Gromada Drobin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Drobin
gromada
1954–1973
Państwo  PRL
Województwo warszawskie
Powiat płocki
Data powstania 5 października 1954
Data likwidacji 1 stycznia 1973
Siedziba Drobin
Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw 10
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954) 27
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gromada Drobin – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Drobin z siedzibą GRN w Drobinie (wówczas wsi) utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie płockim w woj. warszawskim, na mocy uchwały nr VI/10/13/54 WRN w Warszawie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Budkowo, Cieśle, Drobin, Karsy, Kuchary, Nagórki-Olszyny, Niemczewo, Nowa Wieś, Świerczynek i Tupadły ze zniesionej gminy Drobin w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 27 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1959 do gromady Drobin przyłączono wsie Młodochowo Nowe i Młodochowo Stare z gromady Gralewo w powiecie płońskim[8].

31 grudnia 1959 do gromady Drobin obszary zniesionych gromad: Biskupice (bez wsi Kozłowo[9]), Rogotwórsk (bez wsi Dłużniewo Duże, Dłużniewo Małe, Sokolniki, Małachowo[9] i Wampiły[10]) i Dobrosielice (bez wsi Dziewanowo[9]) w powiecie płockim[11]; z gromady Drobin wyłączono natomiast wsie Młodochowo i Młodochowo Nowe, włączając je do gromady Gralewo w powiecie płońskim w tymże województwie[10].

1 stycznia 1961 do gromady Drobin przyłączono wsie Małachowo i Sokolniki z gromady Góra w tymże powiecie[12].

31 grudnia 1961 z gromady Drobin wyłączono wsie Stare Chabowo i Chabowo-Świniary, włączając je do gromady Słupia w tymże([13]) powiecie[14].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[15]. 1 stycznia 1973 w powiecie reaktywowano gminę Drobin[16].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Uchwała Nr VI/10/13/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu płockiego; w ramach Zarządzenia Nr Or. V-0/1/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 67)
 7. Uchwała Nr XLVII/223 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Płocku z dnia 6 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 7 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 52)
 8. Dz.U. z 1958 r. nr 76, poz. 392
 9. a b c Uchwała Nr IV-9/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zmian granic niektórych gromad i przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych w województwie warszawskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1959 r., Nr. 12, Poz. 438
 10. a b Dz.U. z 1959 r. nr 70, poz. 441
 11. Uchwała Nr IV-10/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1959 r., Nr. 12, Poz. 439)
 12. Uchwała Nr VI/21/60 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 14.XI.1960 r. w sprawie zmian granic województwa, powiatów, gromad oraz utworzenia miast (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 25 listopada 1960 r., Nr. 11, Poz. 220)
 13. 31 grudnia 1961 gromadę Słupia włączono z powiatu płockiego do powiatu sierpeckiego w tymże województwie (Dz.U. z 1961 r. nr 59, poz. 322)
 14. Uchwała Nr IV-19/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 27 września 1961 r. w sprawie zmian granic i nazw, utworzenia i zniesienia niektórych gromad oraz przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1961 r., Nr. 13, Poz. 292)
 15. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 16. Uchwała Nr XX/93/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie warszawskim