Hymn Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Hymn ZSRR)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Государственный гимн СССР
Gosudarstwennyj gimn SSSR
pol. Hymn Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
Państwo Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Tekst Siergiej Michałkow
Gabriel El-Registan
Muzyka Aleksandr Aleksandrow
Lata obowiązywania 1944-1991

Hymn Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR); słowa: Siergiej Michałkow i Gabriel El-Registan, muzyka: Aleksander W. Aleksandrow. Prawykonanie: 1 stycznia 1944 roku.

Historia powstania[edytuj]

Muzykę skomponował Aleksandr Wasiljewicz Aleksandrow (twórca i długoletni szef znanego na całym świecie "chóru Armii Czerwonej Aleksandrowa"), który wykorzystał tu swoją wcześniejszą kompozycję do Hymnu Partii Bolszewików, ale z niewielkimi zmianami. Słowa napisali Siergiej Michałkow i Gabriel El-Registan. Hymn posiadał wersje w językach wszystkich republik wchodzących w skład ówczesnego Związku Radzieckiego.

Wcześniej hymnem Związku Radzieckiego było rosyjskie tłumaczenie hymnu światowego ruchu socjalistycznego i komunistycznego - Międzynarodówka, jednak na konferencji w Teheranie jej dwaj główni współuczestnicy - premier Wlk. Bryt. - W. Churchill i prez. USA - F.D. Roosevelt - poprosili Stalina, aby w zamian za ich pomoc materialną w walce z III Rzeszą wyzbył się w hymnie ZSRR rewolucyjnej retoryki, co ten zaakceptował i nakazał wykonanie[potrzebny przypis].

Publiczna prezentacja propozycji nowego hymnu miało miejsce 1 stycznia 1944 r. (jakkolwiek powszechnym było wiadomo, że decydująca jest opinia Stalina). Ponad dwa miesiące później, 15 marca 1944 r., utwór formalnie zastał zatwierdzony jako hymn Związku Radzieckiego. Pierwszą zagraniczną stacją, która go nadała była brytyjska BBC. Miało to miejsce 22 kwietnia 1944 r., na osobiste polecenie premiera rządu Wlk. Brytanii - Winstona Churchilla[potrzebny przypis].

Po śmierci Stalina (1953 r.) hymn w latach 1955 - 1977 wykonywano zasadniczo tylko w wersji instrumentalnej, ze względu na wzmianki w jego treści o Stalinie. W 1977 r. Siergiej W. Michałkow napisał na polecenie ówczesnego I sekr. KC KPZR Leonida Breżniewa nowy tekst, który już nie zawierał wzmianek o Stalinie. Na przykład usunięty został wers "Wychował nas Stalin w wierności ludowi”, który zamieniono na odnoszący się do Włodzimierza Lenina: „Do dzieła wielkiego porywał narody”. Zwrotkę o zwycięstwach Armii Czerwonej zastąpiono słowami o „nieśmiertelnych ideach komunizmu”. Niewielkich zmian dokonano także w refrenie.

Po upadku Związku Radzieckiego Federacja Rosyjska przestała używać tego hymnu, zastąpiwszy go Pieśnią Patriotyczną Michaiła I. Glinki. W roku 2000, z inicjatywy ówczesnego prezydenta Federacji Rosyjskiej - Władimira W. Putina, do melodii hymnu dawnego ZSRR zostały napisane nowe słowa i całość została zatwierdzona jako nowy Hymn Państwowy Federacji Rosyjskiej).

Wersja pierwotna (1943)[edytuj]

Transkrypcja polska jest zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami [1].


język rosyjski[edytuj]

Гимн Советского Союза

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

transkrypcja[edytuj]

Gimn Sowietskogo Sojuza

Sojuz nieruszymyj riespublik swobodnych,
Spłotiła nawieki Wielikaja Ruś,
Da zdrawstwujet sozdannyj wolej narodow,
Jedinyj, moguczij Sowietskij Sojuz!

Sław´sia, Otieczestwo nasze swobodnoje,
Drużby narodow nadiożnyj opłot!
Znamia sowietskoje, znamia narodnoje
Pust´ ot pobiedy k pobiedie wiediot!

Skwoź grozy sijało nam sołnce swobody,
I Lenin wielikij nam put´ ozarił:
Nas wyrastił Stalin – na wiernost´ narodu,
Na trud i na podwigi nas wdochnowił!

Sław´sia, Otieczestwo nasze swobodnoje,
Sczastja narodow nadiożnyj opłot!
Znamia sowietskoje, znamia narodnoje
Pust´ ot pobiedy k pobiedie wiediot!

My armiju naszu rastili w srażenjach.
Zachwatczikow podłych s dorogi smietiom!
My w bitwach rieszajem sud´bu pokolenij,
My k sławie Otcziznu swoju powiediom!

Sław´sia, Otieczestwo nasze swobodnoje,
Sławy narodow nadiożnyj opłot!
Znamia sowietskoje, znamia narodnoje
Pust´ ot pobiedy k pobiedie wiediot!

polskie tłumaczenie[potrzebny przypis][edytuj]

Hymn Związku Radzieckiego

Związek niezłomny wolnych republik,
Złączyła na wieki wielka Ruś.
Niech żyje stworzony wolą ludów,
Jedyny potężny Związek Radziecki!

Bądź pochwalona, ojczyzno nasza wolna
Przyjaźni ludów dająca nadzieję siło!
Sztandar radziecki, sztandar ludowy,
Niech od zwycięstwa do zwycięstwa prowadzi!

Przez burze świeciło nam słońce wolności,
I Lenin wielki[1]nam szlak wskazywał
Wychował nas Stalin w wierności ludowi,
Do pracy i wyzwań nas natchnął

Bądź pochwalona, ojczyzno nasza wolna
Szczęścia ludów dająca nadzieję siło
Sztandar radziecki, sztandar ludowy,
Niech od zwycięstwa do zwycięstwa prowadzi!

My armię naszą rozwijaliśmy w bitwach.
Najeźdźców podłych z drogi zmieciemy!
My w bitwach rozstrzygamy los pokoleń,
My do chwały Ojczyznę swą poprowadzimy!

Bądź pochwalona, Ojczyzno nasza wolna
Chwały ludów dająca nadzieję siło
Sztandar radziecki, sztandar ludowy,
Niech od zwycięstwa do zwycięstwa prowadzi!

Wersja z 1977[edytuj]

język rosyjski[edytuj]

Гимн Советского Союза

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина – сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество...

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Славься, Отечество...

transkrypcja[edytuj]

Gimn Sowietskogo Sojuza

Sojuz nieruszymyj riespublik swobodnych
Spłotiła nawieki wielikaja Ruś,
Da zdrawstwujet sozdannyj wolej narodow,
Jedinyj, moguczij Sowietskij Sojuz!

Sław´sia, Otieczestwo nasze swobodnoje,
Drużby narodow nadiożnyj opłot!
Partija Lenina – siła narodnaja
Nas k torżestwu kommunizma wiediot!

Skwoź grozy sijało nam sołnce swobody,
I Lenin wielikij nam put´ ozarił:
Na prawoje dieło on podniał narody,
Na trud i na podwigi nas wdochnowił!

Slaw´sia, Otieczestwo...

W pobiedie biessmiertnych idiej kommunizma
My widim griaduszczeje naszej strany,
I Krasnomu znamieni sławnoj Otczizny
My budiem wsiegda biezzawietno wierny!

Slaw´sia, Otieczestwo...


polskie tłumaczenia[edytuj]

Hymn Związku Radzieckiego[potrzebny przypis]

Niezłomny jest związek republik swobodnych,
Ruś Wielka na setki złączyła je lat.
Niech żyje potężny jednością ludów,
Z ich woli stworzony nasz kraj – Związek Rad!

Chwała ci, Ojczyzno, tyś ziemia swobody,
Ludów przyjaźni ostoja i straż!
Partia Lenina, siła ludowa
Ku triumfowi komunizmu niech wiedzie nas!

Skroś burze świeciło nam słońce swobody,
Nas wiódł wielki Lenin, wskazywał nam cel,
Ku wielkim czynom zapalał ludy,
Do wielkich zapalał nas trudów i dzieł!

Chwała ci, Ojczyzno...

W zwycięstwie wiecznych idei komunizmu
Widzimy jutrzejszy dzień świata i nasz.
Czerwonych sztandarów przesławnej ojczyzny
Będziemy strzec zawsze – wciąż wierna ich straż.

Chwała ci, Ojczyzno...

Hymn Związku Radzieckiego[potrzebny przypis]

Niezłomny nasz związek republik swobodnych,
Co wielka Ruś w bojach wydała na świat.
Niech żyje stworzony nam z woli ludów,
Braterski, zwycięski, potężny Kraj Rad!

Sława ci więc nasza Ojczyzno wolności,
Ostojo przyjaźni ludów w nasz czas!
Partio Lenina, siło naszych ludów,
Do zwycięstwa komunizmu wiedź nas!

W zamieciach jaśniało nam słońce wolności,
I geniusz Lenina wciąż światłem nam był:
Do dzieła wielkiego porywał ludów,
W zmaganiach i w trudach dodawał nam sił!

Sława ci więc...

W triumfie idei wiecznej komunizmu
Widzimy jutrzejszy dzień świata i nasz.
Czerwonych sztandarów przesławnej Ojczyzny
Będziemy strzec zawsze wciąż wierna ich straż!

Sława ci więc...


Odsłuchaj[edytuj]

Przypisy

  1. użyte w oryginale rzeczownik "путь" (rodzaj męski) to po rosyjsku "droga", jednak dla lepszego zrozumienia dwuznaczności tego zdania konieczne, by słowa "Lenin" i "droga" miały ten sam rodzaj gramatyczny, stąd użycie słowa "szlak". Sformułowanie: И Ленин великий нам путь озарил, daje dwojakie możliwości rozumienia, a zatem i tłumaczenia tego zdania: przymiotnik великий (wielki) może odnosić się do Lenina (wówczas znaczenie tego wersu jest takie: "wielki Lenin wskazywał nam drogę"), lub przymiotnik "wielki" odnosi się do owej drogi, i wówczas oznacza to, że "Lenin wskazywał nam wielką drogę" ("wielka" jest owa droga, nie Lenin). Jednak muzycznie każdy wers jest podzielony na dwie części odbierane jak poszczególne wersy: Przez burze świeciło// nam słońce wolności,//I Lenin wielki// nam szlak wskazywał//Wychował nas Stalin// w wierności ludowi,// Do pracy i wyzwań// nas natchnął. Dlatego najczęściej przymiotnik "wielki" jest odbierany jako określenie właściwe Leninowi.

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]

  • Archiwum hymn.ru – zapisy dźwiękowe kilkudziesięciu wykonań hymnu Związku Radzieckiego i Rosji w różnych wersjach językowych
  • SovMusic.ru – różne pieśni socjalistyczne, m.in. kilka wersji hymnu Związku Radzieckiego oraz poszczególnych Socjalistycznych Republikach Radzieckich


Poprzednik
Międzynarodówka (1922-1944)
Hymn Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Następca
Pieśń Patriotyczna (1990-2000)