Hektar przeliczeniowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Okręgi podatkowe w Polsce

Hektar przeliczeniowy – umowna jednostka kalkulacyjna powierzchni gruntu, która równa się 1 ha klasy gruntów przyjętej za podstawę do przeliczania powierzchni innych klas gruntów. Za 1 hektar przeliczeniowy przyjęto 1 ha gruntów klasy IV, biorąc za podstawę plon zbóż z 1 ha gleby IV klasy. Termin hektara przeliczeniowego stosowany jest głównie do celów podatku rolnego.

W zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych, ustalono[1] 4 okręgi podatkowe, w których odpowiednio przeliczniki dla poszczególnych klas wynoszą:

rejon: I II III IV
I 1,95 1,80 1,65 1,45
II 1,80 1,65 1,50 1,35
IIIa 1,65 1,50 1,40 1,25
IIIb 1,35 1,25 1,15 1,00
IVa 1,10 1,00 0,90 0,80
IVb 0,80 0,75 0,65 0,60
V 0,35 0,30 0,25 0,20
VI 0,20 0,15 0,10 0,05
rejon: I II III IV
I 1,75 1,60 1,45 1,35
II 1,45 1,35 1,25 1,10
III 1,25 1,15 1,05 0,95
IV 0,75 0,70 0,60 0,55
V 0,20 0,20 0,15 0,15
VI 0,15 0,15 0,10 0,05

Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według tych samych przeliczników, co grunty orne, z tym że do sadów klas III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klas IIIa i IVa.

Grunty pod stawami zarybionymi bez względu na miejsce położenia przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

  1. 1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem – 1,0 ha przeliczeniowy;
  2. 1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb – 0,20 ha przeliczeniowego.
  3. Grunty pod stawami niezarybionymi przelicza się na hektary przeliczeniowe – według przeliczników z tabeli.

Po przemnożeniu powierzchni w hektarach fizycznych poszczególnych klas gruntów przez właściwe współczynniki i po dodaniu iloczynów uzyskuje się sumę hektarów przeliczeniowych. Umożliwia to porównanie gleb o różnych klasach bonitacyjnych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333)