Guevaryzm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Guewaryzm – (nazwa od osoby Ernesto Guevary), doktryna (twórcze rozwinięcie marksizmu) głównie walki rewolucyjnej. Zakłada istnienie w państwach rozwijających się społeczno-politycznego podłoża rewolucji, mającej na celu obalenie istniejących reżimów oraz ustroju kapitalistycznego (lub prekapitalistycznego) i zastąpieniu ich władzą ludu oraz socjalistyczną gospodarką. Tym społeczno-politycznym podłożem mieli być głównie chłopi.

Rewolucja kubańska z 1959 r. stanowiła tu model, który miał być wykorzystywany w przyszłych przewrotach komunistycznych na całym świecie. Centralnym punktem doktryny walki partyzanckiej jest tzw. Foqusimo (od hiszp. Foco – ognisko). Zakłada się tu, iż rewolucja rozpoczyna się od centrum (ogniska) ustanowionego przez niewielką awangardę zbrojną. Dokonuje ona ataków na niewielką skalę z baz w strefach wiejskich, w celu osłabienia morale przeciwnika oraz rozbudzenia świadomości politycznej mas poprzez nauczający przykład. Jednocześnie Guevara zakładała, że „zbrojna partyzantka jest bojową awangardą ludu, jej wielka siła polega na związkach z masami ludności. Partyzantka nie może być liczebnie słabsza od armii, przeciw której walczy, chociaż może dysponować mniejszą siła ognia. Nie może zatem prowadzić wojny partyzanckiej, jeśli się nie posiada za sobą większości ludności[1]. Zdaniem Guevary, rewolucja kubańska wniosła trzy następujące podstawowe tezy do teorii o ruchach rewolucyjnych w Ameryce:

  1. Siły ludowe mogą odnieść zwycięstwo w wojnie przeciw regularnej armii,
  2. Nie zawsze należy oczekiwać, aby spełniły się wszystkie warunki rewolucji; ognisko powstańcze może te warunki stworzyć,
  3. W krajach amerykańskich gospodarczo mało rozwiniętych terenem walki zbrojnej powinna być w zasadzie wieś[2].

O ile Guevara pozytywnie odnosił się do aktów sabotażu, krytykował działania terrorystyczne ("terror indywidualny") jako mniej skuteczne i pociągające za sobą śmierć również ludzi niewinnych oraz często samych rewolucjonistów. Za usprawiedliwione uchodzić miały ataki na znanych z okrucieństwa przedstawicieli aparatu ucisku. Inne zamachy terrorystyczne Guevara uważał za potencjalnie przeciw skuteczne, jako powodujące nasilenie represji i utrudnienia w kontaktowanie się awangardy rewolucyjnej z masami[3].

Guevaryzm był stosowany przez Ernesto Guevarę, ale dopiero po jego śmierci ideologia ta została rozwinięta. Dziś w Polsce tę ideologię w pewnym sensie kultywuje Nowa Lewica.

Przypisy

  1. Castandea J (2007), Che Guevara, Warszawa
  2. Guevara E (1961), Kuba: Wojna partyzancka, Warszawa
  3. Encyklopedia Politologi pod redakcją T.Łoś-Nowak, 2012 Warszawa