Francuska Federacja Protestancka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Francuska Federacja Protestancka (fr. Fédération protestante de France) – krajowa federacja protestancka, utworzona 25 października 1905 r., której celem jest wspieranie protestantyzmu we Francji. Członkami Federacji są wyznania protestanckie wywodzące się z różnych tradycji konfesyjnych, które łączy wyznawanie podstawowych doktryn chrześcijańskich wyrażonych w credo apostolskim oraz wierność reformacyjnemu dziedzictwu wiary, za którego sumę uznano pięć zasad protestantyzmu.

Obecnie Federacja zrzesza większość francuskich wyznań identyfikujących się z reformacją i jej spuścizną, przede wszystkim francuskich: luteran, ewangelików reformowanych, baptystów, adwentystów dnia siódmego, ewangelikalnych chrześcijan oraz zielonoświątkowców[1].

W roku 2005 zorganizowano obchody stulecia istnienia Francuskiej Federacji Protestanckiej[2].

Doktryna[edytuj | edytuj kod]

Poszczególne denominacje posiadają własne konfesje i księgi symboliczne, których nauka nie może być jednak sprzeczna z Sześcioma Zasadami Zgody[3], obowiązującymi wszystkie kościoły Federacji:

 1. Soli Deo gloria – jedynie Bogu w Trójcy Świętej jedynemu wolno oddawać cześć religijną,
 2. Sola gratia – przyczyną zbawienia człowieka jest wyłącznie łaska Boża, niezasłużona w żaden sposób przez człowieka,
 3. Sola fide – grzesznik zostaje uznany za sprawiedliwego przez Boga jedynie przez samą wiarę,
 4. Sola scriptura – jedynie Biblia stanowi normatywną instancję dla wiary i praktyki Kościoła,
 5. Semper reformanda – reformowaniu Kościoła podług Słowa Bożego nigdy nie będzie końca,
 6. Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących – każdy chrześcijanin ma równy udział w kapłaństwie; ordynacja pastorska nie oznacza święceń kapłańskich; nie jest sakramentem, lecz powołaniem do urzędu wiernego zwiastowania Słowa Bożego i należytego udzielania sakramentów.

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Poza działalnością religijną obejmującą przede wszystkim upowszechnianie myśli protestanckiej w społeczeństwie (m.in. poprzez media), organizowanie wspólnych konferencji, zjazdów i nabożeństw, kościoły Francuskiej Federacji Protestanckiej współpracują ze sobą w ramach realizacji projektów dotyczących aktywności społecznej, troski o dzieci i osoby starsze, wspólnych działań na polu oświaty, komunikacji, sztuki, kontaktów z organizacjami międzynarodowymi oraz rozwoju.

Organizacja[edytuj | edytuj kod]

Federacja skupia łącznie 23 francuskie kościoły protestanckie z łączną liczbą 900 tysięcy wiernych, zrzeszonych w ramach 1268 zborów i parafii, obsługiwanych przez 1065 pastorów (w tym 196 pastorek – w wyznaniach stosujących ordynację kobiet). Każda parafia i zbór kościoła sfederowanego przynależy automatycznie do jednego z dwudziestu dwóch okręgów Federacji[4]. Oprócz kościołów, członkami Francuskiej Federacji Protestanckiej jest 81 stowarzyszeń reprezentujących 500 społeczności, instytucji oraz ruchów.

Prezydent Federacji stoi na czele Prezydium Rady Naczelnej, w skład której wchodzą także zastępcy prezydenta, skarbnik, sekretarz i asesor. Obecnie, stanowisko Prezydenta Federacji zajmuje pastor Claude Baty z Jednoty Wolnych Zborów Ewangelickich. Rada Naczelna Federacji liczy 17 przedstawicieli różnych kościołów protestanckich[5].

Kościoły członkowskie[edytuj | edytuj kod]

 • Armia Zbawienia Armée du salut (ADS) - razem z Belgią
 • Cygańska Misja Ewangeliczna Francji (METF)
 • Federacja Ewangelicznych Kościołów Baptystów Francji (FEEB)
 • Federacja Koreańskich Kościołów we Francji (FECF)
 • Hillsong Paryż (zielonoświątkowcy)
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego we Francji
 • Kościół Boży we Francji (zielonoświątkowcy)
 • Kościół Nazarejczyka
 • Kościół Zielonoświątkowy Francji (EPF)
 • Malgaski Kościół Protestancki we Francji (EPMF)
 • Międzynarodowy Kościół Poczwórnej Ewangelii (zielonoświątkowcy)
 • Narodowa Unia Niezależnych Ewangelicznych Kościołów Reformowanych Francji (UNEPREF)
 • Popularna Misja Ewangeliczna Francji (MPEF)
 • Społeczność Kościołów Tradycji Afrykańskiej we Francji (FRC)
 • Społeczność Kościołów Obszaru Frankofonii (FEAC)
 • Społeczność Ewangelicznych Kościołów Protestanckich (CEPEE)
 • Unia Ewangelicznych Kościołów Protestanckich Horizon
 • Unia Ewangelicznych Kościołów Przebudzeniowych (UEER)
 • Unia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Francji (UEEMF)
 • Unia Kościołów Protestanckich Alzacji i Lotaryngii (UEPAL)
 • Unia Niezależnych Kościołów Zielonoświątkowych (UNEPI)
 • Unia Ormiańskich Kościołów Ewangelicznych Francji (UEEAEF)
 • Unia Protestanckich Zborów w Misji (UAPM)
 • Unia Wolnych Kościołów Ewangelicznych (UEEL)
 • Zbory Boże we Francji (zielonoświątkowcy)
 • Zjednoczony Kościół Protestancki Francji (EPUdF)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]