Grzegorz Gołębiowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Grzegorz Gołębiowski
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

1969
Warszawa

Zawód, zajęcie

ekonomista, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy

Tytuł naukowy

doktor habilitowany

Alma Mater

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uczelnia

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Stanowisko

profesor nadzwyczajny

Grzegorz Gołębiowski (ur. 4 czerwca 1969 w Warszawie)[1] – polski ekonomista, pisarz, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, w latach 2008–2016 wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

W 1988 ukończył stołeczne XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego[2]. Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993). W 2000 uzyskał w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH stopień doktora nauk ekonomicznych za pracę Dług publiczny w Polsce w latach 1971–1998, a w 2012 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw[1].

W latach 1994–2012 pracował w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie[3], gdzie prowadził zajęcia z finansów przedsiębiorstwa, analizy ekonomiczno-finansowej i finansów. Jego wykłady kilkakrotnie znalazły się na liście dziesięciu najwyżej ocenianych przez studentów SGH zajęć dydaktycznych (tzw. lista TOP 10). Aktualnie związany z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie (AEH), gdzie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego[4]. Od 2019 do lutego 2022 Dziekan Studiów Ekonomicznych AEH[5][6]. Wykładowca Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego; w roku akademickim 2021/2022 znalazł się w dziesiątce najwyżej ocenianych wykładowców UOUW[7].

W latach 1994–1995 pracował w firmie Johnson & Johnson, a w 1995–1997 w Ministerstwie Finansów[1]. Od 2002 pracował w Kancelarii Sejmu, kolejno na stanowiskach audytora wewnętrznego, wicedyrektora Biura ds. Inwestycji i Zamówień, a w latach 2008–2016 wicedyrektora Biura Analiz Sejmowych[3]. W latach 2010–2019[8][9], a następnie od 2024 członek niezależny Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych[10]. Od listopada 2014 do października 2019 członek Rady Finansów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu[11].

Obszar jego zainteresowań badawczych to finanse przedsiębiorstw (w szczególności funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, analiza finansowa), finanse osobiste oraz finanse publiczne (dług publiczny, zarządzanie i kontrola w sektorze finansów publicznych)[3].

W latach 2008–2016 przewodniczący Rady Programowej kwartalnika „Studia BAS” oraz redaktor naczelny „Analiz BAS” wydawanych przez Biuro Analiz Sejmowych, od 2016 członek Rady Programowej „Studiów BAS”. Od 2014 członek Rady Naukowej czasopisma „Finanse i Prawo Finansowe” Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego[12]. Od 2016 członek redakcji czasopisma „Analizy i Studia CASP” wydawanego przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (CASP) w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH[13] oraz Rady Naukowo-Programowej kwartalnika „Audyt i Zarządzanie” Instytutu Audytorów Wewnętrznych w Polsce[14].

W 2002–2004 członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA w Polsce. Członek założyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej[15].

W latach 2003–2005 prowadził internetową platformę dyskusyjną na tematy społeczno-ekonomiczne pod nazwą Międzyuczelniane Forum Dyskusyjne MUFLON[16].

Mieszkaniec Ożarowa Mazowieckiego[17].

Ważniejsze publikacje[edytuj | edytuj kod]

Naukowe[edytuj | edytuj kod]

 • Henryk Dzwonkowski, Grzegorz Gołębiowski (red.): Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014. ISBN 978-83-7666-332-6.
 • Grzegorz Gołębiowski (red.), Adrian Grycuk, Agnieszka Tłaczała, Piotr Wiśniewski: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2014. ISBN 978-83-7930-068-6.
 • Grzegorz Gołębiowski, Łukasz K. Kozłowski. Dług ukryty w Polsce. „Studia BAS”. 4, s. 25-48, 2011. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. ISSN 2080-2404. 
 • Robert Nowacki (red.): Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: DIFIN, 2010. ISBN 978-83-7641-302-0.
 • Grzegorz Gołębiowski. Rada polityki fiskalnej. „Infos”. 9, 6 maja 2010. ISSN 1896-6659. 
 • Grzegorz Gołębiowski. Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. „Monografie i Opracowania”, 2009. Oficyna Wydawnicza SGH. ISSN 0867-7727. 
 • Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała: Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Warszawa: DIFIN, 2009. ISBN 978-83-7641-134-7.
 • Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak (red.): System finansowy w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 2008. ISBN 978-83-01-14630-6.
 • Grzegorz Gołębiowski, Piotr Szczepankowski: Analiza wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: DIFIN. ISBN 978-83-7251-793-7.
 • Lech Szyszko, Jan Szczepański (red.): Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 978-83-208-1666-2.
 • Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. 2005: DIFIN. ISBN 83-7251-564-6.
 • Lech Szyszko (red.): Propedeutyka finansów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, 2004. ISBN 83-7378-100-5.

Inne[edytuj | edytuj kod]

 • Grzegorz Gołębiowski: Cień przeszłości. Novae Res, 2018. ISBN 978-83-8083-799-7.
 • Grzegorz Gołębiowski: Dziedzictwo. Novae Res, 2018. ISBN 978-83-8147-186-2. (w 2018 książka otrzymała tytuł „Złotego Kościeja” w kategorii kryminał)[18]
 • Grzegorz Gołębiowski: Dług krwi. Novae Res, 2020. ISBN 978-83-8147-681-2.
 • Grzegorz Gołębiowski: Rodzinny sekret. Novae Res, 2022. ISBN 978-83-8219-970-3.

Nagrody[edytuj | edytuj kod]

 • Nagroda Honorowa „Felicja” za znaczący wkład w rozwój gminy Ożarów Mazowiecki (2022)[19].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Krzysztof Pikoń (red.): Kronika nauki polskiej 2011–2014. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2015, s. 323. ISBN 978-83-942601-1-8.
 2. Alina Kielarska, Danuta Walksberg, Henryka Kapuśniak, Grażyna Goss, Zbigniew Zemka, Sławomir Ignasiak: 40 lat mojego „DWL-otu”. Warszawa: 2003, s. 157. ISBN 83-11-0967-5.
 3. a b c Studia BAS. Rada programowa. [w:] Biuro Analiz Sejmowych [on-line]. [dostęp 2019-09-13].
 4. Dr hab. Grzegorz Gołębiowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2012-05-28].
 5. Władze Uczelni. [w:] Akademia ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie [on-line]. vizja.pl. [dostęp 2019-10-28].
 6. Władze uczelni. [w:] Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie [on-line]. [dostęp 2022-04-14].
 7. Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 – wykład prof. dr. hab. P. Girdwoynia. [w:] Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego [on-line]. s. 47:35 min. [dostęp 2022-10-03].
 8. Zarządzenie Nr 6 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. „Dziennik Urzędowy MSZ z 2010 nr 25”, 4 czerwca 2019. 
 9. Zarządzenie Nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. „Dziennik Urzędowy MSZ z 2010 nr 1 poz. 9”. 
 10. Zarządzenie nr 4 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. [w:] Ministerstwo Spraw Zagranicznych [on-line]. 21 lutego 2024. [dostęp 2024-02-22].
 11. Rada Finansów na Wydziale Ekonomii. [w:] Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu [on-line]. ue.poznan.pl. [dostęp 2014-12-18].
 12. Finanse i Prawo Finansowe. Kolegium Redakcyjne. [w:] Uniwersytet Łódzki [on-line]. finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl. [dostęp 2016-04-14].
 13. Studia i Analizy CASP. [w:] Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [on-line]. [dostęp 2016-04-14].
 14. „Audyt i Zarządzanie” Magazyny IIA Polska. [w:] Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska [on-line]. iia.org.pl. [dostęp 2017-12-22].
 15. Grzegorz Gołębiowski: Śladem przodków. Podhajce. Difin, 2010, s. biogram na okładce książki. ISBN 978-83-7641-336-5.
 16. MUFLON ma dwa lata. sgh.waw.pl. [dostęp 2012-05-28].
 17. Spotkanie autorskie: Pierwszy kryminał z Ożarowa Mazowieckiego, www.bibliotekarium.pl [dostęp 2020-01-04].
 18. Grzegorz Gołębiowski. lubimyczytac.pl. [dostęp 2021-08-31].
 19. Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik: Gala Felicji 2022. [w:] „Informator Ożarowski” [on-line]. 5−6 2022. s. 3. [dostęp 2022-07-07].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]