Przejdź do zawartości

GNU Coreutils

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
GNU Core Utilities
logo
Autor Projekt GNU
Pierwsze wydanie 4 kwietnia 2003
Aktualna wersja stabilna 9.5
(28 marca 2024) [±]
System operacyjny UNIX i systemy uniksopodobne
Licencja GNU GPL
Strona internetowa

GNU Coreutils lub coreutils – zbiór podstawowych narzędzi do obsługi plików, powłoki i tekstu w systemach uniksopodobnych. Zawiera narzędzia, których obecność jest oczekiwana w każdym systemie operacyjnym.

Coreutils łączy w sobie kilka, dawniej dystrybuowanych osobno, paczek, takich jak textutils, shellutils oraz fileutils.

Programy zawarte w GNU Coreutils[edytuj | edytuj kod]

Lista programów zawartych w coreutils 7.0
Narzędzia plikowe
chcon Zmienia kontekst zabezpieczeń (SELinux)
chgrp Zmienia grupę właścicieli plików
chown Zmienia właściciela pliku
chmod Zmienia prawa dostępu do pliku lub katalogu
cp Kopiuje plik lub katalog
dd Kopiuje i konwertuje pliki
df Pokazuje wolne miejsce na dyskach
dir Działa identycznie jak „ls -C -b”. (Posortowane pliki są wyświetlane w kolumnach)
dircolors Konfiguracja kolorów dla ls
install Kopiuje pliki i ustawia atrybuty
ln Tworzy dowiązanie do pliku
ls Wyświetla pliki w katalogu
mkdir Tworzy katalog
mkfifo Tworzy FIFO (potoki nazwane)
mknod Tworzy pliki specjalne blokowe lub znakowe
mktemp Tworzy tymczasowy plik lub katalog
mv Przesuwa lub zmienia nazwy plików
rm Usuwa pliki
rmdir Usuwa puste katalogi
shred Bezpiecznie usuwa plik, najpierw nadpisując go, aby ukryć jego zawartość
sync Opróżnia bufory systemu plików
touch Zmienia czas ostatniego dostępu do pliku
truncate Zmniejsza lub zwiększa rozmiar pliku do wybranego rozmiaru
vdir Działa identycznie jak „ls -l -b”. (długa postać listy zawartości katalogów)
Narzędzia tekstowe
base64 Koduje/dekoduje dane do/z base64 i wypisuje je na standardowym wyjściu
cat Łączy pliki i wypisuje je na standardowe wyjście
cksum Oblicza sumę kontrolną i liczy bajty w pliku
comm Porównuje dwa posortowane pliki linia po linii
csplit Dzieli plik na części według linii kontekstowych
cut Usuwa sekcje z każdej linii plików
expand Konwertuje znaki tabulacji na spacje
fmt Prosty optymalny formater tekstu
fold Zawija każdą linię wejścia aby pasowała do określonej szerokości
head Wypisuje początkową część pliku
join Łączy linie dwóch plików według wspólnych pól
md5sum Oblicza i sprawdza sumy kontrolne MD5
nl Numeruje linie plików
od Zrzuca pliki w formacie ósemkowym i innych
paste Łączy linie plików
ptx Tworzy indeks permutacyjny zawartości pliku
pr Konwertuje pliki tekstowe do drukowania
sha1sum,
sha224sum,
sha256sum,
sha384sum,
sha512sum
Oblicza i sprawdza sumy kontrolne SHA-1, SHA-224/256/384/512
shuf Generuje losowe permutacje
sort Sortuje linie plików tekstowych
split Dzieli pliki na kawałki
sum Sprawdza sumy kontrolne i liczy bloki w pliku
tac Łączy i wypisuje odwrócone pliki
tail Wypisuje końcową część pliku
tr Tłumaczy lub usuwa znaki
tsort Sortuje topologicznie
unexpand Zamienia spacje na znaki tabulacji
uniq Usuwa powtarzające się linie z pliku
wc Wypisuje liczbę bajtów, słów i linii w plikach
Narzędzia powłoki
arch Działa identycznie jak „uname -i” (wypisuje architekturę komputera)
basename Oddziela katalog i przyrostek od nazw plików
chroot Uruchamia polecenie ze zmienionym katalogiem roota
date Wyświetla lub ustawia datę i czas systemowy
dirname Usuwa niekatalogowy przyrostek nazwy pliku
du Wyświetla zużycie miejsca na dysku
echo Wyświetla linijkę tekstu
env Wyświetla i zmienia zmienne środowiskowe
expr Wykonuje wyrażenie
factor Wypisuje czynniki pierwsze liczby
false Nic nie robi, zwraca niepowodzenie
groups Wyświetla grupy, których członkiem jest użytkownik.
hostid Wypisuje numeryczny identyfikator bieżącego hosta
id Wypisuje rzeczywiste i efektywne UID oraz GID
link Tworzy twarde dowiązanie do pliku
logname Wypisuje nazwę zgłoszeniową użytkownika
nice Uruchamia program ze zmodyfikowanym priorytetem
nohup Pozwala programowi na kontynuowanie pracy nawet po wylogowaniu
pathchk Sprawdza, czy nazwy plików są prawidłowe lub przenośne
pinky Odchudzona wersja finger
printenv Wypisuje zmienne środowiskowe
printf Formatuje i drukuje dane
pwd Wypisuje nazwę obecnego katalogu roboczego
readlink Wyświetla wartość dowiązania symbolicznego
runcon Uruchamia komendę z podanym kontekstem bezpieczeństwa
seq Wypisuje kolejne liczby
sleep Czeka przez podany czas
stat Drukuje status pliku lub systemu plików
stty Zmienia i drukuje ustawienia linii terminala
su Uruchamia powłokę lub komendę z prawami innego użytkownika (domyślnie root)
tee Czyta ze standardowego wejścia i przesyła kopię na standardowe wyjście oraz do pliku
test Testuje wyrażenia
timeout Uruchamia komendę z limitem czasowym
true Nic nie robi, ale zwraca powodzenie
tty Wypisuje nazwę terminala
uname Wypisuje informacje o systemie
unlink Usuwa plik, używając funkcji unlink
uptime Mówi, jak długo system jest włączony
users Wypisuje nazwy użytkowników obecnie zalogowanych na hoście
who Wypisuje wszystkich zalogowanych użytkowników
whoami Wypisuje efektywny UID
yes Wypisuje bez końca podany ciąg znaków
Inne narzędzia
[ Synonim dla test, pozwala na użycie takich wyrażen jak [ wyrażenie ].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]