).
 8. Mapa odnawialnych źródeł energii Urzędu Regulacji Energetyki. [dostęp 2015-10-05].
 9. Podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych, www.rp.pl [dostęp 2020-03-30] (pol.).
 10. Stanowi ona, iż odległość nowo budowanej lub wymienianej turbiny od budynków mieszkalnych musi wynosić co najmniej dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej.
 11. Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku, czerwiec 2017.
 12. Kaczerowski: Najgorszy rok w historii energetyki wiatrowej w Polsce, BiznesAlert.pl, 3 sierpnia 2017 [dostęp 2020-03-30].
 13. Wiatraki zawstydziły węgiel – dostarczą prąd o połowę taniej, WysokieNapiecie.pl, 23 listopada 2018 [dostęp 2020-03-30] (pol.).
 14. FNEZ, „Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego”, 2013.
 15. 70% farm wiatrowych przyniosło straty, WysokieNapiecie.pl [dostęp 2018-02-07] (pol.).
 16. Rząd zakontraktował energię słoneczną za 2 mld zł. Ruszyła pierwsza taka elektrownia, WysokieNapiecie.pl [dostęp 2018-02-07] (pol.).
 17. Urząd Regulacji Energetyki, System aukcyjny dla odnawialnych źródeł energii ma 5 lat, Urząd Regulacji Energetyki [dostęp 2020-03-30] (pol.).
 18. Grzegorz Skarżyński, Przemysław Kałek, Aukcje OZE 2019. Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE., 5 sierpnia 2019.
 19. Hanna Mikołajuk i inni, Aktualizacja analizy porównawczej kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii, 21 listopada 2016.
 20. Urząd Regulacji Energetyki, Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (roczna i kwartalne), Urząd Regulacji Energetyki [dostęp 2020-03-30] (pol.).
 21. Urząd Regulacji Energetyki, Informacja nr 91/2018, Urząd Regulacji Energetyki [dostęp 2020-03-30] (pol.).
 22. Urząd Regulacji Energetyki, Informacja Nr 95/2019, Urząd Regulacji Energetyki [dostęp 2020-03-30] (pol.).
 23. Urząd Regulacji Energetyki, Informacja nr 65/2020, Urząd Regulacji Energetyki [dostęp 2020-12-14] (pol.).
 24. Urząd Regulacji Energetyki, Informacja nr 37/2021, Urząd Regulacji Energetyki [dostęp 2022-01-07] (pol.).
 25. Urząd Regulacji Energetyki, Informacja nr 72/2021, Urząd Regulacji Energetyki [dostęp 2022-01-07] (pol.).
 26. Zobacz przycisk Archiwum na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-ze-zrodel-odnawialnych-w-2015-roku,3,10.html.
 27. a b c Energia ze źródeł odnawialnych w 2006 roku. Główny Urząd Statystyczny, 2007. s. 37. [dostęp 2017-01-17].
 28. a b c d e f g h i j k l m n Podstawowe dane – Rynek energii elektrycznej. www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl. [dostęp 2017-01-12].
 29. a b c d e f g h i j Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 roku. Główny Urząd Statystyczny, 2013-12-13. s. 57. [dostęp 2017-01-17].
 30. a b c d e f https://www.ure.gov.pl/download/1/9066/mocIVkwa.pdf.
 31. a b Biuletyn Statystyczny Nr 12/2016. Główny Urząd Statystyczny, 2017-01-25. s. 51. [dostęp 2017-02-03].
 32. a b Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2015 i 2016 (pol.). Główny Urząd Statystyczny, 2017-10-27. s. 69, 85. [dostęp 2017-11-21].
 33. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2016 i 2017 (pol.). Główny Urząd Statystyczny, 2018-11-09. s. III_Bilanse przemiany energii.xls tabl. 14(19). [dostęp 2018-11-09].
 34. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2016 i 2017 (pol.). Główny Urząd Statystyczny, 2018-11-09. s. III_Bilanse przemiany energii.xls tabl. 1(6). [dostęp 2018-11-09].
 35. a b Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018 (pol.). Główny Urząd Statystyczny, 2019-11-15. [dostęp 2019-11-15].
 36. a b Urząd Regulacji Energetyki – Odnawialne źródła energii – Moc zainstalowana [MW] – stan na dzień 31.12.2019 r., 25 lutego 2020.
 37. a b Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2018 i 2019 (pol.). Główny Urząd Statystyczny, 2020-11-27. [dostęp 2021-02-18].
 38. a b Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2019 i 2020, Główny Urząd Statystyczny, 29 października 2021 [dostęp 2021-11-23].
 39. Moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce | Rynek Elektryczny. [dostęp 2022-01-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-02-11)].
 40. Moc zainstalowana farm wiatrowych. [dostęp 2022-01-18].
 41. a b c d e f g Zagórze – energia wiatrowa. Tauron Ekoenergia.
 42. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai Roman Buczkowski, Bartłomiej Igliński, Marcin Cichosz: Technologie aeroenergetyczne. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 131, 132.
 43. a b c d e f g h Farma Wiatrowa Tymień.
 44. a b c d e Elektrownia Wiatrowa Kisielice. PGE Energia Odnawialna S.A. [dostęp 2019-02-04].
 45. a b c d Elektrownia Wiatrowa Lake Ostrowo – Jagniątkowo. PGE Energia Odnawialna S.A. [dostęp 2019-02-04].
 46. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Wind Farms Developers/Owners. „Wind Energy Poland”, 2016. BiznesPolska/CEE Business Media (ang.). 
 47. a b c d e Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk. PGE Energia Odnawialna S.A. [dostęp 2019-02-04].
 48. a b c d e f g h i j k l m n o p Izraelczycy budują największą farmę wiatrową w Polsce. GRAMwZIELONE.pl. [dostęp 2019-05-06].
 49. a b c d e f g Lista obiektów FW Karścino. Energa Wytwarzanie. [dostęp 2019-05-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-07)].
 50. a b c Tauron podwoił portfel farm wiatrowych – energetyka, wnp.pl [dostęp 2020-05-07] (pol.).
 51. a b c d e f g Farma Wiatrowa Tychowo. RP GLOBAL. [dostęp 2019-05-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-05-01)].
 52. a b c d Farma wiatrowa – Gmina Margonin.
 53. a b c d e f g h EDP oficjalnie uruchomił kolejną farmę wiatrową w Polsce. GRAMwZIELONE.pl, 2014-06-12.
 54. Farma Wiatrowa Margonin. MEGA S.A. [dostęp 2019-05-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-06)].
 55. Gmina Kołobrzeg. Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii.
 56. a b c d e f Lista obiektów FW Karcino. Energa Wytwarzanie. [dostęp 2019-05-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-07)].
 57. a b c d e f g Gołdap. in-ventus. [dostęp 2019-05-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-13)].
 58. a b c d e f g Podsumowanie dla kierownictwa w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA KORSZE POLSKA. EDP Renewables Polska. [dostęp 2019-05-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-13)].
 59. a b c Enea kupiła farmę wiatrową w Bardach. AutomatykaB2B, 2012-05-07.
 60. a b Farma Wiatrowa Bardy. Mega S.A. [dostęp 2019-05-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-13)].
 61. a b c Bardy (Poland) – Wind farms – Online access – The Wind Power, www.thewindpower.net [dostęp 2020-01-22].
 62. a b c d e PSEW-Raport-Wpływ-energetyki-wiatrowej-na-wzrost-gospodarczy-w-Polsce. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
 63. Farma Wiatrowa Tychowo. Polenergia.
 64. a b c d e f g h i Lipniki – energia wiatrowa. Tauron Ekoenergia.
 65. Farma wiatrowa Lipniki. 23 stycznia 2011. [dostęp 2011-08-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-12-19)].
 66. a b Farmy Wiatrowe – Własne. Polenergia. [dostęp 2018-02-21].
 67. a b c d e f g Farma Wiatrowa Łukaszów. Polenergia. [dostęp 2018-02-21].
 68. Polenergia zwiększa produktywność farm wiatrowych i szykuje się do aukcji. Portal zielonej energii GRAMwZIELONE.pl, 2018-02-21.
 69. CIBET REenergy – Realizacje. [dostęp 2019-05-19].
 70. a b c Zamówienie z Polski na turbiny Nordex. GRAMwZIELONE.pl, 2011-02-07.
 71. Farma wiatrowa „Kamionka”. Wiadomości Rolnicze Polska, 2010-05-12.
 72. Projekty – Farma Wiatrowa Kamionka – 30MW. Tensec Sp. z o.o. [dostęp 2019-05-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-04-20)].
 73. RWE w Polsce zwiększa poziom mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. [dostęp 2012-10-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-15)].
 74. a b c d e f Elektrownia Wiatrowa Żuromin. PGE Energia Odnawialna S.A. [dostęp 2019-02-04].
 75. Wizyta na farmie wiatrowej Żuromin, WindNet, www.windnet.pl [dostęp 2020-01-22].
 76. a b c d e f g Elektrownia Wiatrowa Pelplin. PGE Energia Odnawialna S.A.
 77. l, Farma wiatrowa Golice gotowa, „Prawo.pl” [dostęp 2021-01-11] (pol.).
 78. GRAMwZIELONE.pl – Portal zielonej energii, gramwzielone.pl [dostęp 2020-01-22] (pol.).
 79. a b c d e f Linowo (Poland) – Wind farms. The Wind Power, 2013-09-13.
 80. a b Marcin Zaremba: EDF EN uruchomił FW Linowo o mocy 48 MW, szykuje kolejne. REO. [dostęp 2019-05-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-13)].
 81. a b c d e f g Kroniki wsi Przyborowo – Zebranie Informacyne Farma wiatrowa KROBIA.
 82. a b c Farma wiatrowa Pawłowo wystartowała. NaszeMiasto.pl, 2013-09-05.
 83. a b c Ruszyła Farma Wiatrowa Pawłowo. Portal WRC, 2013-09-10.
 84. a b c d Inauguracja farmy wiatrowej Jędrzychowice & Zgorzelec. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, 2013-09-13. [dostęp 2019-05-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-13)].
 85. a b Marcin Zaremba: EDPR i GEOR uruchomiły FW Jędrzychowice & Zgorzelec z 25 EW o mocy 50 MW. REO. [dostęp 2019-05-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-13)].
 86. a b c d e f Niemcy otworzyli farmę wiatrową w Nowym Stawie. WP Finanse, 2013-09-25.
 87. Park Wiatrowy Nowy Staw uroczyście otwarty przez RWE. Urząd Miejski w Nowym Stawie, 2013-09-26.
 88. a b c d e Ruszyła farma wiatrowa Taczalin – Energetyka. 2013-08-05.
 89. a b c d e f Farma wiatrowa Kukinia I. Inwestycje Energetyczne. [dostęp 2019-05-07].
 90. a b c d e Wicko – energia wiatrowa. Tauron Ekoenergia. [dostęp 2019-05-12].
 91. a b Tauron uruchomił farmę wiatrową Wicko. Kosztowała 244 mln zł. GazetaKaszubska.pl, 2013-10-25. [dostęp 2019-05-12].
 92. a b c d e f Farma wiatrowa Iłża II. Inwestycje Energetyczne. [dostęp 2019-04-11].
 93. Powiat Myśliborski. 2011-05-09. [dostęp 2019-05-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-13)].
 94. a b c Farma wiatrowa Wysoka I i Wysoka II. Frankipolska. [dostęp 2019-05-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-13)].
 95. a b c d Karta informacyjna przedsięwzięcia – BIP Urząd Gminy Boleszkowice.
 96. a b c d e f g h Farma Wiatrowa Gawłowice. Polenergia. [dostęp 2018-02-21].
 97. a b c d e f g Farma Wiatrowa Skurpie. Polenergia. [dostęp 2018-02-21].
 98. a b c d e f g Farma wiatrowa Galicja I. Inwestycje Energetyczne. [dostęp 2019-05-07].
 99. Wiatraki pną się w górę. Łańcut GADA, 2015-02-12.
 100. Zakaz budowy przy wiatrakach. Łańcut GADA, 2018-07-06.
 101. Mieszkańcy gminy Przeworsk nie chcą farm wiatrowych. TVP3 Rzeszów – Telewizja Polska S.A, 2015-04-07.
 102. System EKRS, ekrs.ms.gov.pl [dostęp 2020-01-22].
 103. a b c d e f g Elektrownia Wiatrowa Resko-II. PGE Energia Odnawialna S.A. [dostęp 2019-02-04].
 104. a b c d e f g Elektrownia Wiatrowa Lotnisko. PGE Energia Odnawialna S.A. [dostęp 2019-02-04].
 105. a b Alstom zbuduje farmę wiatrową Lotnisko w Kopaniewie. OdnawialneŹródłaEnergii.pl, 2014-06-27. [dostęp 2019-02-04].
 106. a b c d e f g Koncesja nr WEE/4348/13707/W/OSZ/2015/APo1 na wytwarzanie energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki. [dostęp 2019-05-07].
 107. a b GRAMwZIELONE.pl – Portal zielonej energii, gramwzielone.pl [dostęp 2020-01-22] (pol.).
 108. a b c d e f g Elektrownia Wiatrowa Karwice. PGE Energia Odnawialna S.A. [dostęp 2019-02-04].
 109. a b c d e f g Marszewo – energia wiatrowa. Tauron Ekoenergia.
 110. a b c d e Uruchomiono farmę wiatrową Korytnica o mocy 82,5 MW. GRAMwZIELONE.pl, 2015-12-21. [dostęp 2019-05-07].
 111. Farma Wiatrowa Korytnica. Porealizacyjna analiza migotania cienia. Ansee Consulting.
 112. a b Farma Wiatrowa Banie i Kozielice. Inwestycje Energetyczne.
 113. a b Farma wiatrowa Banie – Kozielice. Wind Parks Management. [dostęp 2019-05-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-07)].
 114. a b Kaczerowski: Najgorszy rok w historii energetyki wiatrowej w Polsce. BiznesAlert.pl.
 115. a b Zobacz jak powstaje Farma Wiatrowa Lubartów. lubartow24.pl, 31 sierpnia 2015. [dostęp 2017-04-14].
 116. a b Paweł Puzio: Pierwsza tak duża farma wiatrowa w regionie. Wideo z drona. DziennikWschodni.pl, 2015-10-08. [dostęp 2017-04-14].
 117. Emil Górecki: IKEA kupuje farmy wiatrowe w Polsce. „Puls Biznesu”, 2015-02-19. [dostęp 2017-04-14].
 118. Piotr Nowak, IKEA wykupuje wiatraki pod Lublinem, www.kurierlubelski.pl, 5 kwietnia 2016 [dostęp 2017-01-12].
 119. a b c d e f g h Farma Wiatrowa Mycielin. Polenergia. [dostęp 2019-05-11].
 120. a b Wiatraki do rozbiórki?, Tygodnik Zamojski, 2019-01-30.
 121. a b c Kronika Tygodnia – Region: Wizyta na farmie wiatrowej w Tyszowcach, www.kronikatygodnia.pl [dostęp 2019-05-03] (pol.).
 122. Wiatraki z Tyszowiec do rozbiórki?, Kronika Tygodnia, 2019-01-19.
 123. a b c Relation: ‪Elektrownia wiatrowa Jagniątkowo‬ (‪4547523‬) | OpenStreetMap, www.openstreetmap.org [dostęp 2020-04-12] (ang.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]