European Association for Security

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo European Association for Security

European Association for Security (Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie, EAS) – jest towarzystwem naukowym prowadzącym badania, popularyzującym nauki o bezpieczeństwie. EAS powstało na konferencji krakowskiej 12 maja 2000 r. i posiada osobowość prawną[1]. Działa na podstawie Statutu, który został uchwalony w dniu 12 czerwca 2001 r. i postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z dnia 21 maja 2002 r. wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000114138[2].

Adres Stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ulicy Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków[3].

Cele Stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:[4]

 • działalność edukacyjną,
 • działalność konsultingową,
 • działalność popularyzatorską,
 • działalność wydawniczą,
 • organizowanie konferencji naukowych,
 • szkolenia,
 • organizowanie spotkań i dyskusji,
 • wymianę informacji,
 • finansowanie stypendiów naukowych i edukacyjnych,
 • ocenę działań dla ochrony przed zagrożeniami,
 • ocenę bezpieczeństwa urządzeń,
 • rekomendacje organizacji i firm działających dla bezpieczeństwa,
 • reprezentowanie interesów i ochrona praw członków stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych i innych podmiotów,
 • kształtowanie warunków społecznych i organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa,
 • tworzenie warunków organizacyjnych i ekonomicznych dla podnoszenia jakości usług edukacyjnych,
 • wyrażanie opinii w sprawach związanych ze statutowym celem Stowarzyszenia,
 • współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Walnego Zebrania Członków.

Członkowie[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie zrzesza osobistości świata nauki i menedżerów oraz instytucje akademickie, organizacje społeczne z Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Turcji, Włoch, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zajmujące się problematyką edukacji oraz bezpieczeństwa[5].

Pełna lista członków[6], kronika oraz inne dokumenty są dostępne na stronie stowarzyszenia.

Działalność Stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

Dotychczas w ramach działalności odbyło się 89 międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych zorganizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie w Bułgarii, Czechach, Mołdawii, Polsce, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech. Na podstawie programowej wypracowanej przez Stowarzyszenie prowadzone są studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe i studia trzeciego stopnia (doktoranckie), także również dysertacje doktorskie (habilitacyjne)[7].

Stowarzyszenie wydaje publikacje książkowe oraz czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym pt. Securitologia/Securitology/Секюритология ISSN 1898-4509, w którym zamieszczane są teksty oryginalne, nie publikowane wcześniej, w językach narodowych. W treści: postawienie problemu, analiza literatury, cel artykułu i hipotezy, podstawowa treść, wnioski, piśmiennictwo[8].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]