Franciszek Grzybowski (zm. 1713)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Franciszek Grzybowski herbu Prus II (zm. w 1713 roku) – kasztelan inowrocławski w latach 1694-1713, chorąży czerski w latach 1692-1694, podstoli czerski w 1688 roku.

Poseł sejmiku czerskiego na sejm zwyczajny 1688 roku, sejm 1690 roku, poseł sejmiku warszawskiego na sejm zwyczajny 1692/1693 roku[1]. Po zerwanym sejmie konwokacyjnym 1696 roku przystąpił 28 września 1696 roku do konfederacji generalnej[2]. Był elektorem Augusta II Mocnego z ziemi czerskiej i z województwa inowrocławskiego w 1697 roku[3]. Jako deputat z Senatu podpisał jego pacta conventa[4]. W styczniu 1702 roku podpisał akt pacyfikacji Wielkiego Księstwa Litewskiego[5]. Był członkiem konfederacji warszawskiej 1704 roku[6]. W 1704 roku podpisał pacta conventa Stanisława Leszczyńskiego[7]. Był uczestnikiem Walnej Rady Warszawskiej 1710 roku[8].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 50.
  • "Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski i Wojciech Stanek przy współudziale Zbigniewa Górskiego i Ryszarda Kabacińskiego. Kórnik 1990, s. 89, 233.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 602.
  2. Konfederacya Generalna Ordinvm Regni & Magni Dvcatus Lithvaniæ Po niedoszłey Konwokacyey głowney Warszawskiey umowiona Roku Pańskiego 1696. dnia 29 Miesiąca Sierpnia, [1696], [b.n.s.]
  3. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 28.
  4. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 18.
  5. Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego 1701-1702, Warszawa 1962, s. 305.
  6. Actum In Curia Regia Varsaviensi Sabbato Ante Dominicam Cantate proximo Anno Dni. Millesimo Septingentesimo quarto [1704], [b.n/s.]
  7. Articuli pactorum conventorum Stanów tej Rzeczypospolitej i W. X. L. i państw do nich nalężących z Posłami JKM [...], s. 18.
  8. Volumina Legum, t. VI, Petersburg 1860, s. 99.