Fryderyk Zoll (ur. 1970)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Fryderyk Andrzej Zoll
Ilustracja
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 27 lutego 1970
Kraków
profesor nauk prawnych
Specjalność: prawo cywilne
Alma Mater Uniwersytet Jagielloński
Doktorat 1997 – prawo cywilne
UJ
Habilitacja 2001 – prawo cywilne
UJ
Profesura 2012
profesor zwyczajny UJ

Fryderyk Andrzej Zoll (ur. 27 lutego 1970 w Krakowie[1]) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego[2], Uniwersytetu w Osnabrück[3] oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie[4].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Syn Andrzeja Zolla, prawnuk Fryderyka Zolla (młodszego), praprawnuk Fryderyka Zolla (starszego), prapraprawnuk Józefa Chrystiana Zolla.

Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 1992. W 1995 ukończył aplikację sędziowską i złożył egzamin sędziowski[1]. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 1997 na podstawie rozprawy Kontrola ogólnych warunków umów i innych klauzul narzuconych na tle prawnoporównawczym, której promotorem był Bogusław Gawlik, zaś habilitował się w roku 2001 na podstawie dorobku naukowego oraz dysertacji Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych. W 2011 otrzymał tytuł doctora honoris causa Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu[5]. Od 2012 profesor nauk prawnych[6].

Profesor gościnny na Uniwersytetach w Orleanie, Caen, Wiedniu, Moguncji, Kilonii, Münster, Waszyngtonie (CUA), Antwerpii, Wilnie i Osnabrück.

Członek Komisji Kodyfikacyjnej ds. prawa cywilnego w latach 2011–2015, Komitetu Nauk Prawnych PAN, Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V., Acquis Group on Existing Principles of European Contract Law oraz członek stowarzyszony International Academy of the Comparative Law.

Publikacje naukowe[edytuj | edytuj kod]

Monografie i redakcja monografii[edytuj | edytuj kod]

 • Prawo cywilne. Glosy, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016 (red. wraz z S. Danilukiem);
 • Prawo cywilne. Część ogólna, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011, 2013 (wraz z U. Ernstem, A. Rachwał);
 • The law of obligations in Europe. A new wave of codifications, wyd. Sellier - European Law Publishers, Monachium 2013 (red. wraz z R. Schulzem);
 • Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, wyd. LexisNexis, Warszawa 2012 (red. wraz z J. Pisulińskim i P. Tereszkiewiczem);
 • Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Kazusy z rozwiązaniami, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (wraz z U. Ernstem, J. Czyszek, Sz. Czyszkiem);
 • Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniami, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 (pod kierunkiem F. Zolla i J. Pisulińskiego, red. M. Pecyna);
 • Principles. Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, wyd. Sellier – European Law Publishers, Monachium 2009 (red.);
 • Zbiór orzeczeń sądowych do zajęć z prawa cywilnego. Część ogólna. Casebook, wyd. Zakamycze, Kraków 2006 (red.);
 • Principles. Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, wyd. Sellier - European Law Publishers, Monachium 2006 (red.);
 • Prawo bankowe. Komentarz, wyd. Zakamycze, Kraków 2005 (red.);
 • Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005;
 • Jaka szkoła prawa?, wyd. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004;
 • Dochodzenie należności, wyd. Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, Kielce 2003 (red.)
 • Podstawy prawa bankowego, wyd. Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, Kielce 2003 (red.)
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz., wyd. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003 (wraz z M. Olczyk);
 • Prawo ochrony konsumenta w okresie zmian. Uwagi w związku z niemiecko-polskim seminarium studenckim, Kraków, 7-11 maja 1997, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998 (wraz. z F. Wejmanem).
 • Najem lokali mieszkalnych, wyd. Zakamycze, Kraków 1997;
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Praktyka, konstrukcja, dopuszczalność, przedmiot, wyd. Zakamycze, Kraków 1996 (wraz. z G. Traczem);
 • Małżeństwo konkordatowe. Analiza prawnoporównawcza zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Rozważania na tle konkordatu z 28 lipca 1993, wyd. Staromiejska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1994 (wraz z P. Kuglarzem);
 • Zbiór kazusów z prawa międzynarodowego prywatnego, wyd. Staromiejska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1994.

Rozdziały w monografiach[edytuj | edytuj kod]

 • Die Abhängigkeit der beschränkten dinglichen Rechtevom schuldrechtlichen Grundverhältnis w: Festschrift fur Stanisława Kalus, M. Habdas, A. Wudarski, wyd. Peter Lang GmbH, Frankfurt nad Menem 2010, s.699-709;
 • Wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna. Suplement, A. Olejniczak (red.), wyd. C.H. BECK, Warszawa 2010, s.1-218;
 • Komentarz do art I:25-30, art II:1, art II:2 w: Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem Fryderyka Zolla i Jerzego Pisulińskiego, M. Pecyna (red.), wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s.29-41, 198-217, 249-265;
 • Rozdział IV: Testament, rozdział V: Rozrządzenia na wypadek śmierci w: System Prawa Prywatnego. Prawo spadkowe, B. Kordasiewicz (red.), wyd. C.H. BECK, Warszawa 2009, s.271 - 348, 351 - 396;
 • The Remedies for Non-Performance in the Proposed Consumer Rights Directive and the Europeanisation of the Private Law w: Modernizing and Harmonising Consumer Contract Law, R. Schulze, G.Howells (red.), Sellier - European Law Publishers, 2009, s.279 - 286;
 • The Draft Common Frame of Reference an Instrument of the Autonomous Qualification In the Context of Rome I Regulation w: Rome I Regulation, F. Ferrari, S. Leible (red.) wyd. Sellier - European Law Publishers, 2009, s.17-25;
 • Das polnische Erbrecht im Wandel - die geplanten Reformen w: Erbrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa, R. Herausgegeben von Welser (red.), wyd. Manz'Sche Verlags- U. Universitätsbuchhandlung, Wiedeń 2009, s.33 - 37;
 • Das Ostrecht aus polnischer Perspektive unter besondere Berücksichtigung der russichen Rechtsordnung w: Osteuropäische Nachbarschaft der Europäischen Union, K. Lankosz, P. Müller-Graff, U. Fink (red.), wyd. Nomos, 2009;
 • Problem struktury przyszłego polskiego Kodeksu cywilnego w: W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Wandy Stojanowskiej, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 635-656;
 • The Remedies for Non-Performance in the System of the Acquis – Group w: Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, R. Schulze (red.), Sellier - European Law Publishers, Monachium 2008, s. 189-204;
 • Metoda Acquis – Group. Wkład w harmonizację prawa umów w Europie w: Europeizacja prawa prywatnego, M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 751-771;
 • Article 8:301: Grounds for termination and reduction w: Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, R. Schulze (red.), Sellier - European Law Publishers, Monachium 2008, s. 311-322;
 • Article 8:302: Notice of termination (grey letter rule from III.–3:507 paragraph (1) DCFR) w: Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, R. Schulze (red.), Sellier - European Law Publishers, Monachium 2008, s. 323;
 • Article 8:303: Effects of termination w: Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, R. Schulze (red.), wyd. Sellier - European Law Publishers, Monachium 2008, s. 324-328;
 • Article 8:101: Definition of non-performance w: Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, R. Schulze (red.), wyd. Sellier - European Law Publishers, Monachium 2008, s. 302-305;
 • Odwołalność oferty w procesie harmonizacji umów w: Prawo-władza-społeczeństwo-polityka. Księga jubileuszowa Krzysztofa Pałeckiego, R. Kubiak (red.), wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006;
 • Chapters on Polish Law w: Contract Law in Practice, red. M. Whincup, wyd. Wolters Kluwer, Ithaca 2006;
 • Pre-contractual Duties to Perform Information and Their Violation form the Perspective of Polish Private Law-Selected Issues w: The Architecture of European Codes and Contract Law, S. Grundmann, M. Schauer (red.), wyd. Wolters Kluwer, Haga 2006, s. 339-358;
 • Schiedsgerichtsbarkeit in Polen w: Schiedsgerichtsbarkeit in Zentraleuropa, P. Oberhammer (red.), wyd. CLC Wien, Wiedeń 2005 (wraz z B. Łyszczarzem);
 • Beschleunigung des zivilgerichtlichenverfahrens in Polen w: Beschleunigung des zivilgerichten Verfahrens in Mittel- und Osteuropa, S. Schreiber, M. Liebschera, wyd. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2004;
 • Die vorvertraglichen Informationspflichten im polnischen Recht - eine Frage des Bestehens einer generellen Verpflichtung zur Erteilung vertragsrelevanter Informationen w: Krakauer-Augsburger Rechtsstudien Probleme der Angleichung des Europäischen Rechts, J. Stelmach (red.), wyd. Zakamycze, Kraków 2004;
 • Die Haftugsfrage des Abschlussprufers gegenuber den Glaubigern eines insolventen Unternahmens im polonischen Recht w: Festschrift, P. Doralt (red.), wyd. Manz'Sche Verlags-U. Universitätsbuchhandlung, Wiedeń 2004;
 • Część ogólna w: Prawo papierów wartościowych, S. Włodyka (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 1-79;
 • Czy profesor nauk prawnych powinien być jednocześnie praktykującym prawnikiem? w: Studia z filozofii prawa, t. 2, J. Stelmach (red.), Kraków 2003.

Publikacje w czasopismach naukowych[edytuj | edytuj kod]

 • Przyszłość kształcenia prawników w Polsce, w: Państwo i Prawo, 6, 2010, s.19-28;
 • Consumer Law Compendium: A Comparison with the Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles) - Selected Issues, w: European Business Law Review, 20, 2009, s.391 - 398;
 • Grundregeln der Acquis – Gruppe im Spannungsverhältnis zwischen acquis commun und acquis communautaire, w: GPR, 3, 2008, s.106-117;
 • Remedies for Discrimination: A Comparison of the Draft Common Frame of Reference and the Acquis Principles, w: ERA-Forum, Special Issue, 2008, s.87-93;
 • Unfair Terms in the Acquis Principles and Draft Common Frame of Reference: A Study of Differences between the Two Closest Members of One Family, w: Law Review University of Tartu, 2008, s. 69-77;
 • Europejski kodeks cywilny – wokół wizji nowego prawa prywatnego dla Europy, w: Nowa Europa, 1, 2008, s.16-34;
 • Die Abschaffung der Habilitationen in Polen in der Diskussion, w: Polen-Analysen, 30, 2008, s.5-7;
 • UN-Kaufrecht und Common Frame of Reference im Bereich der Leistungsstorungen: Ein Beitrag aus der Perspective der Acquis Group, w: Zeitschrifts für Europäisches Privatrecht, 3, 2007 s.229-246;
 • The Impact of the Vienna Convention on the International Sale of Goods on Polish Law, with some References to other Central and Eastern European Countries, w: Rabels Zeitschrift, 1, 2007, s.81-98;
 • Das Konzept Des Neuen Polnischen Konkursrecht, w: Kieler Ostrechts Notizen, 1, 2007;
 • The future of European Contract Law from the Perspective of a Polish Scholar, w: Scripta Iuris Europaei, Special Issue: European Contract Law, 2006, s.90-95;
 • Forma odstąpienia od umowy w umowach konsumenckich. Księga pamiątkowa ku czci Adama Uruszczaka, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Własności Intelektualnej, 96, 2006, s.195-205;
 • Szkice z prawa upadłościowego. Szkic pierwszy o skutkach odstapienia przez syndyka od umowy wzajemnej, w: Transformacje Prawa Prywatnego, 1, 2006, s.113-120;
 • Testament, w: Studia z Prawa Prywatnego, 2, 2006, s.80-126;
 • Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej przez syndyka, w: Transformacje Prawa Prywatnego, 1, 2006;
 • O zasadzie numerus clausus wierzycielskich papierów wartościowych, w: Transformacje Prawa Prywatnego, 1, 2003, s.9-22;
 • Unieważnienie umowy zawartej w wyniku przetargu, w: Transformacje Prawa Prywatnego, 2, 2003, s.71;
 • Wpływ ogłoszenia upadłości na czynności bankowe, w: Transformacje Prawa Prywatnego, 4, 2003.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Curriculum Vitae - Universität Osnabrück, uni-osnabrueck.de [dostęp 2016-09-07].
 2. Prof. dr hab. Fryderyk Zoll - Katedra Prawa Cywilnego UJ, uj.edu.pl [dostęp 2016-09-07].
 3. Aktuelles - Universität Osnabrück, uni-osnabrueck.de [dostęp 2016-09-06].
 4. Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa Studia wyższe MBA, kozminski.edu.pl [dostęp 2016-09-06].
 5. Honory dla profesorów z Wydziału Prawa i Administracji UJ. uj.edu.pl, 2011-11-25. [dostęp 2011-11-25].
 6. M.P. z 2012 r. poz. 76

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]