Herby województw II Rzeczypospolitej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Plansza z projektami herbów województw II RP autorstwa Wacława Granicznego

Herby województw II Rzeczypospolitej nie zostały oficjalnie zatwierdzone, chociaż obligowało do tego rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 r.[1] Na podstawie tego rozporządzenia powołano komisję, która miała przygotować projekty herbów. Istniało wiele kontrowersji, szczególnie w sprawie herbów województw niehistorycznych. Ostatecznie ustalono przedstawienia, a projekty narysował Wacław Graniczny. Dla województw nowych stworzono herby będące kompilacją herbów poszczególnych ziem czy województw I Rzeczypospolitej. Ostateczne rysunki opracował Zygmunt Lorec. Między 8 czerwca a 6 lipca przygotowano projekt rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie nadania herbów województwom. Rozporządzenie to jednak nie weszło w życie z powodu planowanej reformy podziału administracyjnego. Reformę przeprowadzono jednak dopiero 1 kwietnia 1938 i 1939 r. W maju 1939 po zmianach granic województwo poznańskie wystąpiło o zatwierdzenie swojego herbu, czego jednak nie zdążono uczynić przed 1 września 1939 r.

Jednocześnie podejmowano również oddolne próby ustanowienia herbów. Sejmik Krajowy Poznański uchwalił herb – białego orła Przemysła II z herbem województwa kaliskiego na piersi. Wojewoda śląski zwrócił się w piśmie z dnia 21 listopada 1928 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zatwierdzenie historycznie uzasadnionego herbu województwa śląskiego. Herb ten miał przedstawiać złotego orła z czasów księcia opolskiego Bolesława I na tarczy średniowiecznej typu francuskiego w kolorze ciemnego kobaltu. Do przedstawienia tego nie miano zastrzeżeń, ale nie uzyskało zatwierdzenia ze względu na planowane ustanowienie wszystkich herbów jednym rozporządzeniem.

Projekty herbów województw[edytuj | edytuj kod]

Rekonstrukcje projektowanych herbów województw (przedstawienie współczesne):

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Stefan Krzysztof Kuczyński, Leszek Pudłowski, Udział archiwów państwowych w tworzeniu herbów okresu międzywojennego, "Archeion", T. LXXXII: 1987, s. 99-109