Fundacja im. Heinricha Bölla

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Siedziba Fundacji w Berlinie, Schumannstraße 8

Fundacja im. Heinricha Bölla (niem. Heinrich-Böll-Stiftung e. V.) – niemiecka fundacja o profilu lewicowo-liberalnym i proekologicznym, bliska ideowo partii Zielonych. Fundacja jest prawnie niezależnym bytem o statusie zarejestrowanego stowarzyszenia. Finansowo i organizacyjnie, jak wszystkie niemieckie fundacje polityczne, jest niezależna od partii, przy której została afiliowana w celu prowadzenia edukacji obywatelskiej i promocji społeczeństwa obywatelskiego. Niemieckie fundacje polityczne finansowane są z funduszy publicznych. Wielkość dofinansowania ministerialnego zależy od wyników danej partii politycznej w Bundestagu w ostatnich dwóch wyborach[1]. Fundacja im. Heinricha Bölla została założona w 1997 r. Od 1 lipca 1997 jej siedziba mieściła się w Hackesche Höfe w Berlinie, a od 25 września 2008 w nowym budynku przy Schumannstraße[2].

Cele fundacji i ich realizacja[edytuj]

Głównym celem Fundacji jest wspieranie edukacji obywatelskiej zarówno w Niemczech, jak i za granicą, co oznacza promowanie demokratycznego zaangażowania, aktywności społeczno-politycznej, jak również ponadkulturowego porozumienia.

Fundacja zapewnia również wsparcie dla sztuki, kultury, nauki, badań naukowych oraz współpracy na rzecz rozwoju. U podstaw jej działań leżą fundamentalne wartości polityczne: ekologia, demokracja, solidarność i niestosowanie przemocy. Mottem działania Fundacji są słowa jej patrona, noblisty Heinricha Bölla „Wtrącanie się jest jedynym sposobem na pozostanie realistą”.

Od 1999 roku Centrala Fundacji w Berlinie prowadzi program stypendialny dla młodych osób zaangażowanych społecznie i politycznie. W 1999 roku powołano do życia „Zieloną Akademię”, która zrzesza specjalistów i specjalistki świata nauki, polityki i społeczeństwa obywatelskiego. Ich działania koncentrują się wokół warsztatów i okrągłych stołów. Archiwum „Zielona Pamięć” (Grünes Gedächtnis) dokumentuje dokonania, historię i rozwój nowych ruchów społecznych oraz partii Zielonych w Niemczech i na świecie. W 2003 roku powołano Radę Kobiet ds. Bezpieczeństwa, a 2007 roku Instytut Gundy Werner prowadzący działalność badawczą, wydawniczą, networkingową w zakresie feminizmu i demokracji płci. Poprzez seminaria i sesje coachingowe akademia Green Campus oferuje podnoszenie kwalifikacji i wiedzy o zarządzaniu, mediach, komunikacji, włączaniu kwestii płci do polityki i Zielonym Nowym Ładzie. Fundacja przyznaje m.in. nagrodę im. Petry Kelly w uznaniu osób wspierających prawa człowieka i pokojowe rozwiązywanie konfliktów oraz wyróżnienie im. Anne Klein dla kobiet działających na rzecz demokracji płci.

Fundacja im. Heinricha Bölla ma około 180 etatowych pracowników oraz blisko 320 członkiń i członków świadczących pomoc materialną i niematerialną. Ralf Fücks i Barbara Unmüßig stanowią obecnie Zarząd Fundacji. Dr Livia Cotta piastuje stanowisko Dyrektorki Zarządzającej. Fundacja ma siedzibę w każdym z 16 niemieckich landów. Współpracuje ze 160 partnerami w ponad 60 państwach. Współpraca Fundacji im. Heinricha Bölla z jej zagranicznymi partnerami w zakresie programów edukacji społeczno-politycznej ma charakter długoterminowy. Dodatkowymi ważnymi instrumentami międzynarodowej współpracy są programy wyjazdowe, wpływające na poszerzenie wymiany doświadczeń i rozwijanie kontaktów politycznych, jak również podstawowe i zaawansowane programy szkoleniowe dla zaangażowanych aktywistów. Biura w 29 krajach realizują projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju, polityki klimatycznej i energetycznej, demokracji płci, praw człowieka, transatlantyckiego dialogu, sztuki i kultury. Działania w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina i Białoruś) prowadzone są przez biura krajowe w Warszawie, Pradze (rok założenia: 1990) i Kijowie.

Przedstawicielstwo w Polsce[edytuj]

Siedziba warszawskiego oddziału Fundacji, ul. Żurawia 45

Biuro Regionalne Europa Centralna Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce rozpoczęło swoją działalność na początku 2002 roku. Od początku prowadziło projekty dotyczące polityki kobiet w Polsce, Czechach i na Słowacji. W roku 2003 zadania Biura zostały rozszerzone o tematy takie jak integracja europejska, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, polityka energetyczna i ochrona klimatu. W latach 2002–2005 w ramach „Konkursu małych grantów” wsparcie otrzymały 23 projekty polskich, czeskich i słowackich organizacji kobiecych, ekologicznych i działających na rzecz praw człowieka. Od 2004 roku biuro warszawskie było odpowiedzialne za zielonopolityczne aktywności na Ukrainie i przyczyniło się do otworzenia biura w Kijowie w 2008 roku oraz aktywnie wspiera rozwój demokracji i organizacje pozarządowe na Ukrainie. W ramach dwuletniego programu „Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich” przyznawało stypendia dla studentek i studentów różnych kierunków piszących prace magisterskie na temat obszarów wiejskich.

W ciągu 10 lat swojej działalności Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce zrealizowało blisko 100 projektów, wspierając inicjatywy w ramach swoich 4 programów: Forum Dialogowe Europa, Demokracja Płci, Polityka Energetyczna i Ochrona Klimatu oraz Demokratyczna Ukraina. Obecnie Przedstawicielstwo koncentruje się na trzech obszarach działania: Demokracja & Prawa Człowieka, Polityka Międzynarodowa oraz Energia & Klimat. W ramach programu Demokracja & Prawa Człowieka Fundacja promuje poszanowanie praw wszystkich grup społecznych bez względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną, czy wyznanie. Istotne są dla niej dobrze funkcjonujące instytucje publiczne i wspieranie aktywności obywatelskiej. Program Polityka Międzynarodowa ma na celu podejmowanie dyskusji o przyszłości polityki europejskiej i kwestiach bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem relacji ze wschodnimi sąsiadami Polski – Białorusią, Ukrainą i Rosją, a także współpracą polsko-niemiecką w tym zakresie. W ramach programu Energia & Klimat prowadzone są działania dotyczące polityki energetycznej i zmian klimatycznych w wymiarze zarówno europejskim, jak i globalnym. Fundacja promuje odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną w ramach dyskursu o przyszłości transformacji energetyczej, a także wspiera ochronę konsumencką i ideę zrównoważonego rozwoju. Materią łączącą wszystkie programy są kwestie genderowe i tym samym promowanie idei równości płci.

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce współpracuje z kilkunastoma organizacjami z Polski, m.in. Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją Feminoteka, Fundacją Trans-fuzja, Koalicją KARAT, Krytyką Polityczną, Fundacją Gender Center, Instytutem na rzecz Ekorozwoju, Stowarzyszeniem Ekologicznym Eko-Unia, Zielonym Instytutem, Instytutem Energetyki Odnawialnej, Greenpeace Polska oraz Koalicją Klimatyczną. Fundacja aktywnie wspiera także organizacje spoza Polski, m.in. Aspekt ze Słowacji, Gender Studies z Republiki Czeskiej. Od 2008 roku biuro organizuje debaty i pokazy filmów o tematyce zrównoważonego rozwoju, demokracji i zmian klimatu podczas Planete Doc Review. Od 2010 roku Fundacja współpracuje z siecią ekonomistek i ekonomistów feministycznych Gender and Macroeconomics – International Working Group (GEM-IWG), organizując letnie szkoły adresowane do ekonomistek i ekonomistów celem poszerzenia wiedzy i włączenia perspektywy równości płci do makroekonomii. Fundacja wspiera edukację obywatelską organizując aktywności ekologiczne, warsztaty upcyklingowe i wystawiając publikacje na imprezach plenerowych takich jak Piknik Naukowy, Piknik z Klimatem czy podczas różnych forów i kongresów.

Warszawskie biuro Fundacji mieści się przy ul. Żurawiej 45. Funkcję kierowniczą sprawowali Agnieszka Rochon (2002-2010), Wolfgang Templin (2010-2013). Od stycznia 2014 roku dyrektorką Przedstawicielstwa jest Irene Hahn--Fuhr.

Przedstawicielstwa w pozostałych państwach[edytuj]

Przypisy

  1. Dorota Dakowska: "German Political Foundations: Transnational party go-betweens in the process of EU enlargement" (ang.). W: Transnational European Union [on-line]. Routledge, 2008-03-25. [dostęp 2017-03-06].
  2. http://www.boell.de/de/navigation/neubau-6953.html.

Linki zewnętrzne[edytuj]