Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.

PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers)[edytuj | edytuj kod]

W 1985 roku w Stanach Zjednoczonych uchwalono ustawę Emergency Planning and Community Right to Know Act na podstawie której powstał pierwszy w świecie system PRTR określany nazwą the Toxics Release Inventory (TRI), który doskonale sprawuje się w USA.

Rozporządzenie E-PRTR przewiduje wdrożenie Protokołu PRTR EKG ONZ na poziomie Wspólnoty. Protokół ten obejmuje rodzaje działalności określone w załączniku I do dyrektywy IPPC (który jest identyczny z załącznikiem A3 do decyzji w sprawie EPER). Protokół i załącznik I do rozporządzenia E-PRTR zawierają jednak kilka zmian i dodatkowych rodzajów działalności w porównaniu z załącznikiem I do dyrektywy IPPC: Zanieczyszczenia, progi uwalniania i transferu poza miejsce powstania

W przypadku prowadzenia działalności wyszczególnionej w załączniku I do rozporządzenia E-PRTR i przekroczenia progu wydajności w nim podanego zachodzi obowiązek zgłaszania uwalniania i transferów poza miejsce powstania, przy czym dodatkowy warunek stanowi, że muszą być również przekroczone określone wartości progowe uwalniania lub wartości progowe transferu poza miejsce powstania zanieczyszczeń zawartych w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia lub wartości progowe odpadów.

Rodzaje działalności[edytuj | edytuj kod]

Załącznik I do rozporządzenia E-PRTR wyszczególnia 65 rodzajów działalności. Załącznik I umożliwia operatorom określenie, czy są oni objęci odnośnym obowiązkiem sprawozdawczości.
Rodzaje działalności są podzielone na 9 branż:

 1. Przemysł energetyczny
 2. Produkcja i obróbka metali
 3. Przemysł mineralny
 4. Przemysł chemiczny
 5. Gospodarka odpadami i ściekami
 6. Produkcja i przetwórstwo papieru oraz drewna
 7. Intensywny chów lub hodowla inwentarza żywego i akwakultura
 8. Produkty zwierzęce i roślinne w sektorze spożywczym
 9. Inne rodzaje działalności

Załącznik I do rozporządzenia E-PRTR zawiera tabelę, w której:

 • podano kod dla każdej działalności (kolumna 1);
 • podano krótki opis danej działalności (kolumna 2);

oraz

 • określono wartość progową wydajności dla szeregu takich „rodzajów działalności z załącznika I” (kolumna 3).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]