Gramatyka kontekstowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Gramatyką kontekstową (and. context-sensitive grammar) – gramatyka formalna, której reguły są postaci:

\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta

gdzie A jest symbolem nieterminalnym, \alpha, \beta; są dowolnymi ciągami symboli terminalnych i nieterminalnych (mogą być puste), natomiast \gamma to dowolny niepusty ciąg symboli terminalnych i nieterminalnych. Każda gramatyka kontekstowa definiuje pewien język kontekstowy.

Zauważmy, że właściwa reguła to A \rightarrow \gamma, ciągi \alpha i \beta stanowią kontekst, w którym dopuszczalne jest zastosowanie tej reguły, stąd właśnie pochodzi nazwa tej klasy gramatyk.

Funkcjonuje również równoważna (z dokładnością do słowa pustego) definicja gramatyki kontekstowej: gramatyką kontekstową nazywamy gramatykę, której reguły są postaci:

\alpha \rightarrow \beta

gdzie \alpha i \beta są dowolnymi ciągami symboli terminalnych i nieterminalnych spełniającymi warunek: |\alpha| \leqslant |\beta|, gdzie |\alpha| oznacza liczbę symboli w ciągu \alpha. Takie gramatyki nazywamy też gramatykami monotonicznymi z uwagi na to, że liczba symboli podczas wyprowadzania słowa nigdy nie maleje.

Gramatyki kontekstowe zostały wprowadzone przez Noama Chomsky'ego w roku 1950 jako sposób formalnego opisu języków naturalnych, w których często poprawność wystąpienia słowa zależy od kontekstu, w którym jest ono umieszone.