i-węzeł

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przykład struktury wskaźników do bloków danych i-węzła z 16M + 64K + 256 + 10 blokami

i-węzeł (ang. i-node, index-node) – element struktury systemów plików między innymi takich jak ext2 i UFS. I-węzły są strukturami opisującymi pliki w systemie – zawierają wszelkie informacje (lub większość informacji - zależnie od implementacji) związane z plikiem z wyłączeniem danych pliku oraz jego nazwy. Wszystkie i-węzły na danym systemie plików mają tę samą długość.

Zawartość i-węzła:
Typ Pole Opis
__u16 i_mode typ pliku (dowiązanie symboliczne, zwykły plik, katalog, urządzenie znakowe, urządzenie blokowe, gniazdo, kolejka FIFO) i prawa dostępu
__u16 i_uid Identyfikator właściciela pliku
__u32 i_size Długość pliku w bajtach
__u32 i_atime Czas ostatniego dostępu (w sekundach od epoki Uniksa)
__u32 i_ctime Czas ostatniej zmiany i-węzła (jw.)
__u32 i_mtime Czas ostatniej zmiany zawartości pliku (jw.)
__u32 i_dtime Czas usunięcia pliku (jw.)
__u16 i_gid Identyfikator grupy
__u16 i_links_count Licznik twardych dowiązań do pliku
__u32 i_blocks Liczba bloków danych pliku (po 512 bajtów)
_u32 i_flags Flagi pliku ("tylko dodawanie (append only)", "nie można zmieniać (immmutable)", i inne)
union osd1 Specyficzne informacje systemu operacyjnego
__u32 [EXT2_N_BLOCKS] i_block Wskaźniki do bloków danych (zwykle 15, pierwszych 12 to wskaźniki bezpośrednie, jeden pośredni, jeden podwójnie pośredni, jeden potrójnie pośredni)
__u32 i_version Wersja pliku (dla NFS)
__u32 i_file_acl Lista kontroli dostępu do pliku (ACL)
__u32 i_dir_acl Lista kontroli dostępu katalogu
__u32 i_faddr Adres fragmentu
union osd2 Specyficzne informacje systemu operacyjnego