Gromada Sianowo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sianowo
gromada
1954–1973
Państwo  PRL
Województwo gdańskie
Powiat kartuski
Data powstania 5 października 1954
Data likwidacji 1 stycznia 1973
Siedziba Sianowo
Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw 6
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954) 21
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gromada Sianowo – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Sianowo z siedzibą GRN w Sianowie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie kartuskim w woj. gdańskim na mocy uchwały nr 17/III/54 WRN w Gdańsku z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Sianowo, Głusino, Kolonia, Staniszewo, Stara Huta i Sianowska Huta (bez osady Hejtus i obszarów leśnych położonych na południe od drogi prowadzącej z Pomieczyńskiej Huty do Garcza) ze zniesionej gminy Sianowo oraz szereg parcel z obrębu Kożyczkowo z dotychczasowej gromady Kożyczkowo ze zniesionej gminy Chmielno w tymże powiecie; ponadto osada Borowiec z dotychczasowej gromady Będargowo ze zniesionej gminy Wielki Donimierz w powiecie wejherowskim w tymże województwie[6]. Dla gromady ustalono 21 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

Na mocy uchwały Nr 9/XI/56 WRN w Gdańsku z 16 maja 1956, zatwierdzonej uchwałą Nr 559/56 Rady Ministrów z 11 września 1956, do gromady Sianowo włączono obszar parcel kat. Nr Nr 34, 92/40, 93/39, 94/35, 95/38, 96/37, 97/37, 98/36, 99/35, 100/39, 101, 4 i 28-33 (karta map Nr 1, obręb Mirachowo Leśne) oraz Nr Nr 106-112 i 128 (karta map Nr 1, obręb Pomieczyńska Huta) z gromady Prokowo w tymże powiecie[8].

1 stycznia 1960 do gromady Sianowo[9] włączono obszar zniesionej gromady Mirachowo oraz miejscowości Pomieczyńska Huta, Sitna Góra i Nowiny ze zniesionej gromady Prokowo w tymże powiecie[10].

1 stycznia 1962 z gromady Sianowo wyłączono miejscowości Ucisk i Sytna Góra, włączając je do gromady Dzierżążno z siedzibą w Kartuzach w tymże powiecie[11].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[12]. 1 stycznia 1973 w powiecie kartuskim w woj. gdańskim reaktywowano zniesioną w 1954 roku gminę Sianowo[13] (zlikwidowaną ponownie w 1976).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Uchwała Nr 17/III/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu kartuskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 1954 r., Nr. 16, Poz. 91)
 7. Uchwała Nr 265/XXXIX/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kartuzach z dnia 4 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 7 października 1954 r., Nr. 14, Poz. 72)
 8. Komunikat Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 12 października 1956 r. w sprawie przeniesienia siedziny Gromadzkiej Rady Narodowej w Blunakach, pow. Sztym i zmiany jej na (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 31 października 1956 r., Nr. 9, Poz. 59)
 9. Zapisano błędnie Sianowa
 10. Uchwała Nr 22/XII/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 8 października 1959 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w powiatach województwa gdańskiego (zatwierdzona uchwałą Nr 451/59 Rady Ministrów z dn. 19 listopada 1959 r.) (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 24 grudnia 1959 r., Nr. 7, Poz. 58)
 11. Uchwała Nr 18/IV/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zmiany granic oraz ustalenia nowych siedzib niektórych gromad na terenie województwa gdańskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 31 grudnia 1961 r., Nr. 11, Poz. 89)
 12. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 13. Uchwała Nr XVIII/108/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie gdańskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 grudnia 1972 r., Nr 20, Poz. 195)