Gromada Jedlnia Letnisko

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Jedlnia Letnisko
gromada
1954–1958
Państwo  PRL
Województwo kieleckie
Powiat radomski
Data powstania 29 września 1954
Data likwidacji 1 stycznia 1958
Siedziba Jedlnia Letnisko
Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw 2
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954) 26
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gromada Jedlnia Letnisko (pisownia bez łącznika[1][2][3], rzadziej z łącznikiem: gromada Jedlnia-Letnisko[4]) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[5] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[6], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[2][7].

Gromadę Jedlnia Letnisko siedzibą GRN w Jedlni Letnisku utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[2] – w powiecie radomskim w woj. kieleckim, na mocy uchwały nr 13i/54 WRN w Kielcach z dnia 29 września 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[8] Jedlnia Letnisko ze zniesionej gminy Gzowice w powiecie radomskim oraz Siczki ze zniesionej gminy Jedlnia w powiecie kozienickim[1]. Dla gromady ustalono 26 członków gromadzkiej rady narodowej[3].

1 stycznia 1958 gromadę Jedlnia-Letnisko (pisownia z łącznikiem) zniesiono w związku z nadaniem jej statusu osiedla[4]. Status osiedla Jedlnia-Letnisko zachowała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[9], po czym z dniem 1 stycznia 1973 stała się siedzibą nowo utworzonej gminy Jedlnia-Letnisko[10].

Przypisy[edit | edit source]

  1. a b Uchwała Nr 13i/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 29 września 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu radomskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia dnia 29 września 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 31 grudnia 1954 r., Nr. 15, Poz. 104)
  2. a b c Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  3. a b Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomiu z dnia 5 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 9 października 1954 r., Nr. 11, Poz. 32)
  4. a b Dz.U. z 1957 r. nr 59, poz. 317
  5. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  6. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  7. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  8. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  9. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
  10. Uchwała Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie kieleckim (Dz. Urz. WRN w Kielcach z 1972 r. Nr 26, poz. 173)