Gospodarowanie odpadami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Gospodarowanie odpadami – działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jak również nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Zasady gospodarowania odpadami:

  • należy zapobiegać powstawaniu odpadów,
  • ograniczać ilość odpadów,
  • ograniczać negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko,
  • zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk,
  • zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi.

Odnośnie problematyki odpadów Unia Europejska 15 lipca 1975 roku ustaliła podstawowe kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami (dyrektywa 75/442/EWG kilkakrotnie nowelizowana). Do działań tych zaliczono:

  • ustanowienie ogólnych zasad kontroli usuwania odpadów w skali krajowej,
  • przyjęcie, że głównym celem jest minimalizacja powstawania odpadów, wprowadzanie „czystych technologii”, szerokie zastosowanie recyklingu oraz wykorzystywanie odpadów jako źródła energii,
  • wprowadzenie na rynek takich produktów, aby ich zastosowanie lub końcowe usuwanie nie miało żadnego wpływu lub miało wpływ minimalny na wzrost ilości i szkodliwości odpadów[1].

Kwestia zgodności terminologii stosowanej w gospodarce odpadami ze słownictwem przyjętym w Unii Europejskiej ma zasadnicze znaczenie dla zharmonizowania polskich uregulowań prawnych z wymaganiami obowiązującymi w krajach Unii. Dlatego też, obowiązująca od 1 stycznia 2002 roku, ustawa o odpadach uchwalona 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 628)[2] wraz z pozostałymi ustawami obejmującymi zagadnienia „odpadowe”, opiera się na zmienionym, w porównaniu z wcześniejszymi przepisami, aparacie pojęciowym, który jest już całkowicie zgodny z prawodawstwem unijnym.

Przypisy

  1. R. Fienko: „Gospodarka odpadami w obliczu integracji Polski z Unią Europejską” w Eko Technika, nr 3/15/2000.
  2. Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]