Fundacja im. Lesława A. Pagi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Fundacja im. Lesława A. Pagi – od 2003 roku realizuje projekty i programy szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowe oraz rozwojowe dla studentów i absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzi projekty w obszarach: rynku finansowego, ochrony zdrowia, energetyki, innowacji, nowych technologii, wzmacnianiu kompetencji komunikacyjnych kobiet i mężczyzn w biznesie. Fundacja kształci przyszłe liderki i przyszłych liderów w oparciu o wartości etyki w biznesie.

W celu promowania wysokich standardów etycznych oraz kultury organizacyjnej wśród przedsiębiorców, Fundacja co roku przyznaje Nagrodę im. Lesława A. Pagi. Nagroda ta jest skierowana do przedstawicieli biznesu, działaczy gospodarczych, społecznych a także instytucji. Jest to honorowe wyróżnienie stanowiące upamiętnienie osoby i dzieła Patrona Fundacji. Poza stałymi projektami, Fundacja organizuje konferencje, warsztaty i wykłady, których prelegentami są wybitni specjaliści z polskiego i zagranicznego rynku.

Fundacja powstała 10 grudnia 2003 r. dla upamiętnienia osoby i działa polskiego ekonomisty Lesława A. Pagi. Fundatorami Fundacji są: Ewa Paga, Paulina Paga i Deloitte&Touch Sp. z o.o. A jej siedziba znajduje się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przy ul. Książęcej 4.

Obszary działania[edytuj | edytuj kod]

Główne obszary działania Fundacji:

  1. wspieranie i promowanie wśród polskich przedsiębiorców kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartych na najlepszych praktykach i wysokich standardach etycznych i profesjonalnych
  2. przyznawanie nagród honorowych i materialnych im. Lesława A. Pagi
  3. organizowanie konferencji
  4. współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie objętym celami Fundacji
  5. współpracę z osobami, instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Przyznawanie honorowej nagrody Lesława A. Pagi[edytuj | edytuj kod]

Wręczenie nagrody Lesława A. Pagi prezesowi NBP prof. Markowi Belce podczas uroczystości jubileuszu 10-lecia Fundacji

Ideą Nagrody Lesława A. Pagi jest wyeksponowanie roli, jaką w polskiej gospodarce pełnią wizjonerzy biznesu – ludzie dynamiczni, skuteczni w działaniu i niekonwencjonalni. Nagroda ma też służyć promocji wśród polskich przedsiębiorców kultury organizacyjnej i stylu zarządzania opartych na najlepszych praktykach oraz wysokich standardach etycznych i profesjonalnych.

Nagroda jest przyznawana raz w roku. Laureatem może być przedsiębiorca, działacz gospodarczy i publiczny lub instytucja.

Laureaci:

Przyznawanie stypendium im. Lesława A. Pagi[edytuj | edytuj kod]

Stypendium im. Lesława A. Pagi w pierwotnej wersji było nagrodą przyznawaną dorocznie absolwentom kierunków ekonomicznych, handlowych i finansowych, którzy obronili w ciągu trzech ostatnich lat na polskiej uczelni wyższej pracę magisterską z dziedziny rynków finansowych. Stypendium ma promować wartości etyczne i profesjonalne niezbędne dla kształtowania ładu gospodarczego w Polsce oraz wyłaniać i wspierać osoby rozpoczynające karierę zawodową.

Stypendium do 2007 roku stanowiło równowartość 15 000 USD, a od 2008 roku 50 000 zł. Laureat mógł je przeznaczyć na sfinansowanie wybranej przez siebie formy zdobywania wiedzy i doświadczeń. Na decyzję Kapituły miała wpływ społeczna użyteczność projektu.

Laureatami Stypendium byli:

Obecnie Stypendium im. Lesława A. Pagi jest programem grantowym skierowanym do akademickich kół naukowych i organizacji studenckich z całej Polski, działających w obszarze rynku kapitałowego. Beneficjentami projektu są zarówno oficjalnie zarejestrowane organizacje studenckie, jak i nieformalne zespoły złożone z minimum czterech osób. Szczególny nacisk kładziony jest na projekty o charakterze cyklicznym i międzynarodowym.

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego[edytuj | edytuj kod]

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to nowatorski edukacyjny projekt Fundacji. Jego celem jest stworzenie trwałej instytucji edukacyjnej kształcącej przyszłych liderów rynku kapitałowego w Polsce. Jego adresatami są studenci(od 3 roku studiów), zainteresowani rynkiem kapitałowym. Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to dwa tygodnie Szkoły Letniej. Integralnym elementem projektu jest również wybierany przez uczestników dwumiesięczny, płatny staż w firmie partnerskiej.

Stypendium Indeks Start2Start[edytuj | edytuj kod]

Indeks Start2Star to nowatorski program stypendialny, obejmujący cały, nawet pięcioletni okres studiów. Jego głównym celem jest zapewnienie wybranej grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych społecznie maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów.

Projekt „IndeksStart2star” jest programem finansowanym w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich www.fundacjajlc.pl.

Gala[edytuj | edytuj kod]

Gala jest doroczną uroczystością podsumowującą działalność Fundacji w danym roku. Tegoroczna gala jest jubileuszową, Fundacja będzie świętować 10-lecie istnienia. Podczas gali wręczona zostanie Nagroda Lesława A. Pagi oraz certyfikaty przyznania Stypendium im. Lesława A. Pagi.

Władze[edytuj | edytuj kod]

Rada Fundacji[edytuj | edytuj kod]

Rada Fundacji składa się z 7 do 17 członków, powoływanych przez Fundatorów na 3-letnią kadencję. Rada zbiera się nie rzadziej niż co 3 miesiące. Do jej zadań należy m.in. określanie kierunków działalności Fundacji, uchwalanie rocznych programów działania i planów finansowych, powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu, nadzór nad działalnością Zarządu, zawieranie umów z członkami Zarządu związanych z pełnieniem przez nich funkcji, powoływanie i odwoływanie członków Kapituł przyznających Nagrody i Stypendia im Lesława A. Pagi oraz uchwalanie regulaminów tych nagród.

Prezes Rady Fundacji: prof. dr hab. Jan Pomorski

Członkowie:

Zarząd Fundacji[edytuj | edytuj kod]

Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji na 3-letnią kadencję. Składa się z 2 do 4 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich działań i decyzji na rzecz i w imieniu Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.

Prezes Zarządu: Ewa Paga

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]