Glosolalia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy chrześcijaństwa. Zobacz też: Glosolalia (literatura).

Glosolalia, mówienie językami (od gr. γλῶσσα glō̂ssa – "język"[1][2] + λαλέω laléō – "mówię"[3][4]) – wypowiadanie w stanie religijnego uniesienia niezrozumiałych dźwięków. Przez wyznania i Kościoły chrześcijańskie uznawane za charyzmatyczną mowę artykułowaną, choć niezrozumiałą dla słuchaczy.

W chrześcijaństwie[edytuj | edytuj kod]

Glosolalia jest często przez osoby wierzące uznawana za dar języków pochodzący od Boga. W Piśmie Świętym jest wzmiankowana około 30 razy. W Nowym Testamencie świadczą o niej Dzieje Apostolskie / 2,4; 10,46; 19,6; /, listy św. Pawła / 1 Kor 12,30; 13,1; 14,2.39 /, a także Ewangelia / Mk 16,17 /, gdzie Jezus obiecuje uczniom, że będą mówić językami. Niezależnie od problemów egzegetycznych, mowa jest o zjawisku uznanym przez Pismo św. za rzeczywiste i stosunkowo częste. Dar ten ma często funkcję modlitewną. Św. Paweł napisał w jednym ze swych listów, że ten dar jest najmniejszym z darów, ale on sam go posiada i życzy go innym; ale też należy czuwać nad właściwym porządkiem, jeśli korzysta się z niego na zebraniach.

Istnieje rozróżnienie glosolalii na: mówienie językami istniejącymi (wyst. w dzień Zesłania Ducha Świętego; 2. rozdz. Dziejów Apostolskich) oraz na mówienie językami niezrozumiałymi, tzw. „anielskimi”, o których wspomina apostoł Paweł w rozdz. 13. 1 Listu do Koryntian. Glossolalia w kościołach zielonoświątkowych występuje przeważnie w drugiej wymienionej postaci, najczęściej podczas społecznej modlitwy zboru lub uwielbienia śpiewem.

Glosolalię można odnaleźć w żywej tradycji Kościoła. W pierwszych wiekach jest dość rozpowszechniona, potem występuje rzadziej, pojawiając się czasem w klasztorach czy też w życiu świętych.

Warto zaznaczyć istotną rolę wiary, która jest ważna w rozumieniu oraz akceptacji zjawiska glosolalii. Chrześcijanie posiadający zdolność „mówienia językami” przeważnie definiują ją jako przyjęcie wezwania Jezusa do stania się jak dzieci, gdyż tylko tak można wejść do Królestwa Niebieskiego[potrzebny przypis].

Szczególną formą glosolalii jest ksenolalia (nazywana też ksenoglozją), w której dochodzi do mówienia językami istniejącymi, ale nieznanymi mówiącemu.

Glosolalia jest jednym z najbardziej charakterystycznych objawów duchowości charyzmatycznej (również w łonie Kościoła katolickiego, np. Ruch Odnowy w Duchu Świętym), ewangelikalnej, a w szczególności zielonoświątkowej.

Adwentyści twierdzą, że glosolalia ma demoniczne pochodzenie i powołują się przy tym na rzekome przepowiednie Ellen G. White[5]. Adwentystyczny teolog Alfred Palla, utrzymuje, że glosolalia może mieć demoniczne pochodzenie[6].

Badania naukowe[edytuj | edytuj kod]

Psychologowie i lingwiści badali glosolalię u zielonoświątkowców. Cutten George Barton w 1927[7] oraz Nils Block-Moeller z uniwersytetu w Oslo[8] usiłowali dokonać naukowej analizy glosolalii na podstawie nagrań magnetofonowych. Okazało się, że teksty wypowiadane przez osobę w tym stanie na ogół nie mają sensu w żadnym znanym języku, co więcej nie tworzą zdań. Nie jest prawdopodobne, aby mogły reprezentować jakikolwiek istniejący kiedyś język, gdyż w dowolnym języku istnieją słowa, które budują jego strukturę i daje się je wyróżnić za pomocą metod statystycznych. Tymczasem słowotok glosolalii stanowi przypadkową zbitkę sylab oraz słów zapożyczonych z najróżniejszych znanych danej osobie bądź zasłyszanych przez nią języków, które na ogół nie tworzą żadnych rozpoznawalnych struktur[9].

Andrew Newberg, profesor radiologii na Uniwersytecie Pensylwanii, badał modlące się zakonnice, mnichów buddyjskich podczas medytacji, a także zielonoświątkowców, podczas gdy mówili językami w urządzeniu skanującym, w celu zmierzenia funkcjonowania ich mózgu podczas doznań duchowych. Odkrył, że doświadczenia religijne mają głęboki wpływ na mózg: w czasie, gdy zakonnice i mnisi znajdowali się w stanie duchowego uniesienia, stwierdzono u nich podwyższoną aktywność w płatach czołowych. U zielonoświątkowców odkrył wręcz odwrotne zjawisko – wyraźny spadek aktywności w płatach czołowych[10].

Wyniki badań nad zjawiskiem glosolalii u zielonoświątkowców ogłosił w pracy Tungotal och andedop 1976 fiński psycholog religii Nils G. Holm.

Niektóre przypadki glosolalii interpretuje się jako przykłady kryptomnezji, tzn. mówienia językiem, którego mówiący według swego subiektywnego przekonania dotąd nie znał[11].

Glosolalię krytykował protestancki teolog René Pache[12].

Literatura[edytuj | edytuj kod]

Fenomen glosolalii jest jednym z tematów powieści Zamieć Neala Stephensona. Wg pomysłu Stephensona glosolalia jest niczym innym jak językiem maszynowym umysłu.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Władysław Kopaliński: glosa; glosarium; GLOTA; glosator; glosolalia; GLOS; GLOSO; GLOSS; GLOSSO; GLOT; GLOTO; GLOTT; GLOTTO. W: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [on-line]. [dostęp 2018-07-15].
 2. Henry George Liddell, Robert Scott: γλῶσσα (ang.). W: A Greek-English Lexicon [on-line]. [dostęp 2018-07-15].
 3. Władysław Kopaliński: LALIA. W: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [on-line]. [dostęp 2018-07-15].
 4. Henry George Liddell, Robert Scott: λαλέω (ang.). W: A Greek-English Lexicon [on-line]. [dostęp 2018-07-15].
 5. E.G. White, Testimonies for the Church, Vol 1, p. 412, 414.
 6. A. Palla: Niewidzialna wojna o Twoje życie. Warszawa: Bogulandia, 2013.
 7. „Speaking with Tongues. Historically and psychologically considered” (1927)
 8. „The Pentecostal Movement" (1956)
 9. William J. Samarin: Tongues of Men and Angels: The Religious Language of Pentecostalism. New York: Macmillan, 1972, s. 128.
 10. John Micklethwait, Adrian Wooldridge: Powrót Boga. Poznań: Zysk i S-ka, 2011, s. 174. ISBN 978-83-7506-734-7.
 11. Janusz Rybakowski, Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka: Psychiatria. Podstawy psychiatrii. T. 1. Wrocław: Elsevier, Urban & Parner, 2010, s. 321. ISBN 978-83-7609-102-0.
 12. René Pache, Osoba i dzieło Ducha Świętego, przeł. Józef Prower, ZKE, Warszawa 1975, s. 222-223.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]