Główny Lekarz Weterynarii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Główny Lekarz Weterynarii – centralny organ administracji rządowej w Polsce, którego na wniosek ministra do spraw rolnictwa powołuje Prezes Rady Ministrów.

Obowiązki Głównego Lekarza Weterynarii:

 • ustala ogólne kierunki działania Inspekcji Weterynaryjnej i wydaje instrukcje określające sposób jej postępowania, w tym instrukcje dotyczące stosowania przez organy Inspekcji przepisów Unii Europejskiej
 • koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich, powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii
 • może wydawać wojewódzkim, powiatowym i granicznym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania
 • współpracuje z Międzynarodowym Urzędem do Spraw Epizootii oraz innymi organizacjami międzynarodowymi
 • dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji
 • opracowuje programy i plany dotyczące monitorowania zakażeń zwierząt oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonozom lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby i ich zwalczania
 • opracowuje krajowe programy i plany dotyczące monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt
 • organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii
 • utrzymuje rezerwę szczepionek, biopreparatów, substancji i preparatów biobójczych oraz innych środków niezbędnych do diagnozowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zoonoz lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby
 • zarządza systemem wymiany informacji służącym kontroli przemieszczania zwierząt i produktów w handlu, przewozie i przywozie oraz wywozie
 • prowadzi listę urzędowych lekarzy weterynarii upoważnionych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej do wystawiania świadectw zdrowia
 • wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych
 • współpracuje z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za przestrzeganie stosowania prawodawstwa weterynaryjnego lub organami, którym takie kompetencje zostały przekazane oraz Komisją Europejską w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa weterynaryjnego
 • określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Biura Kontroli, Biura ds. Granic.

Od 7 maja 2019 roku Głównym Lekarzem Weterynarii jest dr lek. wet. Bogdan Konopka[1]. Zastępcami Głównego Lekarza Weterynarii są Katarzyna Piskorz (od 15 marca 2019) oraz Mirosław Welz (od 4 listopada 2019)[2].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Główny Inspektorat Weterynarii – Kierownictwo. wetgiw.gov.pl
 2. Powołanie Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii. wetgiw.gov.pl, 4 listopda 2019. [dostęp 2019-11-14].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]