Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR, HOPR – to wyodrębniona i wyspecjalizowana stała służba, zajmującą się medycyną ratunkową, wchodzącą w skład Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Obecnie jest to program, którego zadaniem jest zwiększanie bezpieczeństwa.

Certyfikat instruktora HOPR

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR zostało rozwiązane rozkazem L. 6/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. Przewodniczącej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej[1], realizując uchwałę nr 254/7 Naczelnictwa ZHR z dnia 27 marca[2], która równocześnie powołała program Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W 2015 roku poczyniono działania mające na celu reaktywowanie tej jednostki ratowniczej.

HOPR stale działa jako służba w okręgach Małopolskim, Wielkopolskim, Podkarpackim, Mazowieckim, Dolnośląskim, Pomorskim oraz Warmińsko-Mazurskim.

HOPR zrzeszała w patrolach i drużynach ratowniczych (jednostkach ratowniczych) osoby posiadające kwalifikacje ratowników przedmedycznych lub kwalifikacje osób uprawnionych do podejmowania medycznych działań ratowniczych, a także osoby zdobywające te kwalifikacje.

Godło i odznaka HOPR[edytuj | edytuj kod]

Godłem HOPR był błękitny krzyż na białym polu z wpisaną w ramiona krzyża lilijką ZHR. Odznaką HOPR był okrągły metalowy znaczek z godłem HOPR w białym okrągłym polu otoczonym napisem HARCERSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE * ZHR *

Cele[edytuj | edytuj kod]

 • Cel wychowawczy
Nadrzędnym celem działania HOPR było wzbogacenie i zintensyfikowanie harcerskiego oddziaływania wychowawczego. Chodziło o ukształtowanie aktywnej obywatelskiej postawy wypływającej z ideału Służby Bogu, Polsce i Bliźnim oraz nacechowanej troską o dobro wspólne i dobro współobywateli.
 • Cel praktyczny
Jak wszystkie elementy programu harcerskiego, zadania HOPR były mocno osadzone we współczesnych realiach państwa polskiego i wynikały z bieżących potrzeb społecznych. Dlatego realizacja celu wychowawczego przekładała się na konkretne zadania, wynikające z nakazu służby społecznej, które miały przynieść realne pożytki społeczne – w tym przypadku, w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.

Szkolenia[edytuj | edytuj kod]

1. Podstawowy kurs ratownictwa HOPR – dla harcerek i harcerzy, ratownictwo przedmedyczne, wykład wspomagany przeźroczami, duża liczba ćwiczeń z fantomem, kursy prowadzili instruktorzy HOPR, kursy organizowane były w Okręgach HOPR, w ramach kursu wewnętrzny egzamin na stopień Młodszego Ratownika HOPR

2. Kurs instruktorski HOPR – dla pełnoletnich instruktorów i wędrowników ZHR, ratownictwo przedmedyczne, metodyka prowadzenia podstawowych kursów ratownictwa HOPR, metodyka prowadzenia zespołowych ćwiczeń Pogotowia, normy prawne związane z ratownictwem i sytuacjami kryzysowymi regulaminy, instrukcje, sposoby działania HOPR, kursy prowadzili instruktorzy trenerzy HOPR (lekarze-specjalisci), kursy organizowała Komenda Główna HOPR, w ramach kursu wew. egzamin na stopień instruktora HOPR

3. Kurs trenerski HOPR – tylko dla osób wykonujących zawód lekarza, metodyka prowadzenia kursów instruktorskich HOPR, kursy prowadziła Komenda Główna HOPR

Gotowość[edytuj | edytuj kod]

Wewnętrzny system alarmowy[edytuj | edytuj kod]

Instrukcja alarmowa HOPR przewidywała obowiązek posiadania przez każdego ratownika telefonu komórkowego, który musiał być zarejestrowany w sieci alarmowej.

Umowa HOPR z KSR[edytuj | edytuj kod]

HOPR miał być włączony do tworzącego się państwowego systemu ratownictwa i wykonywać wynikające z tego zadania zlecone oraz zadania powierzone na wypadek klęsk żywiołowych lub innych stanów zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

Udział HOPR w lokalnych zespołach reagowania kryzysowego[edytuj | edytuj kod]

Przedstawiciele odpowiednich szczebli HOPR mieli reprezentować Pogotowie w lokalnych centrach antykryzysowych:

 • Komenda Główna – w Rządowym Zespole Koordynacji Kryzysowej
 • Komendy Okręgów – w Wojewódzkich Zespołach Reagowania Kryzysowego
 • Dowódcy Drużyn i Patroli – w powiatowych i gminnych zespołach reagowania

Wyposażenie ratowników i patroli[edytuj | edytuj kod]

Każdy ratownik HOPR miał obowiązek posiadania i uzupełniania apteczki indywidualnej oraz kamizelki odblaskowej oznaczonej znakami HOPR. Każdy patrol HOPR miał być wyposażony w sprzęt przewidziany instrukcją pozwalający bezzwłocznie przystąpić do akcji ratowniczej (deska, kołnierz, szyny, maski)

Służba[edytuj | edytuj kod]

 • podejmowanie indywidualnych akcji ratowniczych
 • akcje ratownicze w przypadku klęsk i katastrof
 • akcje poszukiwawcze
 • służba medyczna podczas masowych zgromadzeń
 • wolontariat w pogotowiu ratunkowym
 • służba do wewnątrz ZHR

Struktura Pogotowia[edytuj | edytuj kod]

Szczeble organizacyjne:

 • Patrole ratownicze
  • podstawowy, szczebel organizacyjny Pogotowia
  • tworzony przy jednostkach ZHR (drużyna, hufiec)
  • grupował od 4-6 ratowników
  • posiadał własne regulaminowe wyposażenie
  • dowódcą patrolu ratowniczego mógł zostać harcerz/harcerka posiadający/a co najmniej stopień wyszkolenia młodszego ratownika HOPR
  • dowódcę patrolu mianował komendant okręgu lub komendant główny
 • Drużyny ratownicze
  • pomocniczy, nieobowiązkowy szczebel organizacyjny Pogotowia
  • tworzony przy jednostkach ZHR (szczep, hufiec, chorągiew)
  • mógł grupować od 3 do 10 patroli ratowniczych, np. drużyna wędrownicza ZHR o specjalności ratowniczej
  • kilka patroli na terenie oddalonym od komendy okręgu połączonych w celu lepszej współpracy
  • dowódcą drużyny ratowniczej mógł zostać wyłącznie instruktorka lub instruktor ZHR posiadający jednocześnie co najmniej stopień wyszkolenia ratownika HOPR
  • dowódcę drużyny mianował komendant okręgu lub komendant główny
 • Okręgi HOPR
  • terytorialny szczebel organizacyjny o zasięgu jednego lub (przejściowo) więcej województw
  • komendantem okręgu HOPR mógł zostać wyłącznie instruktor lub instruktorka ZHR posiadający jednocześnie co najmniej stopień
  • wyszkolenia instruktora HOPR
  • komendanta okręgu mianował komendant główny
 • Komenda Główna
  • centralny, naczelny szczebel organizacyjny Pogotowia
  • komendantem głównym HOPR mógł zostać wyłącznie instruktor lub instruktorka ZHR posiadający jednocześnie co najmniej stopień wyszkolenia instruktora HOPR
  • komendanta głównego mianowało Naczelnictwo ZHR

Stopnie wyszkolenia[edytuj | edytuj kod]

Sanitariusz

oznaczenie – odznaka HOPR, kamizelka z symbolem HOPR

 • wymagania:
  • ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia wymagana pisemna zgoda rodziców na przystąpienie do HOPR)
  • przynależący lub współdziałający z ZHR
  • udział w kursie podstawowym i zakwalifikowanie po nim do HOPR

Ratownik HOPR

oznaczenie – odznaka HOPR z niebieską, okrągłą podkładką, kamizelka z symbolem HOPR

 • wymagania:
  • ukończone 16 lub 17 lat
  • przynależący lub współdziałający z ZHR
  • po pozytywnym zaliczeniu egzaminu na stopień ratownika HOPR
  • minimum rok przynależności do HOPR
  • udział w minimum dwóch akcjach (obstawy, akcje samodzielne, manewry) zgłoszonych do bazy danych HOPR

Ratownik KPP

oznaczenie – odznaka HOPR z zieloną, okrągłą podkładką, kamizelka z symbolem HOPR i napisem ratownik

 • wymagania:
  • ukończone 18 lat
  • przynależy lub współdziała z ZHR
  • pozytywnie zaliczony państwowy egzamin na stopień ratownika KPP
  • minimum rok przynależy do HOPR
  • udział w minimum dwóch akcjach (obstawy, akcje samodzielne, manewry) zgłoszonych do bazy danych HOPR

Instruktor HOPR

oznaczenie – odznaka HOPR z czerwoną, okrągłą podkładką, kamizelka z symbolem HOPR i napisem ratownik

 • wymagania:
  • ukończone 18 lat
  • przynależy lub współdziała z ZHR
  • pozytywnie zaliczony egzamin na stopień instruktora HOPR
  • minimum dwa lata przynależy do HOPR (nie dotyczy instruktorów kontraktowych)
  • udział w minimum czterech akcjach (obstawy, akcje samodzielne, manewry) zgłoszonych do bazy danych HOPR
  • zdobyty stopień ratownika HOPR
  • zalecany zdobyty stopień ratownika KSRG
  • w ciągu roku od przyznania stopnia przeprowadzone minimum 4 szkolenia podstawowe i 2 szkolenia dla osób zdobywających stopień Ratownika HOPR

Instruktor trener HOPR (również kontraktowy)

oznaczenie – odznaka HOPR z czerwoną, okrągłą podkładką kamizelka z symbolem HOPR i napisem instruktor lub ratownik bądź (zgodnie z posiadanym tytułem zawodowym), lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny

 • wymagania:
  • ukończone 20 lat
  • uzyskane uprawnienia zawodowe: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego
  • przynależność lub współdziałanie z ZHR
  • uzyskanie pozytywną opinię komendanta głównego HOPR o przydatności do pracy z młodzieżą (tylko instruktor kontraktowy)
  • podpisanie kontraktu o pracy społecznej z komendantem głównym HOPR dla ZHR (tylko instruktor kontraktowy)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozkaz L. 6/2012 z 12 marca 2012 r. Przewodniczącej ZHR. [dostęp 2012-08-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-06)].
 2. Uchwała nr 254/7 Naczelnictwa ZHR z dnia 27 marca. [dostęp 2012-09-09].