Przejdź do zawartości

Funkcje zarządzania

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Funkcje zarządzania (ang. management functions) – zespoły czynności jakie pełni zarządzanie w każdej organizacji.

Klasyczne funkcje zarządzania[edytuj | edytuj kod]

W literaturze przedmiotu szeroko rozpowszechniony jest podział czynności zarządzania wzorowany na propozycji H. Fayola, który rozróżniał: planowanie, organizowanie, pobudzanie do działania (motywowanie), koordynowanie i kontrolowanie.

Współczesne funkcje zarządzania[edytuj | edytuj kod]

We współczesnym zarządzaniu taki podział jest zbyt wąski i zbyt słabo akcentuje rolę stosunków między organizacją a otoczeniem jej działania. Szersze spojrzenie na funkcje zarządzania proponują F. E. Kast i J. E. Rosenzweig. Według tych autorów na zarządzanie składają się następujące szczegółowe funkcje:

 • Utrzymywanie kompleksowego spojrzenia na organizację jako system i jej bieżącą sytuację:
  • obserwowanie i analizowanie warunków i trendów w otoczeniu;
  • analizowanie mocnych i słabych punktów poszczególnych podsystemów organizacji.
 • Formułowanie celów i strategii organizacji jako całości:
  • długo-, średnio- i krótkookresowe planowanie;
  • formułowanie zasad i trybu ustalania celów (stopień partycypacji uczestników, odgórne czy oddolne konstruowanie planów)
 • Organizowanie podsystemu technicznego i podsystemu struktury:
  • specjalizacja zadań i określanie ich treści;
  • sposoby koordynacji wyspecjalizowanych zadań;
  • zróżnicowanie komórek i podsystemów (dyferencjacja);
  • integracja wszystkich elementów organizacji.
 • Projektowanie systemu informacyjno-decyzyjnego:
  • ustalanie operacyjnych mierników realizacji zadań i efektywności;
  • system decyzji planistycznych i koordynacyjnych;
  • zbiory danych dla decyzji strategicznych i bieżących;
 • Kształtowanie systemu kierowania ludźmi:
  • formułowanie oczekiwań w stosunku do poszczególnych osób i ról pełnionych przez nie w organizacji;
  • system motywacji do pracy, nagrody zewnętrzne i wewnętrzne;
  • dynamika grup;
  • styl kierowania.
 • Usprawnianie funkcjonowania organizacji:
  • analiza działalności;
  • analiza opinii klientów i uczestników organizacji;
  • rozwój i zmiany w organizacji;
  • usprawnianie zarządzania

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]