Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
European Banking Authority
Logotyp / flaga
Siedziba

Paryż

Utworzenie

1 stycznia 2011

Strona internetowa

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority, EBA) – organ Unii Europejskiej, którego celem jest ochrona interesu publicznego przez przyczynianie się do zapewniania w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej stabilności i efektywności systemu finansowego Unii Europejskiej. Został ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Pierwsza siedziba EBA mieściła się w biurowcu One Canada Square w Londynie. W związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, 20 listopada 2017 pozostałe 27 państw członkowskich jako jego nową siedzibę wybrało Paryż[1]. Od 2019 siedzibą Urzędu jest biurowiec Europlaza w paryskiej dzielnicy La Défense[2].

Zadania[edytuj | edytuj kod]

  • polepszanie funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym w szczególności do zapewnienia właściwego, skutecznego i spójnego poziomu regulacji i nadzoru;
  • zapewnianie integralności, przejrzystości, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych;
  • wzmocnienie międzynarodowej koordynacji w zakresie nadzoru finansowego;
  • zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu i propagowania równych warunków konkurencji;
  • zapewnienie właściwej regulacji oraz nadzoru w zakresie podejmowania ryzyka kredytowego i innych rodzajów ryzyka oraz
  • wzmocnienie ochrony klientów[3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego COM/2017/0734 final. [w:] Komisja Europejska [on-line]. 29 listopada 2017. s. 1. [dostęp 2017-12-20].
  2. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące spełnienia przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wymogów odnoszących się do miejsca jego siedziby. COM(2019) 451 final. [w:] Komisja Europejska [on-line]. 9 października 2019. [dostęp 2019-11-11].
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (CELEX: 32010R1093).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]