Filip Obuchowicz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Filip Kazimierz Obuchowicz
Data urodzenia (nieznana)
Data i miejsce śmierci 6 września 1656
Brześć
Marszałek Sejmu
Okres od 6 października 1648
do 19 listopada 1648
Poprzednik Bogusław Leszczyński
Następca Franciszek Dubrawski

Filip Kazimierz Obuchowicz herbu własnego (zm. 6 września 1656 roku) – pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda smoleński od 1653 roku, wojewoda witebski w 1653 roku[1], wojski mozyrski w 1625 roku[2], pamiętnikarz.

Jego rodzina miała majętności w Województwie Nowogródzkim, a ojciec był sędzią ziemskim mozyrskim. Studiował na Akademii Zamojskiej, następnie służył jako rotmistrz. W 1632 roku został na sejmiku mozyrskim wybrany deputatem Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1648 roku został wybrany przez szlachtę mozyrską na elektora na Sejm elekcyjny, na którym został marszałkiem, a następnie po głosowaniu ogłosił wybór na króla Jana Kazimierza Wazy[3]. Poseł na sejm 1649/1650 roku z sejmiku wileńskiego[4]. W 1653 został wysłany jako poseł do Moskwy w celu zawarcia sojuszu obronnego przeciwko Chanatowi Krymskiemu.

W 1653 roku został wojewodą smoleńskim, pomimo sprzeciwów hetmana Radziwiłła[5]. Wojna polsko-rosyjska 1654-1667 rozpoczęła się dla niego nieszczęśliwie - Rosjanie szybko podeszli pod Smoleńsk i zdobyli go po krótkim oblężeniu. Stało się to przyczyną kierowania w stronę wojewody oskarżeń o zdradę i w końcu - postawienia w stan oskarżenia przed sąd sejmowy[6]. Na skutek wstawiennictwa hetmana Pawła Jana Sapiehy i króla rozprawę jednak odłożono, a Obuchowiczowi dano szansę wykazania się w boju. Był uczestnikiem konfederacji tyszowieckiej w 1655 roku[7]. Brał udział w oblężeniu Warszawy. Na czele jednego z pułków dywizji sapieżyńskiej podszedł pod Brześć, ale rozchorował się i wkrótce zmarł. Został zrehabilitowany już w 1658 roku[8].

Poseł nowogródzki na sejm 1639, 1640, 1645, 1646 oraz na sejm konwokacyjny 1648 roku[9].

Pochowany został w kościele jezuitów w Nowogródku.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. nie objął
  2. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, tom IV: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie. XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2003, s. 381.
  3. Volumina Legum, t. 4, s. 116.
  4. Łucja Częścik, Sejm warszawski w 1649/50 roku, 1978, s. 149.
  5. Oburzony tą nominacją hetman nie tylko, źe sam nic dla obrony twierdzy (Smoleńska) nie robił, ale i wojewodzie nie pozwalał. Na rozkaz króla wysłał dwa regimenty niemieckie pod dowództwem Korfa, któremu z władzy hetmańskiej obronę twierdzy zlecił i wszystkich do obrony należących upominał, aby nikomu innemu tylko Korfowi byli po­słuszni. Stronnicy hetmana bronili wojewodzie wjazdu. Podwojewodzi Korfowi klucze od bram i chorągwie zamkowe wręczył, a dworzanin skarbowy ani zamku ani cekhauzu Obuchowiczowi oddać nie chciał. Ludwik Kubala Szkice Historyczne. T. 3. Wojna moskiewska R. 1654-1655 s. 226n.
  6. Sprawa Smoleńska z 1655, Volumina Legum, t. 4, s. 221.
  7. Adam Kersten, Z badań nad konfederacją tyszowiecką, w: Rocznik Lubelski, t. I, 1958, s. 116.
  8. Deklaracja sprawy Smoleńskiej z 1658, Volumina Legum, t. 4, s. 242n.
  9. Henryk Wisner, Przedsejmowy sejmik nowogrodzki w latach 1607-1648, w: Przegląd Historyczny, Tom 69, Numer 4 (1978), s. 692-693.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]