Ges (dźwięk)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

\new Staff \with
{
 \remove "Time_signature_engraver"
 fontSize = #5
 \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep 5)
 \override StaffSymbol.thickness = #(magstep 5)
 \override BarLine.hair-thickness = #3.2
 \override BarLine.thick-thickness = #10
 \override BarLine.kern = #5
}
{
 \time 8/1
 \clef treble
 \hideNotes r1 \unHideNotes
 ges' ges''
 \hideNotes r \unHideNotes
 \clef bass
 \hideNotes r \unHideNotes
 ges, ges
 \bar "|."
}
\layout {
 \context {
  \Score
  \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1)
 }
}
Dźwięki ges na pięciolinii. W kolejności: ges¹, ges², Ges, ges°.

Ges (G♭) – dźwięk, którego częstotliwość dla ges¹ wynosi około 370 Hz. Stanowi tonikę gam Ges-dur i ges-moll. Jest to obniżony za pomocą bemola dźwięk g. Enharmonicznie dźwięki o tej samej wysokości to: eisis oraz fis.