Gardominka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Gardominka
Ilustracja
Gardominka w systemie wodnym Regi
Kontynent

Europa

Państwo

 Polska

Rzeka
Długość 26,6 km
Powierzchnia zlewni

112,6 km²

Źródło
Miejsce na północ od Wojcieszyna
Współrzędne

53°41′57″N 15°09′03″E/53,699167 15,150833

Ujście
Recypient

Rega

Miejsce Jezioro Rejowickie
Współrzędne

53°51′32″N 15°13′47″E/53,858889 15,229722

Mapa
Mapa rzeki
Uproszczona mapa dopływów Regi
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Mapa konturowa województwa zachodniopomorskiego, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „źródło”, natomiast blisko centrum u góry znajduje się punkt z opisem „ujście”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry po lewej znajduje się punkt z opisem „źródło”, powyżej na prawo znajduje się również punkt z opisem „ujście”

Gardominkarzeka w północno-zachodniej Polsce, lewobrzeżny dopływ Regi. Powstaje na północ od Wojcieszyna w gminie Nowogard z połączenia strug Wołowej i Rudki[1]. Długość rzeki to 26,6 km[2][1], powierzchnia bezpośredniej zlewni 73 km², a powierzchnia całkowitej zlewni 112,6 km²[1].

Na terenie powiatu gryfickiego w okolicach miejscowości Łęczna (gm. Płoty) płynie wąskim wąwozem ze stromymi zboczami (o wysokości do 4 metrów) dużym spadkiem 2‰, w 8. kilometrze biegu kanałami: Jasiel-Zagórcze i Jasiel-Kołomąć łączy się z Jeziorem Kołomąckim. Pomiędzy Baszewicami a Gardominem wpływa do niej rów szczegółowy łączący rzekę z południowym Jeziorem Trzygłowskim. Powyżej Baszewic koryto rzeki ma szerokość 5 m, jest nieuregulowane, o małym spadku[2]. Na odcinku ujściowym od prawego brzegu wpływa do Gardominki struga Miedzna. Ujściowy odcinek poniżej Baszewic znajduje się w rejonie oddziaływania Jeziora Rejowickiego.

W dolinie Gardominki występują lasy łęgowe o drzewostanach jesionowo-olszowych i wiązowych. Nad rzeką stwierdzono występowanie rzadkiego gatunku roślin – pływacza krótkoostrygowego[3].

Do Gardominki odprowadzane są wody z mechanicznej oczyszczalni ścieków w Grębocinie oraz mechaniczno-biologicznej w Trzygłowie. Obie zostały wybudowane w 1991 roku[4]. Według danych z 2005 roku rzeczywista ilość oczyszczonych ścieków, które są spuszczane przez rów odprowadzający z Grębocina wynosi 8 m³/dobę, a z Trzygłowa – 80 m³/dobę[5].

W 2008 r. przeprowadzono badania jakości wód Gardominki w punkcie ujścia do Regi. W ich wyniku oceniono elementy fizykochemiczne poniżej stanu dobrego, elementy biologiczne określono na III klasy, a stan ekologiczny na umiarkowany. W ogólnej dwustopniowej ocenie stwierdzono zły stan wód Gardominki[6].

Nazwę Gardominka wprowadzono urzędowo w 1948 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę Kardeminer Bach[7].

Marginalia[edytuj | edytuj kod]

We wsi Mechowo, w pobliżu której płynie rzeka, tamtejszy klub piłkarski został nazwany "Gardominka" Mechowo.

We wsi Trzygłów znajduje się osiedle SM Gardeminka.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice, 2.1.6. Wody powierzchniowe
  2. a b Zachodniopomorski Zarząd Melioracji w Szczecinie Za: 7.3.1. Rzeki. W: Program Ochrony Środowiska Powiatu Gryfickiego. Gryfice: 2003-12-30, seria: Uchwała nr XVI/77/03 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 30 grudnia 2003. [dostęp 2009-07-11].
  3. 3.1.1. Charakterystyka ogólna podstawowych elementów. W: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Płoty. Urząd Miejski w Płotach, s. 41. [dostęp 2009-09-18].
  4. Oczyszczalnie ścieków. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach. [dostęp 2009-11-14].
  5. 7.4.1.1. Oczyszczalnie ścieków. W: Program Ochrony Środowiska Gminy Gryfice. Gryfice: UM w Gryficach, 2005-05-11, s. 94.
  6. Ocena jakości wód powierzchniowych w woj. zachodniopomorskim w roku 2008. WIOŚ Szczecin, 2009-07-10, s. 8.
  7. Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 października 1948 r. (M.P. z 1948 r. nr 78, poz. 692, s. 22)