Faktura odwrotne obciążenie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Faktura odwrotne obciążenie – dokument wystawiany w określonych transakcjach sprzedaży/zakupu. Faktura oznaczona dopiskiem „odwrotne obciążenie VAT”, wystawiana przy sprzedaży określonych towarów – sprzedawca nie rozlicza podatku VAT, obowiązek naliczenia i rozliczenia spoczywa na nabywcy.

Uprawnione podmioty[edytuj | edytuj kod]

Według przepisów prawa osoby uprawnione do wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem to (spełniające warunki z art 15 ustawy VAT):

Warunki[edytuj | edytuj kod]

Podmioty uprawnione do wystawiania faktury z odwrotnym obciążeniem muszą spełniać dodatkowe warunki:

 • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT (podatnik dokonujący dostawy szczególnych towarów, nie jest zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 i nie korzysta ze zwolnienia z VAT do limitu 200.000 zł).
 • nabywca jest czynnym podatnikiem VAT (podatnik jest nabywcą towarów wrażliwych, jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT).
 • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 (dostawa towarów nie jest objęta zwolnieniem, od nabycia których, nie przysługiwało odliczenie VAT, przeznaczone na cele działalności zwolnionej z VAT)[1].

Brak uprawnień[edytuj | edytuj kod]

Zastosowanie odwrotnego obciążenia nie jest możliwe, w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz osób:

 • nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • podatników posiadających status zwolnionych z VAT.[1]

Towary i usługi transakcji odwrotnego obciążenia[edytuj | edytuj kod]

Wykaz wszystkich towarów (i grup towarów) znajduje się w przepisach prawa – ustawa o VAT, załącznik nr 11, art. 17 ust. 1 pkt 4.

Towary

Towary dotyczące odwrotnego obciążenia wymienione zostały w art. 17 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT. Dodatkowo wytypowane towary objęte odwrotnym obciążeniem muszą spełnić dodatkowy warunek – łączna ich wartość w ramach jednej transakcji (bez kwoty podatku), musi przekraczać kwotę 20.000 zł (limit kwotowy odnosi się do sprzętów elektronicznych i telefonicznych).

 • procesory,
 • przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg (laptopy, notebooki, tablety),
 • telefony komórkowe (w tym smartfony),
 • konsole do gier wideo,
 • metale szlachetne i nieszlachetne,
 • biżuteria i wyroby jubilerskie,
 • odpady i surowce wtórne – szkło, guma, papier,
 • wyroby stalowe, pręty, druty, żelazostopy,
 • złom.[1]

Usługi

Usługi dotyczące odwrotnego obciążenia wymienione zostały w załączniku nr 14 ustawy o VAT, są to usługi o charakterze remontowo-budowlanym. Do tego w wyjątkowych przypadkach zalicza się także konserwacja oraz montaże dodatkowe – są to tzw. precedensy. Status konserwacji jako roboty budowlanej został określony przez Ministra spraw wewnętrznych i administracji w Rozporządzeniu z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ), zgodnie z rozporządzeniem: "konserwacja – wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku,". Usługi muszą dodatkowo spełniać warunek – nabywca i sprzedawca muszą być czynnymi podatnikami VAT (wymóg czynnego podatnika VAT nie wynika wprost z przepisów, ten warunek został dodany w objaśnieniu do stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia opublikowanym przez Ministerstwo Finansów).

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
 • Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
 • Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
 • Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
 • Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
 • Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
 • Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
 • Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
 • Roboty związane z zakładaniem izolacji
 • Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
 • Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Roboty tynkarskie
 • Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
 • Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
 • Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
 • Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Roboty malarskie
 • Roboty szklarskie
 • Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
 • Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
 • Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
 • Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
 • Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
 • Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
 • Roboty betoniarskie
 • Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
 • Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
 • Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
 • Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Elementy danych na fakturze[edytuj | edytuj kod]

Faktura z odwrotnym obciążeniem składa się z elementów danych standardowej faktury:

 • kolejny numer faktury VAT,
 • data i miejsce wystawienia, oraz data sprzedaży (wykonania usługi),
 • nazwa, adres sprzedawcy i nabywcy, oraz numer NIP,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • ilość, jednostka miary,
 • cena netto, stawka VAT w której wpisano skrót o.o. lub np. ( w wyjątkowych przypadkach przyjmuje się zw) i obowiązkowy dopisek "odwrotne obciążenie"
 • sposób zapłaty i termin[1].

Deklaracja VAT podsumowująca[edytuj | edytuj kod]

Przedsiębiorcy wystawiający faktury z dopiskiem „odwrotne obciążenie” zobowiązani są do przesyłania informacji podsumowujących – obowiązek wysyłania deklaracji VAT-27 elektronicznie do Urzędu Skarbowego (do 25-tego dnia danego miesiąca (za miesiąc poprzedni))[2].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e Ustawa o VAT, Ustawa o VAT, załącznik nr 11 i 14, art. 17 ust. 1 pkt 4. i 7., 3 lipca 2017.
 2. Deklaracje.pl | Podatkowy serwis informacyjny, e-Deklaracje – podatkowy serwis informacyjny, 30 czerwca 2017 [dostęp 2017-07-05] [zarchiwizowane z adresu 2017-07-06].