Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Europejskie biuro do spraw języków rzadziej używanych (ang. European Bureau for Lesser-Used Languages – EBLUL) – organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie i promowanie językowej różnorodności w Europie. Organizacja wspiera i łączy przede wszystkim społeczności używające języków mniejszości etnicznych. EBLUL reprezentuje w sumie ok. 46 milionów Europejczyków mówiących językami rzadko używanymi[1].

Działania podejmowane przez EBLUL[edytuj | edytuj kod]

Organizacja ściśle współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Europy.

Biuro dostarcza informacji na temat europejskiej polityki w zakresie wielojęzyczności oraz programów ją wspierających. Współpracując z państwowymi, regionalnymi i lokalnymi władzami oraz organizacjami wspierającymi rzadko używane języki, pomaga w nawiązywaniu współpracy między rządowymi i samorządowymi partnerami a reprezentantami tych mniejszości językowych.

EBLUL osiąga wyznaczone cele poprzez:

  1. dostarczanie instytucjom unijnym i instytucjom Rady Europy informacji na temat używania języków w poszczególnych regionach Europy oraz perspektyw ich przyszłego losu,
  2. rozpowszechnianie wiedzy wśród mniejszości językowych, na temat programów Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy je wspierających,
  3. przeprowadzanie analiz, organizowanie seminariów, konferencji i innego rodzaju spotkań mających na celu zwrócenie uwagi na rzadko używane języki i posługujące się nimi społeczności.

Ocena działalności[edytuj | edytuj kod]

Działalność Biura bardzo pozytywnie oceniana jest przez Radę Europy. W roboczym dokumencie, który powstał w grudniu 2008 roku, podkreśla się, że EBLUL wspiera dziedzictwo kulturowe i językowe mniejszości etnicznych, a także, że wskutek działania organizacji, systematycznie poprawia się sytuacja języków mniejszości i rzadziej używanych[2].

Konferencja EBLUL w Polsce[edytuj | edytuj kod]

We wrześniu 2008 r., w Gdańsku, miała miejsce konferencja EBLUL (z cyklu corocznych spotkań o nazwie "Partnerstwo dla różnorodności – ang. Partnership for diversity). Była to pierwsza konferencja zorganizowana w nowym państwie członkowskim Unii. Konferencja odbyła się pod hasłem: Language Policy and the Regions in Europe. Organizatorzy podkreślali, że Gdańsk jest stolicą jednego z rzadko używanych języków europejskich – kaszubskiego.

Jednym z członków zarządu EBLUL jest Polak – Tomasz Wicherkiewicz.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. About Us (EBLUL). European Bureau for Lesser-Used Languages. [dostęp 2008-10-16]. (ang.).
  2. Doc. 11480, 7 January 2008, The European Charter for Regional or Minority Languages, Motion for a resolution, presented by Mr de Puig and others. Rada Europy. [dostęp 2008-12-19]. (ang.).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]