Przejdź do zawartości

Ferryt

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Rys. 1. Zakres istnienia ferrytu w układzie Fe-Fe3C
__ Zakres występowania ferrytu α jako jedynej fazy
__ Zakres występowania ferrytu α wraz z innymi fazami, np. jako składnika mieszaniny eutektoidalnej
__ Zakres występowania ferrytu δ jako jedynej fazy
__ Zakres występowania ferrytu δ z cieczą bądź jako składnika mieszaniny perytektycznej
Rys. 2. Sieć krystaliczna ferrytu

Ferryt – składnik fazowy i strukturalny stopów żelazo-węgiel[1], roztwór stały jednego lub więcej pierwiastków w żelazie α lub żelazie δ[2].

Ogólne informacje

[edytuj | edytuj kod]

Początkowo ferryt był definiowany jako międzywęzłowy roztwór stały węgla w żelazie α. Obecnie obowiązująca norma rozszerzyła pojmowanie tego pojęcia o wszystkie rozpuszczone w nim pierwiastki[1][2]. Występuje w strukturze regularnej przestrzennie centrowanej (A2; rys. 2). Charakteryzuje się niską zawartością węgla: w temperaturze pokojowej maksymalnie 0,008%, a w temperaturze 727 °C rozpuszczalność wynosi 0,0218%[3]. W przypadku przekroczenia granicznej rozpuszczalności węgla w ferrycie (np. podczas chłodzenia stopu o większej, niż 0,008%, zawartości C) tworzą się węgliki żelaza, głównie cementyt (Fe3C). Mieszanina eutektoidalna ferrytu i cementytu nosi nazwę perlitu[1]. Ferryt jest miękką i ciągliwą strukturą[4]. Jest ferromagnetykiem do temperatury Curie wynoszącej 768 °C, w której przechodzi w odmianę paramagnetyczną (historycznie Feβ)[2]. W niektórych opracowaniach literaturowych ferryt zaczyna się pojawiać jako faza innych stopów, niż tylko Fe-C.

Właściwości mechaniczne

[edytuj | edytuj kod]

Przemiana austenitu w ferryt

[edytuj | edytuj kod]

Wydzielanie się ferrytu z austenitu wymaga równoczesnego przebiegu zmiany typu sieci krystalicznej oraz odpowiedniej zmiany składu chemicznego. Zmiana sieci może odbywać się dzięki aktywowanemu cieplnie ruchowi atomów żelaza na odległości porównywalne z parametrem sieci krystalicznej. We wszystkich układach oprócz jednoskładnikowego potrzebny jest jeszcze drugi mechanizm. W takich przypadkach oprócz przebudowy sieci musi zaistnieć aktywowany cieplnie ruch atomów domieszki na odległości wielokrotnie większe od parametru sieci. Wzrost ferrytu jest kontrolowany szybkością dyfuzji węgla w austenicie i ruchliwością powierzchni międzyfazowej[5].

Produktami przemiany austenitu w ferryt mogą być:

 • ferryt ziarnisty (allotriomorficzny)
 • ferryt płytkowy (idiomorficzny)
 • ferryt bainityczny (bainit)
 • ferryt iglasty
 • martenzyt[6][7].

Ferryt ziarnisty (allotriomorficzny)

[edytuj | edytuj kod]

Ferryt ziarnisty określany jest różnymi nazwami (np. allotriomorficzny, podeutektoidalny, wielokątny itp.). Jest pierwszą fazą, która powstaje z chłodzonego austenitu. Określenie allotriomorficzny oznacza, że faza krystalizuje wewnątrz danej struktury. Zarodkuje i wzrasta niezależnie na granicach ziaren austenitu[7]. W układzie podwójnym Fe-C wzrost ferrytu allotriomorficznego jest kontrolowany tylko poprzez dyfuzję węgla z austenitu do granicy międzyfazowej[6].

Ferryt płytkowy (idiomorficzny)

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Figury Widmanstättena.

Ferryt płytkowy określany jest różnymi nazwami (np. idiomorficzny, Widmanstättena). Określenie idiomorficzny oznacza, że faza zarodkuje heterogenicznie bez kontaktu z granicą ziaren[7][6]. Płytki ferrytu Widmanstättena wyrastać mogą z powstałego na granicach ziaren ferrytu allotriomorficznego lub zarodkować i wzrastać samodzielnie w objętości ziaren. Mimo występowania zróżnicowania morfologicznego różne typy ferrytów płytkowych wykazują szereg cech wspólnych. Płytki wyrastają z ferrytu ziarnistego równolegle do ograniczonej liczby płaszczyzn habitus osnowy. Wzrost boczny jest bardzo wolny. Maksymalna prędkość wzrostu płytek ferrytu można oszacować poniższym wzorem:

gdzie:

– współczynnik dyfuzji [m²/s]
– średnie stężenie węgla w austenicie [%]
– różnica stężeń węgla w austenicie i ferrycie [%]
– stała proporcjonalności bliska jedności
– krytyczny promień krzywizny [m]
– przechłodzenie [K]

Ferryt płytkowy w przeciwieństwie do ziarnistego rośnie ze stałą prędkością, aż do momentu zderzenia się z inną płytką lub granicą ziarna austenitu. Płytki powstające przy większych przechłodzeniach rosną coraz to szybciej w kierunku krawędziowym, ograniczając jednak wzrost boczny. Wzrost przechłodzenia powoduje powstanie struktury o cieńszych płytkach. Wzrost ferrytu Widmanstättena jest bardzo podobny do wzrostu dendrytycznego. Jedyną wyraźną różnicą jest brak odgałęzień bocznych w przypadku płytek ferrytu[8].

W stalach przegrzanych ferryt może zarodkować jako struktura Widmanstättena. Powstaje ona przy chłodzeniu austenitu stali podeutektoidalnej od wysokich temperatur w zakresie pomiędzy Ar3 i Ar1s. Ferryt krystalizuje wewnątrz ziarn austenitu wzdłuż uprzywilejowanych kierunków krystalograficznych. Stale o takiej strukturze charakteryzują się dużą kruchością[9].

Ferryt bainityczny

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Bainit.

Formowanie się ferrytu bainitycznego jest spowodowane wzrostem koncentracji węgla w austenicie szczątkowym. Zakłada się brak zmiany ilości węgla w poszczególnych ziarnach bainitu. W rzeczywistości węgiel po przemianie bardzo szybko dyfunduje do austenitu. Z tego powodu tworzą się dwie odmiany morfologiczne bainitu:

 • górny – ziarna ferrytu bainitycznego przesycone są węglem, a w ich wnętrzu znajdują się nieregularne wydzielenia cementytu
 • dolny – ziarna ferrytu bainitycznego przesycone są węglem, a w ich wnętrzu znajdują się drobnodyspersyjne wydzielenia węglików[6][10].

Ferryt iglasty

[edytuj | edytuj kod]

Ferryt iglasty jest mikrostrukturą ferrytu charakteryzującą się ziarnami o kształcie igieł. W objętości ich kształt określa się jako soczewkowaty. Wykazuje bardzo dobrą kombinację własności wytrzymałościowych i plastycznych. Spowodowane jest to wysoką gęstością dyslokacji spiętrzonych w ziarnach. Ferryt iglasty wykazuje wiele podobieństw względem ferrytu bainitycznego. Ferryt iglasty zarodkuje we wnętrzu ziaren austenitu. Nowo powstałe igły są przypadkowo zorientowane względem siebie. Zapewnia to wysoką odporność na pękanie. Wtrącenia niemetaliczne są uprzywilejowanym miejscami jego zarodkowania. Bardzo często ferryt iglasty określa się jako drobnokrystaliczną odmianę ferrytu Widmanstättena zarodkującą na tlenkach, siarczkach i krzemkach[6].

Ferryt iglasty spotykany jest głównie w spoinach. W przypadku, gdy stężenie węgla w stali wzrośnie do odpowiednio wysokiego poziomu to mikrostruktura może zmienić się w tzw. dolny ferryt iglasty. Jego istnienie potwierdzono eksperymentalnie dla spawania wysokowęglowego i laserowego. Skłoniło to do przemyśleń na temat teorii twierdzącej, że ferryt iglasty jest prostą odmianą międzykrystalicznego bainitu[11].

Martenzyt

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Martenzyt.

Martenzyt jest produktem bezdyfuzyjnej przemiany fazowej. W przypadku stali definiuje się jako przesycony roztwór węgla w żelazie α. Charakteryzuje się wysoką twardością, ale niską odpornością na pękanie[6].

Pierwiastki ferrytotwórcze

[edytuj | edytuj kod]

Pierwiastkami ferrytotwórczymi są przede wszystkim:

Ograniczają one zakres występowania austenitu. Przy odpowiednio wysokim stężeniu następuje zamknięcie pola austenitu i pojawia się struktura ferrytu od temperatury otoczenia, aż nawet do temperatury solidus[12].

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b c Pacyna J.: Metaloznawstwo. Wybrane zagadnienia. Kraków: UWND AGH, 2005, s. 162–163. ISBN 83-89388-93-6.
 2. a b c Norma PN-EN 10052:1999. Słownik terminów obróbki cieplnej stopów żelaza. 1999-09-24.
 3. Stopy żelaza z węglem. W: Walenty Jasiński: Wykłady z materiałoznawstwa. 2003, s. 56–58.
 4. a b Paweł Kosieradzki: Mały poradnik mechanika, s. 450.
 5. Kędzierski Zbigniew: Przemiany fazowe w układach skondensowanych. Kraków: UWND AGH, 2003, s. 166–167. ISBN 83-88408-75-5.
 6. a b c d e f Babu S.S: Acicular ferrite and bainite in Fe-Cr-C weld deposits. Cambridge: University of Cambridge, 1991, s. 4–5.
 7. a b c Bhadeshia H.K.D.H. Diffusional formation of ferrite in iron and its alloys. „Progress in Materials Science”. 29 (1), s. 321–386, 1985-07-15. 
 8. Kędzierski Zbigniew: Przemiany fazowe w układach skondensowanych. Kraków: UWND AGH, 2003, s. 172–176. ISBN 83-88408-75-5.
 9. Pacyna J.: Metaloznawstwo. Wybrane zagadnienia. Kraków: UWND AGH, 2005, s. 177. ISBN 83-89388-93-6.
 10. Pacyna J.: Metaloznawstwo. Wybrane zagadnienia. Kraków: UWND AGH, 2005, s. 179. ISBN 83-89388-93-6.
 11. H.K.D.H. Bhadeshia: Bainite in Steels - 2nd Edition. Cambridge: Institute of Materials, Minerals and Mining, 2001, s. 265–268. ISBN 1-86125-112-2.
 12. Pacyna J.: Metaloznawstwo. Wybrane zagadnienia. Kraków: UWND AGH, 2005, s. 205. ISBN 83-89388-93-6.