Europejskie piktogramy ostrzegawcze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Europejskie piktogramy ostrzegawczepiktogramy stosowane do oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych określające wiążące się z nimi zagrożenia. Mają kształt kwadratu z czarnym symbolem na pomarańczowym tle. Wraz ze zwrotami ryzyka i bezpieczeństwa były częścią systemu oznakowania stosowanego w Unii Europejskiej, wprowadzonego Dyrektywą 67/548/EWG[1]. Po wejściu w życie Rozporządzenia 1272/2008 mogły być stosowane w czasie okresu przejściowego do 1 czerwca 2015 roku, kiedy to zostały całkowicie zastąpione piktogramami GHS[2].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. (CELEX: 31967L0548).
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008).