Formuła logiczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Formuła logiczna – określenie dozwolonego wyrażenia w wielu systemach logicznych, m.in. w rachunku kwantyfikatorów oraz w rachunku zdań.

Rachunek zdań[edytuj | edytuj kod]

Zdania rachunku zdań są formułami tegoż rachunku. Tak więc każda zmienna zdaniowa jest formułą. Taką formułę nazywa się też formułą atomową. Formułami są także negacje formuł atomowych, tzn. Formuły atomowe i ich negacje nazywa się też literałami. Ponadto jeżeli są formułami i jest binarnym spójnikiem zdaniowym (alternatywą koniunkcją implikacją lub równoważnością ), to oraz są formułami. Żadne inne wyrażenie nie może być formułą.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Wbrew definicji formalnej, w sytuacjach, gdy nie prowadzi to do nieporozumień, część nawiasów w formule opuszcza się. Przykładowo, zgodnie z definicją formalną wyrażenie: nie jest formułą (formułą byłoby np. wyrażenie lecz interpretacja takiej formuły jest jednoznaczna i wewnętrzne nawiasy w praktyce pomija się).

Rachunek kwantyfikatorów[edytuj | edytuj kod]

Rachunek kwantyfikatorów (rachunek predykatów pierwszego rzędu), jako uogólnienie rachunku zdań, posługuje się podobną definicją formalną formuły, rozszerzając ją o kwantyfikatory – jeżeli jest formułą rachunku kwantyfikatorów, to oraz są nią również.

Formalna definicja[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie ustalonym alfabetem, czyli zbiorem stałych, symboli funkcyjnych i symboli relacyjnych (predykatów). Każdy z tych symboli ma jednoznacznie określony charakter (tzn. wiadomo czy jest to stała, czy symbol funkcyjny czy też predykat) i każdy z symboli funkcyjnych i predykatów ma określoną arność (która jest dodatnią liczbą całkowitą). Niech będzie nieskończoną listą zmiennych.

Przypomnijmy, że termy języka to elementy najmniejszego zbioru takiego, że:

 • wszystkie stałe i zmienne należą do
 • jeśli i jest -arnym symbolem funkcyjnym, to

Formuły języka są wprowadzane przez indukcję po ich złożoności jak następuje:

 • jeśli to wyrażenie jest formułą (tzw. formuła atomową),
 • jeśli zaś jest -arnym symbolem relacyjnym, to wyrażenie jest formułą (tzw. formuła atomową),
 • jeśli są formułami oraz jest binarnym spójnikiem zdaniowym, to oraz są formułami,
 • jeśli jest zmienną oraz jest formułą, to także i są formułami.

Zmienne wolne w formule[edytuj | edytuj kod]

W formułach postaci i mówimy, że zmienna znajduje się w zasięgu kwantyfikatora i jako taka jest związana. Przez indukcję po złożoności formuł, rozszerzamy to pojęcie na wszystkie formuły w których czy też pojawia się jako jedna z części użytych w budowie, ale ograniczamy się do występowań zmiennej w (i mówimy, że konkretne wystąpienie zmiennej jest wolne lub związane). Bardziej precyzyjnie:

 • każde wystąpienie zmiennej w formule atomowej jest wolne,
 • jeśli to formuła postaci to każde wystąpienie zmiennej w formule jest związane,
 • jeśli to formuły i pewne wystąpienie zmiennej w formule jest związane (wolne, odpowiednio), to wystąpienie to rozważane w formułach oraz także jest związane (wolne, odpowiednio; tutaj * jest binarnym spójnikiem zdaniowym).

Formuły w których nie ma wolnych występowań żadnych zmiennych są nazywane zdaniami (danego języka).

Domknięciem (lub domknięciem ogólnym) względem zmiennych formuły nazywamy formułę

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

W praktyce, podobnie jak w rachunku zdań, gdy nie prowadzi to do niejasności, stosuje się zasadę opuszczania nawiasów.

 • Przykładami formuł języka teorii mnogości (czyli jest binarnym symbolem relacyjnym) są:
 • Przykładami formuł języka teorii grup (czyli jest binarnym symbolem funkcyjnym) są:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]