Przejdź do zawartości

Formy organizacyjno-prawne w Szwecji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Formy prawne przedsiębiorstw w Szwecji

Aktiebolag

[edytuj | edytuj kod]

Szwedzkie spółki handlowe (Aktiebolag; AB – oficjalny skrót stosowany w obrocie handlowym) zdecydowanie różnią się od pozostałych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych – tzw. spółek kontynentalnych. Ustawodawstwo szwedzkie w tym względzie wzoruje się na systemie anglosaskim, który nie przewiduje podziału na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Występują dwie odmiany Aktiebolag: prywatna i publiczna. Prywatna bliższa jest polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, publiczna – polskiej spółce akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy tej pierwszej wynosi 50 000 SEK, a publicznej 500 000 SEK. Spółki te rejestruje się w szwedzkim Urzędzie Patentów i Rejestracji.

Ekonomisk Förening

[edytuj | edytuj kod]

Szwedzkie stowarzyszenie gospodarcze (ek. för. – oficjalny skrót stosowany w obrocie gospodarczym). W Szwecji występują również dwie pododmiany stowarzyszeń gospodarczych:

  • bostadsrättsförening – stowarzyszenie gospodarcze właścicieli nieruchomości
  • hyresrättsförening – stowarzyszenie gospodarcze lokatorów.