Gwiazdy zmienne typu Delta Scuti

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gwiazdy typu delta Scuti (nazywane też cefeidami karłowatymi) – gwiazdy zmienne typu pulsacyjnego typów widmowych od A do wczesnych F (klasy jasności od III do V). Pulsują radialnie i nieradialnie w modzie p (prawdopodobnie także w modzie g) z okresem pomiędzy 30 minut a 8 godzin. Ich jasność zmienia się o mniej niż 1m. Im amplituda zmian jest mniejsza, tym więcej gwiazd tego typu jest znajdowanych. Z dotychczasowych badań wynika, że około 30% gwiazd typów widmowych od A2 do F0, znajdujących się na ciągu głównym diagramu Hertzsprunga-Russella (HR), to gwiazdy pulsujące.

Gwiazdy typu delta Scuti na diagramie HR znajdują się w pobliżu cefeid, lub przesuwają się na ciągu głównym w kierunku olbrzymów. Ich okres zmian wyraźnie jednak odróżnia je od innych zmiennych pulsujących. Reprezentują przejście pomiędzy gwiazdami pulsującymi jak cefeidy z dużą amplitudą pulsacji a gwiazdami pulsującymi nieradialnie, skupionymi w „gorętszej” części diagramu HR.

Gwiazdy typu delta Scuti dzielone są na dwie zasadnicze podgrupy:

  • stare, wyewoluowane gwiazdy (II. populacji), w stadium niestabilności, mające typowe okresy zmian jasności (gwiazdy typu SX Phe);
  • masywne (masy większe od dwóch mas Słońca) gwiazdy ewoluujące w stadium niestabilności.

W obrębie tych grup rozróżnia się wiele podtypów charakteryzujących się okresami zmian i amplitudą jasności.

Prototypem tego typu gwiazd zmiennych jest delta Scuti.