Gromada Lubraniec

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lubraniec
gromada
1954–1972
Lubraniec
Państwo  PRL
Województwo bydgoskie
Powiat włocławski
Data powstania 5 października 1954
Data likwidacji (1 stycznia 1972)
1 stycznia 1973
Siedziba Lubraniec
Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw 8
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954) 23
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gromada Lubraniec – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Lubraniec z siedzibą GRN w mieście Lubrańcu (nie wchodzącym w jej skład) utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie włocławskim w woj. bydgoskim, na mocy uchwały nr 24/17 WRN w Bydgoszczy z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Biernatki, Dobierzyn, Lubraniec Majątek, Lubrańczyk, Kolonia Piaski, Redecz Kalny i Redecz Wielki oraz wieś i folwark Turowo z dotychczasowej gromady Turowo ze zniesionej gminy Piaski w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 23 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

31 grudnia 1959 do gromady Lubraniec włączono wsie Bielawy, Kazanie i Krowice oraz miejscowości Kazanie Kolonia, Krowice Folwark, Rozkosz Towarzystwo i Rozkosz Osada ze zniesionej gromady Bielawy, wsie Dąbie Kujawskie, Annowo, Bodzanowo i Bodzanowo Nowe, miejscowości Annowo-Władysławowo, Dąbek, Pańkowo i Agnieszkowo-Stefanowo oraz kolonie Agnieszkowo i Gallowo ze zniesionej gromady Dąbie Kujawskie, a także wieś Koniec, osadę Koniec i kolonię Kwilno-Koniec ze zniesionej gromady Sułkowo, w tymże powiecie[8]; z gromady Lubraniec do miasta Lubrańca (w tymże powiecie) włączono natomiast obszar gruntów o powierzchni 44,50 ha, położony przy wschodniej granicy miasta[9].

1 stycznia 1969 do gromady Lubraniec włączono grunty rolne o powierzchni ogólnej 238,00 ha z miasta Lubraniec w tymże powiecie[10], obszar zniesionej gromady Kłobia oraz sołectwa Dąbie Parcele i Dąbie Poduchowne ze zniesionej gromady Kąkowa Wola – w tymże powiecie[11].

1 stycznia 1972 gromadę Lubraniec połączono z gromadą Zgłowiączka, tworząc z ich obszarów gromadę Lubraniec z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubrańcu w tymże powiecie (de facto gromadę Zgłowiączka zniesiono, włączając jej obszar do gromady Lubraniec)[12].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[13]. 1 stycznia 1973 w powiecie włocławskim utworzono gminę Lubraniec[14].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Uchwała Nr 24/17 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu włocławskiego; w ramach Zarządzenia Nr 9 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z 18 listopada 1954 w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z 5 października 1954 dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 12, Poz. 63)
 7. Ogłoszenie uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włocławku z 1. X. 1954, ustalającej liczbę członków gromadzkich rad narodowych powiatu włocławskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 października 1954 r., Nr. 10, Poz. 51)
 8. Uchwała Nr 24/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 2 września 1959 r. w sprawie utworzenia i zniesienia niektórych gromad w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 1959 r., Nr. 8, Poz. 93)
 9. Dz.U. z 1959 r. nr 66, poz. 398
 10. Dz.U. z 1968 r. nr 45, poz. 330
 11. Uchwała Nr XVI/87/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w wojew. bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 20 lipca 1968 r., Nr. 12, Poz. 95)
 12. Uchwała Nr XII/61/71 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 września 1971 r. w sprawie łączenia, zniesienia oraz utworzenia niektórych nowych gromad w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 11 listopada 1971 r., Nr. 19, Poz. 188)
 13. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 14. Uchwała Nr XVIII/88/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie bydgoskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1972 r., Nr. 17, Poz. 200)