Przejdź do zawartości

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GESUTrejestr publiczny prowadzony na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego[1], definiowany jako system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu.

Prowadzenie GESUT na obszarze powiatu, w tym tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowej bazy GESUT, jest zadaniem starostów (prezydentów miast na prawach powiatu). GESUT obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. Zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT, tryb i standardy tworzenia i aktualizacji tych baz oraz udostępniania danych z tych baz reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu[2][3]. Powiatowa baza GESUT prowadzona jest w systemach teleinformatycznych, zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi.

GESUT jest zakładany i aktualizowany na podstawie informacji:

  • zawartych w materiałach przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej
  • zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy
  • pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

W powiatowej bazie GESUT gromadzone są dane o:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990).
  2. K-GESUT. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. [dostęp 2020-08-19].
  3. Dz.U. z 2021 r. poz. 1374.