Gospodarka mieszana

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gospodarka mieszana (lub regulowana gospodarka rynkowa) – składa się zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Cechy gospodarki mieszanej:

 • prywatna lub publiczna własność środków produkcji.
 • społeczna gospodarka rynkowa:
  1. Przedsiębiorstwa są zainteresowane losem pracownika (dobre pensje, pomoc finansowa, kształcenie).
  2. Wszelkie oddolne inicjatywy pracowników są szczególnie cenione (wszystkie pomysły i działania pracownika mające dobry wpływ na działalność i sukcesy firmy).
 • wolna konkurencja na rynku, która dotyczy firm, szkół, służby zdrowia, prawników itp.
 • państwo otacza opieką socjalną swoich obywateli (nieodpłatna oświata, służba zdrowia, różne dotacje finansowe dla bezrobotnych).
 • państwo w sytuacjach kryzysowych wspomaga gospodarkę np.:
  1. banki gwarantują bezpieczeństwo przedsiębiorstw.
  2. przychylne i dobre prawo.
 • za rozwój przedsiębiorstw odpowiadają wspólnie wszyscy pracownicy.

W węższym znaczeniu[edytuj | edytuj kod]

Gospodarka mieszana to ustrój gospodarczy państw skandynawskich, które łączą cechy gospodarki socjalistycznej i gospodarki kapitalistycznej. Ustrój ten cechuje się głównie:
 • Działaniem demokracji ekonomicznej – prawo pracowników do współdecydowania w niektórych kwestiach pracowniczych,
 • Negocjacyjny system warunków pracy (w tym wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia),
 • Dużym udziałem sektora publicznego (energetyka, górnictwo, bankowość, ubezpieczenia i inne) oraz spółdzielczego (handel detaliczny i hurtowy itd), w wartości ponad 50% wytwarzanych dóbr i usług,
 • Duży udział monopoli państwowych (alkoholowy, apteczny, pocztowy, kolejowy, hazardowy i inne)
System ten z powodu wejścia krajów skandynawskich do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej lub rządów partii centroprawicowych ulega rozkładowi, ujednolicając się z krajami Unii Europejskiej.

[potrzebny przypis]

Mieszana gospodarka dobrobytu[edytuj | edytuj kod]

W literaturze z dziedziny polityki społecznej wyróżnia się także mieszaną (wielosektorową) gospodarkę dobrobytu (ang. mixed economy of welfare)[1]. Koncepcja ta jest powiązana z zagadnieniem społecznego podziału dobrobytu (ang. social division of welfare), która dotyczy rozdzielania i nierówności w dostępie do świadczeń publicznych, pracowniczych i podatkowych.

Idea mieszanej gospodarki dobrobytu pozwala na analizowanie i programowanie dwóch zagadnień. Pierwszym jest zakres aktywności podmiotów z poszczególnych sektorów we współczesnych państwach dobrobytu oraz procesów ich tworzenia i zmian. W ten sposób odnosi się np. do zmian w czasie i przestrzeni sektorów publicznego, rynkowego, pozarządowego i nieformalnego. Drugie zagadnienie obejmuje zaś trzy wymiary wielosektorowej gospodarki dobrobytu. Są to: źródła i procesy produkcji świadczeń, sposoby ich finansowania oraz formy regulacji.

W Polsce koncepcja mieszanej gospodarki dobrobytu była stosowana m.in. w badaniach udziału organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarki społecznej w świadczeniu usług publicznych, w badaniach usług outplacement i pozarządowych agencji zatrudnienia oraz w analizach z zakresu polityki publicznej wobec starzenia się ludności[2].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Martin Powell (red.), Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu. Współczesna polityka społeczna, Elipsa–Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2010.
 2. Mirosław Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2009; Andrzej Klimczuk, Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples, „E-Journal of International and Comparative Labour Studies” 2/2015, s. 110-134; Andrzej Klimczuk, Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej, „Zarządanie publiczne” 2/2015, s. 41-53.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Karl Hedderwick: Ekonomiczno-finansowa analiza przedsiębiorstw: popularny poradnik dla działaczy związkowych i wszystkich zainteresowanych oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej na podstawie sprawozdawczości finansowej. Gdańsk: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, 1992. ISBN 83-85610-10-3.