Hymn Abchazji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Аиааира
Aiaaira
Zwycięstwo
Państwo

 Abchazja

Tekst

Gennadi Alamia

Muzyka

Waleri Czkadua

Lata obowiązywania

od 1992

Hymn Abchazji, wersja orkiestralna

Aiaaira (pol. Zwycięstwo) to hymn państwowy Abchazji, przyjęty wraz z deklaracją niepodległości tego kraju w 1992 r. Autorem słów jest Gennadi Alamia a kompozytorem Waleri Czkadua. Hymn jest wzorowany na motywie oraz słowach abchazkiej pieśni rewolucyjnej "Kyaraz", z czasów kontroli Abchazji przez wojska gruzińskie[1].

Słowa[edytuj | edytuj kod]

Шәнеибац, шәнеибац,

Аҧсуаа рыҷкәынцәа.

Аҧсны азыҳәан

Ашьа казҭәаз,

Аҧсуаа рыҷкәынцәа.

Ахақәиҭраз

Ашьа казҭәаз,

Аҧсуаа рыҷкәынцәа.

О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада

О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра!

Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп

Уара уда Аҧсынра!

Еҵәa-бырлаш Аҧсынтәла,

Улҧха згәаҵақәа ирҭыҧхо,

Геи-шьхеи рыҧшӡара заҧшнылаз.        

Жәлар ламысла иҳаракоит.

Рада, Реида, Рарира

Рада, Рерама, Рерашьа.

Нарҭаа риирa-зиироу

Афырхацәа Ран-Гуашьа

Аҧсынтәыла-иҧшьоч атәыла

Зхы здиныҳәалаз Анцәа

Зқьышықәасала имҩасхьо гылоуп

Рыжәаҩа еибырҭоит уҧацәа.

Шәнеибац Аҧсныжәлар!

Аишьцәа, шәнеибац!

Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп!

Ҳазшаз илаҧш

Ҳхыуп иаҳхымшәо

Ҧеҧш лаша ҳзышуп!

Шәнеибац, Аҧсныжәлар,

Игылеит ҳамра,

Иақәым ҭашәара!

Урылагәыргьа,

Анра-аҳшара

Шьардаамҭа, Аҧсынра.[1]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Abkhaz World, Aiaaira [Victory]: National Anthem of the Republic of Abkhazia [online], Abkhaz World | History, Culture & Politics of Abkhazia, 7 kwietnia 2011 [dostęp 2023-05-18] (ang.).