Hierarchia Chomsky’ego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Zestawy inkluzyjne opisane przez hierarchię Chomsky’ego

Hierarchia Chomsky’ego – stworzona przez Noama Chomsky’ego hierarchia klas języków formalnych.

Hierarchia składa się z czterech klas:

Język należy do danej klasy wtedy i tylko wtedy, gdy jest możliwe zbudowanie gramatyki formalnej, która generuje dany język, a której reguły nie wykraczają poza ograniczenia dla danej klasy.

Każdy język określonej klasy należy jednocześnie do każdej klasy poniżej, czyli:

  • Każdy język regularny jest także bezkontekstowy.
  • Każdy język bezkontekstowy jest także kontekstowy.
  • Każdy język kontekstowy jest rekurencyjnie przeliczalny[1].

Zostało także udowodnione, że istnieje teoretyczny algorytm, który jest w stanie przekształcić daną gramatykę formalną w leżącą niżej w hierarchii[2].

Języki regularne (typu 3)[edytuj | edytuj kod]

Język regularny to język, który można wygenerować za pomocą gramatyki liniowej – takiej, która po lewej stronie reguł ma pojedyncze nieterminale, po prawej zaś słowa zawierające co najwyżej jeden nieterminal (jeśli znajduje się on na początku lub na końcu każdego słowa – jest to odpowiednio gramatyka lewostronnie lub prawostronnie liniowa). Poprawne reguły to na przykład:

Języki bezkontekstowe (typu 2)[edytuj | edytuj kod]

Język bezkontekstowy to język, który można wygenerować za pomocą gramatyki bezkontekstowej, która po lewej stronie reguł ma pojedyncze nieterminale, po prawej zaś dowolne słowa, np.:

a także dowolne reguły gramatyk regularnych.

Języki kontekstowe (typu 1)[edytuj | edytuj kod]

Język kontekstowy to język, który można wygenerować za pomocą gramatyki kontekstowej, której produkcje są postaci gdzie i są dowolnymi słowami, A jest symbolem nieterminalnym, – niepustym słowem.

Dodatkowo pozwala się na regułę postaci tzn. z symbolu startowego w słowo puste, ale tylko w przypadku jeżeli słowo startowe nie występuje po prawej stronie żadnej reguły.

Nie każda reguła języków bezkontekstowych jest poprawną regułą języków kontekstowych. Reguły postaci są dozwolone tylko w tych pierwszych.

Języki rekurencyjnie przeliczalne (typu 0)[edytuj | edytuj kod]

Język rekurencyjnie przeliczalny to język, dla którego istnieje gramatyka typu 0, której produkcje są postaci gdzie i są dowolnymi słowami.

Zależności między klasami[edytuj | edytuj kod]

Ponieważ (z poprawką na zależność między gramatykami bezkontekstowymi a kontekstowymi) gramatyka typu o mniejszym numerze dopuszcza wszystkie reguły gramatyk o numerze większym, klasy języków kolejnych typów zawierają się w sobie. Zawierania te są ostre, tzn. istnieją języki bezkontekstowe, które nie są regularne, kontekstowe, które nie są bezkontekstowe, oraz rekurencyjnie przeliczalne, które nie są kontekstowe.

Znaczenie[edytuj | edytuj kod]

Hierarchia Chomsky’ego wydziela 4 klasy języków, ale możliwe jest stworzenie wielu innych klas, przez odmienne ograniczenia na postać reguł czy inne właściwości języka. Trzy z czterech klas są dość ważne – klasa języków rekurencyjnie przeliczalnych ma dokładnie taką moc jak maszyny Turinga, języki bezkontekstowe odpowiadają niedeterministycznym automatom ze stosem, regularne zaś automatom skończonym.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Martin D. Davis, Ron Sigal, Elaine J. Weyuker: Computability, Complexity, and Languages. Morgan Kaufmann Publishers, 1994. ISBN 1-4933-0034-2.