Hufiec

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.

Związek Harcerstwa Polskiego[edytuj | edytuj kod]

W ZHP hufiec jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych[1]. Oprócz jednostek podstawowych lub też zamiast nich, hufiec może skupiać związki drużyn i szczepy.

Hufiec obejmuje terytorialnie na ogół obszar powiatu, w dużych miastach – jednej lub kilku dzielnic.

Hufiec tworzy warunki do działania jednostek organizacyjnych przez:

 • budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów,
 • wychowanie, kształcenie i wspieranie drużynowych i funkcyjnych,
 • pozyskiwanie i motywowanie kadry,
 • inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej podstawowych jednostek organizacyjnych,
 • wspieranie gromad, drużyn, kręgów, szczepów i związków drużyn w organizowaniu akcji letniej i zimowej,
 • koordynację, nadzór i systematyczną ocenę podległych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską,
 • współpracę z władzami lokalnymi,
 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.

Hufiec tworzy komenda chorągwi, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych środowisk, wyznaczając jego obszar działania i siedzibę władz.

Komenda chorągwi zmienia obszar działania hufca na wniosek zainteresowanych środowisk, po zasięgnięciu opinii właściwych komend hufców.

Hufiec rozwiązuje komenda chorągwi, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych środowisk. W przypadku rozwiązania hufca komenda chorągwi podejmuje uchwałę w sprawie zmiany przydziału służbowego członków, przynależności jednostek organizacyjnych hufca oraz w sprawie składników majątkowych hufca i uregulowania jego zobowiązań[1].

Władze hufca[edytuj | edytuj kod]

Władzami hufca są[1]:

 • zjazd hufca,
 • komenda hufca – kolegialna władza hufca wybrana przez zjazd hufca; w jej skład wchodzi minimum 5 osób (w tym komendant hufca i co najmniej jeden zastępca); tryb pracy komendy określa "Regulamin pracy komendanta i komendy hufca",
 • komendant hufca,
 • komisja rewizyjna hufca,
 • sąd harcerski hufca, jeżeli zjazd hufca dokona jego wyboru.

Historia[edytuj | edytuj kod]

W ZHP do 1948 funkcjonowały oddzielne hufce harcerek i harcerzy, które nie zawsze pokrywały się terytorialnie z obszarem powiatu. Strukturą obejmującą teren powiatu był obwód, na którym mogło działać kilka hufców.

W okresie 1957-1975 hufce były jednostkami organizacyjnymi działającymi na obszarze powiatu, miasta lub – w większych miastach – dzielnicy. Większe hufce dzieliły się na gminne związki drużyn, ośrodki lub rejony. W latach 1975-1977 hufce liczące poniżej 500 członków nazywane były gminnymi lub miejskimi związkami drużyn.

W 1984 w ZHP istniało 1141 hufców, w tym 111 miejskich, 449 gminnych i 581 miejsko-gminnych[2].

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej[edytuj | edytuj kod]

W ZHR istnieją hufce męskie i żeńskie będące częściami odpowiednio organizacji harcerzy i organizacji harcerek. Hufcem kieruje hufcowy mianowany przez komendanta chorągwi, kandydata na hufcowego wybiera zbiórka instruktorów hufca. Hufcowy może powołać komendę hufca. Analogicznie w hufcach żeńskich. Hufiec, który nie spełnia wymagań określonych w regulaminach ZHR nazywany jest związkiem drużyn.

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Stowarzyszenie Harcerskie[edytuj | edytuj kod]

W SH hufiec jest terenową jednostką organizacyjną SH[3]. W Stowarzyszeniu Harcerskim działają dwa hufce (męski i żeński). Do zadań hufca należy:

 • nadzorowanie i wspieranie pracy drużyn i gromad
 • prowadzenie kształcenia drużynowych i funkcyjnych
 • organizacja akcji letnich i zimowych

Władze hufca[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Statut ZHP (tekst jednolity po zmianach dokonanych przez XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP 4 grudnia 2011 r.). [dostęp 2012-08-27].
 2. Leksykon harcerstwa. Olgierd Fietkiewicz (red.). Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 167. ISBN 83-203-1779-7.
 3. Statut Stowarzyszenia Harcerskiego