Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Europejska Agencja
Bezpieczeństwa Lotniczego
ilustracja
Siedziba Kolonia, Niemcy
Data powołania 15 lipca 2002
Data utworzenia 28 września 2003
Organizacja Unia Europejska
Dyrektor Patrick Ky
Położenie na mapie Europy
Mapa lokalizacyjna Europy
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
Europejska Agencja
Bezpieczeństwa Lotniczego
Ziemia50°55′48″N 6°57′00″E/50,930000 6,950000
Strona internetowa

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (ang. European Aviation Safety Agency, EASA) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Kolonii, zajmująca się problemami bezpieczeństwa ruchu lotniczego w Europie. Agencja rozpoczęła działalność we wrześniu 2003 roku.

Podstawą prawną działania Agencji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE.

Cele[edytuj | edytuj kod]

  • ustanowienie i utrzymanie wysokiego, ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie
  • zapewnienie wysokiego, ujednoliconego poziomu ochrony środowiska
  • ułatwienie swobodnego przepływu osób, towarów i usług
  • promowanie rentowności w procesie legislacyjnym i procesie certyfikacji oraz unikanie powielania działań na szczeblu krajowym i europejskim
  • udzielanie pomocy państwom członkowskim w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z konwencji chicagowskiej przez stworzenie podstawy wspólnej interpretacji i ujednoliconego wykonywania postanowień tej konwencji
  • propagowanie poglądów Unii w zakresie norm i przepisów bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na całym świecie przez ustanowienie odpowiedniej współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi
  • zapewnienie równych reguł gry wszystkim uczestnikom wewnętrznego rynku lotniczego

Agencja rozwija know-how na wszystkich polach bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, aby pomóc instytucjom unijnym w opracowaniu prawodawstwa i wdrożeniu reguł odnoszących się do nadzorowania wyrobów lotniczych, jak również organizacji i personelu zaangażowanego w ich działanie na wszystkich związanych z tym polach.

Jako pierwszy krok, rozporządzenie określające działania Agencji ustanawia bazę dla działań Unii w odniesieniu do certyfikacji wyrobów lotniczych oraz organizacji i personelu zaangażowanego w ich projektowanie, produkcję i obsługę. Komisja, wspierana przez Agencję, proponuje niezbędne poprawki do rozporządzenia, aby rozszerzyć jej kompetencje na wszystkie inne obszary bezpieczeństwa lotniczego.

Agencja dysponuje również niezbędnymi prerogatywami w podejmowaniu działań tam, gdzie wspólna akcja jest bardziej efektywna niż indywidualne akcje krajów członkowskich, zwłaszcza w sferze certyfikacji wyrobów lotniczych. Pomaga ona Komisji w monitorowaniu procesu wdrażania niezbędnych przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa, udziela pomocy w kontaktach i negocjacjach z władzami lotniczymi krajów trzecich i organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego i ochronę środowiska. Pomaga wreszcie całej Unii i jej krajom członkowskim w ich współpracy z krajami trzecimi.

Aby mieć pewność, że decyzje dotyczące kwestii bezpieczeństwa są wolne od politycznych wpływów, decyzje muszą być podejmowane przez neutralnych i niezależnych decydentów wyposażonych w niezbędne uprawnienia. Dlatego właśnie decyzje są podejmowane przez dyrektora wykonawczego, pod kontrolą niezależnego ciała, którego rolą jest kontrolowanie, czy dyrektor poprawnie stosuje przyjęte regulacje. Dyrektor jest wyznaczany przez zarząd agencji, który składa się z przedstawicieli krajów członkowskich i Komisji Europejskiej. Zarząd jest także odpowiedzialny za ustanawianie priorytetów i tworzenie budżetu oraz za monitorowanie działań agencji.

Bezpieczeństwo nie kończy się na granicach Unii Europejskiej – Regulacja zezwala na stowarzyszanie wszystkich krajów powiązanych rozmaitymi więzami politycznymi czy gospodarczymi z krajami wspólnotowymi za pomocą umów, dzięki którym mogą one wdrażać wspólnotowe regulacje dotyczące transportu lotniczego.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]