Formacja roślinna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Formacja roślinna – najbardziej ogólnie ujmowany typ zbiorowiska roślinnego, typowy dla danego regionu świata, o przewadze form roślinnych o tym samym typie wzrostu. Rośliny wchodzące w jego skład mają podobne wymagania w stosunku do gleby, klimatu i czynników abiotycznych. Przykładami formacji roślinnych są: tundra, bór, las liściasty strefy umiarkowanej, las deszczowy, step, sawanna.

Główne strefy klimatyczne pokryte są charakterystycznymi dla siebie formacjami roślinnymi, które można też określi mianem "stanowisk zdominowanych przez określone formy roślinne, żyjące w podobnym środowisku". Formacja roślinna wraz z charakterystycznymi żyjącymi na jej obszarze, i wywierającymi istotny wpływ na samą formację, zwierzętami i innymi organizmami tworzy zespół biotyczny, który jest określany ogólnie jako "duży zespół roślin i zwierząt", a jego szczególnym przypadkiem, mniej ogólnym jest biom.

Ekolodzy angielskojęzyczni używają często wymiennie określenia formacja roślinna i biom; na ogół jednak rozumie się pod tym pojęciem pewne charakterystyczne zbiorowisko roślin i zwierząt.

Określenia formacja roślinna nie należy mylić z określeniem zespół roślinności, które oznacza najmniejszą uchwytną jednostkę roślinności - naturalny zbiór osobników różnych gatunków zajmujących jeden biotop.

Pojęcie formacji fitogeograficznej na określenie zgrupowania roślin o dającej się wyróżnić fizjonomii, jak łąka czy las, ukuł August Grisebach w 1836 r.[1]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Frederic E. Clements: Plant succession; an analysis of the development of vegetation. Waszyngton: Carnegie Institution of Washington, 1916, s. 166.