Francuska Federacja Protestancka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Francuska Federacja Protestancka (fr. Fédération protestante de France) – krajowa federacja protestancka, utworzona 25 października 1905 r., której celem jest wspieranie protestantyzmu we Francji. Członkami Federacji są wyznania protestanckie wywodzące się z różnych tradycji konfesyjnych, które łączy wyznawanie podstawowych doktryn chrześcijańskich wyrażonych w credo apostolskim oraz wierność reformacyjnemu dziedzictwu wiary, za którego sumę uznano pięć zasad protestantyzmu.

Obecnie Federacja zrzesza większość francuskich wyznań identyfikujących się z reformacją i jej spuścizną, przede wszystkim francuskich: luteran, ewangelików reformowanych, baptystów, adwentystów dnia siódmego, ewangelikalnych chrześcijan oraz zielonoświątkowców[1].

W roku 2005 zorganizowano obchody stulecia istnienia Francuskiej Federacji Protestanckiej[2].

Doktryna[edytuj]

Poszczególne denominacje posiadają własne konfesje i księgi symboliczne, których nauka nie może być jednak sprzeczna z Sześcioma Zasadami Zgody[3], obowiązującymi wszystkie kościoły Federacji:

 1. Soli Deo gloria – jedynie Bogu w Trójcy Świętej jedynemu wolno oddawać cześć religijną,
 2. Sola gratia – przyczyną zbawienia człowieka jest wyłącznie łaska Boża, niezasłużona w żaden sposób przez człowieka,
 3. Sola fide – grzesznik zostaje uznany za sprawiedliwego przez Boga jedynie przez samą wiarę,
 4. Sola scriptura – jedynie Biblia stanowi normatywną instancję dla wiary i praktyki Kościoła,
 5. Semper reformanda – reformowaniu Kościoła podług Słowa Bożego nigdy nie będzie końca,
 6. Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących – każdy chrześcijanin ma równy udział w kapłaństwie; ordynacja pastorska nie oznacza święceń kapłańskich; nie jest sakramentem, lecz powołaniem do urzędu wiernego zwiastowania Słowa Bożego i należytego udzielania sakramentów.

Działalność[edytuj]

Poza działalnością religijną obejmującą przede wszystkim upowszechnianie myśli protestanckiej w społeczeństwie (m.in. poprzez media), organizowanie wspólnych konferencji, zjazdów i nabożeństw, kościoły Francuskiej Federacji Protestanckiej współpracują ze sobą w ramach realizacji projektów dotyczących aktywności społecznej, troski o dzieci i osoby starsze, wspólnych działań na polu oświaty, komunikacji, sztuki, kontaktów z organizacjami międzynarodowymi oraz rozwoju.

Organizacja[edytuj]

Federacja skupia łącznie 23 francuskie kościoły protestanckie z łączną liczbą 900 tysięcy wiernych, zrzeszonych w ramach 1268 zborów i parafii, obsługiwanych przez 1065 pastorów (w tym 196 pastorek – w wyznaniach stosujących ordynację kobiet). Każda parafia i zbór kościoła sfederowanego przynależy automatycznie do jednego z dwudziestu dwóch okręgów Federacji[4]. Oprócz kościołów, członkami Francuskiej Federacji Protestanckiej jest 81 stowarzyszeń reprezentujących 500 społeczności, instytucji oraz ruchów.

Prezydent Federacji stoi na czele Prezydium Rady Naczelnej, w skład której wchodzą także zastępcy prezydenta, skarbnik, sekretarz i asesor. Obecnie, stanowisko Prezydenta Federacji zajmuje pastor Claude Baty z Jednoty Wolnych Zborów Ewangelickich. Rada Naczelna Federacji liczy 17 przedstawicieli różnych kościołów protestanckich[5].

Kościoły członkowskie[edytuj]

 • Kościół Reformowany Francji
 • Kościół Protestancki Wyznania Augsburskiego Alzacji i Lotaryngii
 • Kościół Ewangelicko-Luterański Francji
 • Reformowany Kościół Protestancki Alzacji i Lotaryngii
 • Narodowa Unia Niezależnych Ewangelicznych Kościołów Reformowanych Francji
 • Federacja Ewangelicznych Kościołów Baptystów Francji
 • Ludowa Misja Ewangeliczna Francji
 • Unia Wolnych Kościołów Ewangelicznych
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego we Francji
 • Armia Zbawienia Armée du salut (AdS) - razem z Belgią
 • Malgaski Kościół Protestancki we Francji
 • Społeczność Kościołów Tradycji Afrykańskiej we Francji
 • Społeczność Kościołów Obszaru Frankofonii
 • Społeczność Ewangelicznych Kościołów Protestanckich
 • Kościół Apostolski (zielonoświątkowcy)
 • Kościół Boży we Francji (zielonoświątkowcy)
 • Ewangeliczna Misja Romów
 • Unia Ewangelicznych Kościołów Przebudzeniowych
 • Unia Chrześcijańskich Kościołów Ewangelicznych
 • Kościół Nazarejczyka
 • Unia Protestanckich Zborów w Misji
 • Międzynarodowy Kościół Poczwórnej Ewangelii (zielonoświątkowcy)
 • Kościół Rochefortu

Zielonoświątkowe Zbory Boże we Francji współpracują z Federacją i trwają obecnie przygotowania do włączenia tego wyznania w poczet kościołów członkowskich.

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj]