find

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

find – program uniksowy służący do wyszukiwania plików o żądanych parametrach.

Przykłady użycia[edytuj | edytuj kod]

 • find /mnt/Muzyka -iname '*Madonna*' – przeszuka katalog /mnt/Muzyka i jeśli natrafi na plik, który w nazwie posiada wyraz „madonna” (wielkość liter nie ma znaczenia) to wyświetli jego nazwę wraz ze względną ścieżką dostępu;
 • find /mnt/Muzyka ! -name '*Madonna*' – przeszuka katalog i wyświetli nazwy plików, które nie mają w sobie nazwy „Madonna” (wielkość liter ma znaczenie);
 • find . -name 'dane.*' – wyszukiwanie pliku o nazwie dane.* w katalogu bieżącym i w jego podkatalogach;
 • find / -name 'dane.*' – wyszukiwanie pliku o nazwie dane.* zaczynając od katalogu głównego;
 • find /katalog/ -user osoba -type d – poszukiwanie podkatalogów w katalogu /katalog należących do użytkownika osoba;
 • find / -type f | wc -l - liczba plików na dysku

Lista wyrażeń pierwotnych[edytuj | edytuj kod]

 • name nazwa – prawda, jeśli aktualnie przetwarzany plik ma nazwę nazwa
 • perm liczba – prawda, jeśli prawa dostępu (ósemkowo) zgadzają się z parametrem liczba
 • type t – prawda, jeżeli plik jest typu t (w miejsce t podstawiamy litery określające typy plików:
  b – blokowy (buforowany) plik specjalny
  c – znakowy (niebuforowany) plik specjalny
  d – katalog
  p – łącze nazwane (FIFO)
  f – zwykły plik
  l – dowiązanie symboliczne
  s – gniazdo
 • links n – prawda, jeżeli plik ma n linków
 • user nazwa – prawda, jeżeli właścicielem pliku jest użytkownik nazwa (można podać ID lub nazwę z pliku /etc/passwd)
 • group nazwa – prawda, jeżeli plik należy do grupy nazwa (można podać ID lub nazwę z pliku /etc/passwd)
 • size n [c] – prawda, jeżeli plik ma długość n bloków po 512 bajtów (lub N bajtów jeżeli po liczbie n podano literę c)
 • mtime n – prawda, jeżeli plik był modyfikowany przed n czasu
 • atime n – prawda, jeżeli plik był używany przed n dniami
 • ctime n – prawda, jeżeli węzeł pliku (jego status) był zmieniany przed n dniami
 • newer plik – prawda, jeżeli badany plik był modyfikowany później niż plik
 • print – zawsze prawda, wyświetla na standardowym wyjściu pełną nazwę pliku
 • depth – zawsze prawda, powoduje przeszukanie najpierw wszystkich podkatalogów
 • mindepth liczba – przeszukanie podkatalogów o przynajmniej liczba poziomie zagłębienia
 • maxdepth liczba – przeszukanie podkatalogów o najwyżej liczba poziomie zagłębienia

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]